of 64204 LinkedIn

Congres Duurzaamheid 2019

Afbeelding

Elke gemeente en provincie heeft de ambitie energieneutraal te worden. Dat kan alleen door burgers en bedrijven actief bij die transitie te betrekken. Hoe stimuleer je als decentrale overheid initiatieven van onderop? Hoe geef je door burgers spontaan opgezette energiecollectieven een plek in het overkoepelende regionale beleid? Deze en andere vragen komen aan de orde bij het congres 'Nieuwe energie' van Binnenlands Bestuur op 7 maart in Antropia in Driebergen.

 

Bent u op zoek naar een overzicht van de beschikbare kennis over energie in één dag, kom dan op donderdag 7 maart naar het congres "Duurzaamheid - nieuwe energie" georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met Groenkeur, SWECO, Kadaster, Hekkelman en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Presentaties congres Duurzaamheid (7 maart 2019)

Programma

Dagvoorzitter: Bas Mesters


10.00   Opening door Martin Hendriksma, redacteur ruimte & milieu Binnenlands Bestuur 

10.05


Sandor Gaastra (directeur-generaal klimaat & energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) vertelt hoe we er met de energietransitie voorstaan en waar de grootste uitdagingen voor gemeenten en provincies liggen. 

10.30


Peter Kanne (I&O Research) vertelt op basis van nieuw onderzoek hoe burgers duurzamer kunnen en willen omgaan met energie (en hoe niet)  
10.55 Koffiepauze

11.15 
Barto Piersma (directeur nationale programma’s RVO) vertelt over hoe de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gemeenten kan ondersteunen bij de energietransitie. Mede naar aanleiding van het kennis- en leertraject uit de Greendeal en Proeftuinen Aardgasvrije wijken.

11:45

Workshops - ronde 1
12.35  Lunch

13:30

 

Merian Koekkoek van HIER klimaatbureau over hoe gemeenten met energiecoöperaties kunnen samenwerken om de energiedoelen te halen

14:00

Workshops - ronde 2

15:00 Workshops - ronde 3
16:00 Evaluatie met drie deelnemers in foyer en aansluitend borrel

 

Workshops

Ronde 1:

Hoe haal je een jarenvijftigwijk van het gas?

Purmerend is een van de pilot-gemeenten als het gaat om het aardgasvrij maken van bestaande bouw. Gemeentelijke projectleider Jaspert Verplanke vertelt over het intensieve traject om de vervanging van het riool te laten samenvallen met het aardgasvrij maken van een kleine honderd jarenvijftigwoningen.   

 

Geef burgers het voortouw bij de energietransitie

De gemeente Haarlem faciliteert bewoners van het Ramplaankwartier met geld en overige middelen om zelf de energietransitie ter hand te nemen. Hoe werkt dit en waar hebben die burgers precies behoefte aan? Een van hen doet verslag op het congres.

 

Delfts Doen, de Delftse participatiestrategie

Hoe betrek je inwoners bij de energiestrategie? In 2018 betrok Delft haar inwoners al bij het bedenken van de uitgangspunten en de acties voor de komende jaren, op weg naar het warmteplan dat elke gemeente in 2021 moet opleveren. Tijdens een deelsessie vertelt de gemeente hoe het werd aangepakt.

 

Regionale energiestrategie als katalysator

De provincie Flevoland past de regionale energiestrategie toe als katalysator van de energietransitie. Een workshop door gedeputeerde Jop Fackeldey in samenwerking met de gemeente Urk. Hoe breng je overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen? En hoe breng je positieve energie in de energietransitie?

 

Succesvolle participatie, succesvol zonnepark

Met de Kwekerij kreeg de Achterhoekse gemeente Bronckhorst een van de grootste zonneparken in Nederland. Omwonenden werden nauw bij de realisatie ervan betrokken. De gemeente vertelt over het succesvolle participatietraject dat werd afgelegd.

 

 

Ronde 2+3:

 

Van het gas af én groenere daken

De energietransitie is een mooie aanleiding om ook andere duurzame doelen concreter te maken. De gemeente Enschede zag kansen om de energieambities te verbinden aan de wens tot groenere daken te komen. Vertegenwoordigers van de Twentse gemeente en het onafhankelijke keurmerk Groenkeur vertellen hoe je dat doet.

 

Regionale samenwerking als motor transitie

Interbestuurlijk en regionaal samenwerken wordt bij de energietransitie vaak genoemd. Maar hoe geef je dat vorm? In Zuid-Holland hebben de provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de handen ineen geslagen om zo samen gemeenten te ondersteunen. Waar loop je tegenaan? Wat zijn de belangrijkste lessen? De gemeente Noordwijk, de provincie en de RVO vertellen.

 

Energietransitie als motor van breed duurzaamheidsbeleid 

Hoe kun je de energietransitie combineren met opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit en duurzame mobiliteit? Hoe geef je integraal duurzaam werken in de praktijk vorm? De gemeente Leeuwarden en ingenieursbureau Sweco vertellen over hun vernieuwende aanpak in het nieuwe woongebied Zuidlanden.

 

De haken en ogen van het warmtenet

Het warmtenet lijkt voor grote gemeenten een aantrekkelijke manier om de energietransitie vorm te geven. Maar waar begin je en hoe neem je de burgers daarin mee? Nijmegen vertelt over de uitgangspunten, kaders en hobbels bij het verkennen van de mogelijkheden van warmtenetten in bestaande wijken (in samenwerking met Hekkelman Advocaten).

 

Wat heb je nodig voor een wijkaanpak gasloos wonen?

Elke gemeente is anders, elke buurt is anders. Welke gegevens en informatie heb je nodig om goede plannen te maken om van het gas af te stappen? En hoe meet je vervolgens of ze eigenlijk werken? In een gezamenlijke workshop laten het Kadaster en CBS zien welke gegevens er voor gemeenten beschikbaar zijn. 

Algemene informatie

Wanneer: donderdag 7 maart 2019

Waar: Antropia, Driebergen

Tijd: vanaf 09.30


Prijzen*:

€ 225,00               als abonnee Binnenlands Bestuur

€ 295,00               als niet-abonnee Binnenlands Bestuur

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

Sprekers

Afbeelding

Bas Mesters

Dagvoorzitter

 

Afbeelding

Martin Hendriksma

Redacteur Binnenlands Bestuur

 

Afbeelding

Sandor Gaastra

Directeur-generaal klimaat & energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) 

 

Afbeelding

Peter Kanne

I&O Research

 

Afbeelding

Barto Piersma

Directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Afbeelding

Merian Koekkoek

HIER klimaatbureau