of 64740 LinkedIn

Presentaties Congres Grip op resultaten in het sociaal domein

Congres
Grip op de resultaten in het sociaal domein

Afbeelding

Hoe effectief is het sociaal beleid in uw gemeente? Welke resultaten heeft u bereikt, en waren dat ook de resultaten die u voor ogen stonden? Geeft het Rijk u voldoende (financiële) speelruimte om het sociaal domein in uw gemeente naar eigen inzicht in te richten? Op die vragen krijgt u een antwoord tijdens het congres Grip op resultaten in het sociaal domein.

 

U leert er hoe u outcome-gericht kunt werken in het sociaal domein, hoe u burgerbetrokkenheid vorm kunt geven en deel kunt laten uitmaken van het beleid, hoe cyclisch denken een bepalende rol kan spelen in het toewijzen van Wmo-voorzieningen, en hoe in Lelystad de dagbesteding wordt aanbesteed via populatiebekostiging en hoe lokale samenwerking tot betere resultaten in informele zorg leidt.

 

Het congres Grip op resultaten in het sociaal domein vindt plaats op donderdag 9 november in congrescentrum Van der Valk Hotel in Veenendaal. Het wordt georganiseerd in samenwerking met BMC, Hot ITem, Movisie en Schulinck.

 

Afbeelding 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma

Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen


09.30 - Ontvangst

10.00 - Welkom, Eric de Kluis, hoofdredacteur Binnenlands Bestuur

10.15 - Transparante verantwoording over het sociaal domein – Arno Visser, Algemene Rekenkamer

10.45 - Het belang van doelmatigheid en de valkuilen, Raymond Gradus, Vrije Universiteit

11.15 -  Pauze

11.45 - Sturen op resultaten in het sociaal domein  – Brenda de Zeeuw, KING

12.15 - Outcome: wordt de inwoner er beter van? – Karin Sok, Movisie

12.45 - Lunch

13.45 - Best Practice: Drie jaar Populatiebekostiging in de dagbesteding in Lelystad - Janneke Sparreboom, wethouder Lelystad

14.15 - Inkoop als sturingsmechanisme in het sociaal domein - Niels Uenk, Public Procurement Research Centre

14.45 - Koffie op weg naar de deelsessies

15.00 - Deelsessies - 1e ronde

16.00 - Deelsessies - 2e ronde

17.00 - Netwerkborrel

 

Deelsessies

In de middag zullen er deelsessies plaatsvinden. Hieronder een inhoudelijke beschrijving. U kunt op de dag zelf een keuze maken voor 2 deelsessies.


Wat telt: outcome van wijkteams in beeld

De gemeente Eindhoven en Utrecht hebben samen met Movisie het ‘Wat telt-raam’ ontwikkeld, een instrument als hulpmiddel voor de inwoner en de professional èn om de outcome van wijkteams in beeld te brengen. Een simpel mes dat aan twee kanten snijdt. Deelsessie van Marieke Witzel (gemeente Eindhoven), Janine Wagersveld (Buurtteamorganisatie Utrecht) en Thijs van den Enden en Martijn Bool van Movisie.

 

Netwerkanalyse als katalysator voor transformatie
Hoe kun je als gemeente de algemene voorzieningen voor kwetsbare inwoners versterken? De gemeente Krimpenerwaard is hiermee aan de slag gegaan en gebruikt hiervoor een visueel weergegeven netwerkanalyse. Daarmee is ze de eerste gemeente die deze methode gebruikt in het sociaal domein. De netwerkanalyse brengt in beeld wat het aanbod is en hoe de samenwerking is tussen organisaties en verenigingen die zich inzetten voor inwoners met een hulp of zorgvraag binnen de gemeente. De uitkomsten vormen de basis om met deze partners in gesprek te gaan over versterking en doorontwikkeling van de algemeen toegankelijke voorzieningen. 
De deelsessie wordt gegeven door: Danielle Goedbloed, Stephan Okhuijsen, Arnout Ponsioen en Marlies Wolberink.

 

Samen met de raad – sturing en verantwoording

Sturen op en verantwoording over het sociaal domein is een hele uitdaging. Hoe zoek je naar balans tussen control en co-creatie, tussen cijfers en verhalen? En hoe organiseer je het gesprek hierover met de raad? De inleiders geven een inkijk in de Utrechtse praktijk, benoemen een aantal handvatten en geven inzicht in dilemma’s die zij tegenkomen.– Willem ten Voorde en Joop van der Zee, Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht.

 

Productieverantwoording en prestatiesturing: Sturen op kwaliteit in het sociaal domein

Rogier Boomsluiter (Performance Improvement Consultant, Hot ITem) en Monique de Vries (Directeur Buurtontwikkeling, Combiwel) nemen u aan de hand van een aansprekend Amsterdams praktijkvoorbeeld mee in de uitdagingen die komen kijken bij het sturen op resultaten van de dienstverlening die leiden tot het behalen van het gewenste maatschappelijk effect (de outcome). Hoe bepalen we de kwaliteit van het gewenste effect en hoe wordt dit gemeten? Cruciaal om goed te kunnen (bij)sturen is de samenhang tussen missie, doelstellingen en de juiste prestatie-indicatoren. 

 

Meer helderheid in de afbakening tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Deze zorgwetten lijken op een aantal punten sterk op elkaar. De afbakening tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet is echter niet altijd even helder. Tijdens deze workshop door Claudia Augustin en Saskia Vogels van Schulinck wordt ingegaan op de samenhang tussen deze wetten en wordt de afbakening verkend.

  

Transformatie sociaal domein vraagt integrale sturing
In de gemeentelijke transformatieplannen zien we hoge ambities, zoals “integrale ondersteuning dichtbij inwoners” en een “inclusieve samenleving waarin mensen mee kunnen doen naar vermogen”. Dit vraagt om een samenhangende aanpak voor vragen op verschillende levensgebieden. Daarbij is sturen op resultaat (in plaats van op voorzieningen) een belangrijk uitgangspunt. In de praktijk van gemeenten zijn die ambities nog niet gerealiseerd. In deze workshop laten Machteld Koelewijn en Heleen Rijnkels van BMC zien hoe via een samenhangende aanpak gestuurd kan worden op resultaat. We illustreren onze aanpak aan de hand van een voorbeeldcasus. Daarin laten we zien hoe een integrale uitvoering mogelijk wordt vanuit een samenhangende besturingsfilosofie.

Debatleider: Elisabeth van den Hoogen

Afbeelding

Elisabeth van den Hoogen (@debatdame) is inmiddels een bekend gezicht bij de evenementen van Binnenlands Bestuur. In de afgelopen zes jaar leidde ze al meer dan 30 van onze debatten en congressen.
Naast het leiden van debatten werkt 
Elisabeth onder meer als debatvoorbereider bij BNR Nieuwsradio.

 

Wanneer: donderdag 9 november 2017

Waar: Van der Valk Hotel Veenendaal

Tijd: vanaf 09.30


Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Prijzen*:

Abonnees: € 225,- 

Niet-abonnees: € 295,-

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

 

Afbeelding

  

Sprekers

 

Afbeelding

Arno Visser

President Algemene Rekenkamer

 

Afbeelding

Raymond Gradus
Professor Vrije Universiteit Amsterdam


Afbeelding

Brenda de Zeeuw

Adviseur inzicht & sturingsadvies sociaal domein bij KING


Afbeelding

Karin Sok
Senior adviseur participatie en actief burgerschap


Afbeelding

Janneke Sparreboom

Wethouder gemeente Lelystad

Afbeelding


Niels Uenk

Public Procurement Research Centre