of 64740 LinkedIn

Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities - presentaties

De presentaties bij de lezingen en workshops die tijdens het congres Sociaal domein op 3 november 2016 werden gehouden zijn hier te downloaden.

 

Plenaire sessies:
Onderzoek 'Gemeenten meten ambities' - Peter Kanne
Variatie en ongelijkheid als voorwaarden voor goede, passende zorgsturing - Pauline Meurs
Participatie en effectiviteit - Saskia Keuzenkamp
Meten van effectiviteit van interventies in het sociale domein - Rick Kwekkeboom

Deelsessies:
Resultaatfinanciering in het sociaal domein – Machteld Koelewijn en Frank Vos
Zaanstad meet het geluk - Saskia de Man en Eelke Blokker
Big data in het sociaal domein - Pouya Zarbanoui en Romain Dohmen
Sturen op maatschappelijke outcome – Charlotte Hanzon en Marjet van Houten
Jeugdhulp: toegang, doorstroming en continuering - Nicole Tielen en Saskia Vogels
Gedeelde ambities: participatiedoelen bereiken met partners - Anton Revenboer

Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities

Zorg dichter bij de burger, maatwerk in participatie, ieder het zijne en dat efficiënter en meer in samenhang. Ambities genoeg bij de nieuwe taken in het sociaal domein. Sinds de transities hebben gemeenten de bestuurlijke en financiële touwtjes in handen en geven ze hun eigen invulling aan lokaal sociaal beleid. Nu breekt de tijd aan om de ambities te heroverwegen en waar nodig bij te sturen. Staat die stip aan de horizon nog op de goede plaats? Varen we de juiste koers? En hoe weet (of meet) je of je goed bezig bent?


Daarover gaat het Binnenlands Bestuur congres sociaal domein: sturen op gemeentelijke ambities. Met best practices over ambities en hoe die te bereiken. Met voorbeelden over hoe je resultaten kunt meten. En met deskundigen die uit de doeken doen aan welke knoppen gemeenten kunnen draaien om de gewenste ambities te behalen.

 

• Over participatie en effectiviteit
• Over resultaatmetingen in de Wmo
• Over sturen op maatschappelijke outcome
• Over resultaatfinanciering in het sociaal domein
• Over sociaal beleid op basis van Big Data
• Over toegang tot, doorstroming in en continuering van jeugdhulp
• Over de keuze voor beschut werken
• Over participatiekansen in de natuur


Binnenlands Bestuur organiseert samen met Movisie, BDO, Kluwer Schulinck en BMC het congres sociaal domein - 'sturen op gemeentelijke ambities'. We zien u graag op 3 november in Driebergen!

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma congres sociaal

09.30 - Ontvangst
10.00 – Welkom
10.15 – Peter Kanne van I&O Research, presenteert onderzoek ‘Gemeenten meten ambities’
10.30 – Pauline Meurs, variatie en ongelijkheid als voorwaarden voor goede, passende zorgsturing
11.00 – Saskia Keuzenkamp, participatie en effectiviteit 
11.30 – Koffie
12.00 – Rick Kwekkeboom,  meten van effectiviteit van interventies in het sociale domein
12.30 – The Battle: Beschut werken of niet – Tilburg vs Almere
13.00 – Lunch
14.00 – Workshopronde 1
15.00 - Workshopronde 2
16.00 – Afsluiting door Japke-d. Bouma, columnist NRC
16.30 – Netwerkborrel

Deelsessies congres sociaal

Er zijn tijdens het dagprogramma twee rondes met deelsessies, waarin veel ruimte is voor uitwisseling en interactie. Op de dag zelf kunt u kiezen aan welke sessie u wilt deelnemen. Hieronder de verschillende sessies:

 

1. Resultaatfinanciering in het sociaal domein – Machteld Koelewijn, BMC
2. Best practice: Zaanstad meet het geluk – Saskia de Man
3. Big data in het sociaal domein - Henk Doeleman en Arjan van der Leden
4. Sturen op maatschappelijke outcome – Charlotte Hanzon en Marjet van Houten, Movisie
5. Jeugdhulp: toegang, doorstroming en continuering – Nicole Tielen en Saskia Vogels, Schulinck
6. Gedeelde ambities: participatiedoelen bereiken met partners, Anton Revenboer, BDO Advisory

7. Groen biedt kansen voor participatiewet - Staatsbosbeheer

Sprekers Congres sociaal domein

AfbeeldingPauline Meurs is voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en hoogleraar aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op het congres zal zij ingaan op variatie en ongelijkheid als voorwaarden voor goede, passende zorg.

 

 

 

 

 

 

AfbeeldingRick Kwekkeboom is lector Community Care aan de Hogeschool van Amsterdam en lid van de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid die voor Movisie effectieve interventies onderzoekt. Gemeenten weten lang niet altijd wat het effect is van hun plannen en projecten. En dus pleit ze voor goed meten en monitoren in het sociaal domein.

 

Afbeelding

Saskia Keuzenkamp is sinds 1 september 2016 bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de VU. Daarnaast werkt zij als manager effectiviteit bij Movisie. Zij gaat in op vragen als welke rol kunnen gemeenten spelen bij het stimuleren van participatie, wat kunnen professionals hieraan bijdragen en welke methoden zijn daarbij effectief en welke niet?

 

 

 

  

Afbeelding

Roy Willems is strategisch adviseur op het terrein van Economie en Arbeidsmarkt voor de gemeente Tilburg. De afgelopen jaren is hij betrokken bij de ontwikkeling van onder andere de Competence Card voor vluchtelingen, de Reshoring-tool voor bedrijven, de Jeugdwerkloosheidvrije regio Midden Brabant en het Tilburgse alternatief voor de voorziening beschut. Tilburg heeft bewust gekozen géén beschut werk in te richten. In plaats daarvan is er een alternatief waarbij voor hetzelfde geld meer mensen actief zijn, met meer perspectief én met een visie voor de lange termijn.

 

 
 

AfbeeldingFroukje de Jonge is wethouder Participatie, Werk en Inkomen voor het CDA in Almere. Ze is, naast haar extra inzet voor de slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling en het opkomen voor de positie van 45-plussers op de arbeidsmarkt, volop bezig mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt op beschutte werkplekken in te zetten. Beschutwerkers ontwikkelen zich, hebben een baan en benutten hun verdiencapaciteit. Almere haalt de streefcijfers vanuit het ministerie ruimschoots.

 


Afbeelding

Peter Kanne is senior onderzoeksadviseur bij I&O Research, een onderzoeksbureau voor overheid en non-profit. I&O Research is in Nederland een van de grootste onderzoeksbureau in de sector Overheid. Kanne houdt zich voornamelijk bezig met actuele politieke en maatschappelijke onderwerpen, draagvlak, burgerparticipatie, overheidsdienstverlening, klant/burgertevredenheid en het sociaal domein. 

 

 

 

 

Afbeelding

Machteld Koelewijn is partner sociaal domein bij BMC. In haar adviespraktijk is zij betrokken bij regionale samenwerking, sturings- en transformatievraagstukken in het sociaal domein en inhoudelijke (beleids)vernieuwing op het terrein van jeugdhulp, wmo en participatie. Tijdens haar workshop zal zij samen met collega Frans Vos uit de doeken doen hoe resultaatsturing in het sociaal domein kan leiden tot het behalen en aanscherpen van beleidsdoelen. Vertrekpunt daarbij vormt het perspectief van inwoners.

 

AfbeeldingAnton Revenboer is senior manager bij BDO Advisory en een ervaren adviseur voor lokale overheden op het gebied van decentralisaties in het sociaal domein. Als transitiemanager bij Avres, de fusie-organisatie die voor zeven gemeenten in de regio Gorinchem de Participatiewet uitvoert, deed hij veel kennis en ervaring op met de participatiewet en aanpalende gebieden als de arbeidsmarkt, onderwijs, zorg, welzijn, wonen en werk. Tijdens deze deelsessie gaat Revenboer in op De Lessen van Avres, participatie met partners. 

 

 

 

Afbeelding

Charlotte Hanzon, adviseur participatie en projectleider maatschappelijke outcome bij Movisie, gaat in een deelsessie samen met Marjet van Houten in op het sturen op maatschappelijke outcome en de relatie tussen zorg en participatie. 
AfbeeldingHenk Doeleman ontwikkelde samen met Arjan van der Leden de Community Index. Daarmee kunnen gemeenten op basis van Open Data zien hoe hun gemeente presteert in het sociaal domein, kunnen vergelijkingen tot op buurt- en wijkniveau worden gemaakt en kunnen gemeenten zien hoe ze in het sociaal domein presteren ten opzichte van andere gemeenten.  

 

 

AfbeeldingSaskia Vogels is senior vakredacteur Jeugd bij Schulinck specialistAfbeelding in wetgeving gericht op jeugdhulp. Samen met Nicole Tielen gaat zij tijdens deze workshop in op procedures voor een heldere toegang tot jeugdhulp en de doorstroming en continuering van hulp en zorg na het 18e levensjaar. 
AfbeeldingJapke-d. Bouma
is eindredacteur bij de centrale nieuwsredactie van het NRC Handelsblad. Wekelijks schrijft zij een column over ‘jeukwoorden’ en hoe te overleven op kantoor. die dikwijls op kantoor worden gehanteerd. Na de ‘Gids voor de Kantoorjungle’ en ‘Survivalgids voor de kantoorjungle’ is op 8 oktober haar derde boek ‘Uitrollen is het nieuwe doorpakken’ verschenen. Tijdens het congres zal zij met de zaal in gesprek gaan over  jeukwoorden in het sociaal domein. 

 

 

 


AfbeeldingSaskia de Man is strategisch adviseur in het maatschappelijk domein voor de gemeente Zaanstad. Zaanstad denkt ‘out of the box’. Zo is er een benadering waarbij afwegingsruimte voor professional en eigen betrokkenheid van burgers voorop staat. Houdt de informatievoorziening het midden tussen zoveel mogelijk kennis delen en zo min mogelijk standaard verantwoording. En wordt er op een onorthodoxe manier naar effectiviteit gekeken. Een interactieve workshop over Hemelse modder, het Festival der Verantwoording en de Geluksmonitor.

 

AfbeeldingStaatsbosbeheer werkt al jaren samen met zorginstellingen en praktijkonderwijs en geeft cliënten en leerlingen de kans tot het aanleren van werknemers vaardigheden en de ontwikAfbeeldingkeling van vakkennis. Sinds de komst van de Participatiewet zoekt Staatsbosbeheer ook de samenwerking met gemeenten. Samen met de gemeente Zeist wordt gewerkt aan de opzet van het project ‘De banen liggen buiten’ waarin de gemeente kansen wil creëren voor alle doelgroepen en daarmee ontschotting tussen de verschillende potjes realiseert. Erna van de Wiel (Staatsbosbeheer) en Marlies van Boxel (Gemeente Zeist) zullen in een interactieve workshop ‘De banen liggen buiten’ vertellen over het project.
Aanmelden congres sociaal

Wanneer: donderdag  3 november 2016

Waar: Antropia, Driebergen

Tijd: vanaf 09.30


Prijzen*:

€ 225,00               als abonnee Binnenlands Bestuur

€ 295,00               als niet-abonnee Binnenlands Bestuur

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

 

 

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

 

 

in samenwerking met:

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

Debatleider: Elisabeth van den Hoogen

Afbeelding

Elisabeth van den Hoogen (@debatdame) is inmiddels een bekend gezicht bij de evenementen van Binnenlands Bestuur. In de afgelopen zes jaar leidde ze al meer dan 30 van onze debatten en congressen.
Naast het leiden van debatten werkt 
Elisabeth onder meer als debatvoorbereider bij BNR Nieuwsradio.