of 59082 LinkedIn

Congres Duurzaamheid

   STUREN OP DE ENERGIETRANSITIE

 

Groen, groener, groenst. De ene na de andere gemeente of provincie spreekt de ambitie uit om, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, in 2030 of 2040 CO2-neutraal te willen zijn. Hoe geef je dat verreikende plan nu al concreet vorm? Hoe voorkom je dat die ambitie ontaardt in een lappendeken van duurzame initiatieven waarvan de werkelijke bijdrage aan de klimaatdoelstelling zich maar moeilijk laat meten? Dat zijn de centrale vragen op het Binnenlands Bestuur  congres Sturen op de energietransitie. Onmisbaar voor wie serieus werk wil maken van de regionale energietransitie.

 

Binnenlands Bestuur organiseert het congres in samenwerking met Philips, IPO, AT Osborne, Over Morgen, SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en Hezelburcht.

 

Afbeelding  Afbeelding  Afbeelding  

 

Afbeelding          Afbeelding  Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Presentaties congres Duurzaamheid 2018

Over nut en noodzaak van de energietransitie - Ans van den Bosch, ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Hoe Haarlem via een routekaart klimaatneutraal wordt - Cora-Yfke Sikkema, wethouder

Film: Haarlem wordt steeds gastvrijer

Film: Hoe denken Haarlemmers over aardgasvrij wonen

De Grote Duurzaamheidsquiz - Over Morgen

Naar een duurzaam mobiliteitsbeleid - Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

Lokale energietransitie vereist slimme en sterke bestuurders - Tom van den Nieuwenhuijzen, wethouder duurzaamheid te Son en Breugel

Kosten van aardgasvrije wijkenBenno Schepers, themaleider duurzame steden bij CE Delft 

Stad & regio: cruciale schakels in de energietransitie - Hans Mommaas, Planbureau voor de Leefomgeving

Hoe bereik je samen met lokale bedrijven effectief klimaatdoelen? (deelsessie) - Reinier Bos

Programma

Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen


09.30 Ontvangst en inschrijven deelnemers

 

10.00 Opening door Martin Hendriksma, redacteur ruimte en milieu Binnenlands Bestuur 

 

10.10 Waar doen we het allemaal voor? Over nut en noodzaak van de energietransitie Openingswoord door Ans van den Bosch, programmadirecteur energie-uitdagingen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

10.35 Hoe Haarlem via een routekaart klimaatneutraal wordt.
Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. Het college wil dat Haarlem in 2030 klimaatneutraal is en in 2040 aardgasvrij. Hoe gaat de gemeente dat aanpakken? Daarvoor ontwikkelde de gemeente een routekaart. Zo houdt de gemeente scherp in beeld of ze in haar klimaatambities nog op koers ligt en is Haarlem een pionier in de regievoering over de regionale energietransitie. Door: Cora-Yfke Sikkema, wethouder duurzaamheid gemeente Haarlem.


11.00 De Grote DuurzaamheidsquizOver Morgen bevraagt u op uw kennis over energietransitie, duurzaamheid en circulariteit. Een afvalrace in zes meerkeuzevragen met één winnaar. 

 

11.15 Koffiepauze

 

11.35 Naar een duurzaam mobiliteitsbeleid

Provincies weten wat in de regio speelt en wat de mogelijkheden zijn. Zo kunnen ze de energietransitie organiseren op basis van een regionale energiestrategie. Een belangrijk onderdeel daarvan is het duurzaam maken van het openbaar vervoer. In Noord-Brabant  rijdt de grootste vloot van elektrische bussen in Europa. Ook bij de aanleg en het beheer van de provinciale infrastructuur speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Wat zijn de ambities? Hoe zorg je steeds weer voor een sluitende business case? Brabants gedeputeerde Christophe van der Maat blikt terug op de aanjagende rol van de provincie in dit proces en kijkt vooruit naar de nabije toekomst.

 

12.00 Lokale energietransitie vereist slimme en sterke bestuurders
Tom van den Nieuwenhuijzen (wethouder duurzaamheid te Son en Breugel) schreef zijn masterscriptie over een vruchtbare aanpak van de regionale energietransitie. Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen interviewt hem over zijn frustraties en zijn oplossingen.

 

12.25 Beter zicht op kosten aardgasvrije wijken
CE Delft ontwikkelde een webtool waardoor de gemeente Eindhoven inzicht krijgt in de kosten van het aardgasvrij krijgen van een aantal stadswijken. Benno Schepers, themaleider duurzame steden bij CE Delft legt uit hoe het werkt en wat het de gemeente oplevert.

 

12.50 Lunch

13.40 Deelsessies - 1e ronde  (zie inhoud onderaan programma) 


14.40 Deelsessies - 2e ronde (zie inhoud onderaan programma) 

 

15.40 (plenair) Stad & regio: cruciale schakels in de energietransitie

De energietransitie zal ingrijpen op de manier waarop we wonen, onze huizen van energie voorzien, ons kleden en voeden en ons vervoeren. Hoe krijgen we dat ingepast zonder dat groepen in de kou komen te staan? Daarvoor staan naast rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties ook en vooral decentrale overheden aan de lat. In zijn bijdrage zal Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, het belang van een multi-level en multi-actor benadering in de energietransitie toelichten en van kanttekeningen voorzien. Hoe borgen we daadkracht en verbeelding naast collectieve afweging en verantwoordelijkheid?


16.10 Naar een duurzaam duurzaam idioom
Sirkulèr, duurzaam, energietransitie … loopt de burger er warm voor? Taaldokter en bestsellerauteur Japke-d Bouma in ieder geval niet. Sterker nog, zij krijgt jeuk van al dat jargon. Want is duurzaam nou wel écht zo duurzaam? Of zijn het alleen maar mooie praatjes? 

 

16.30 Afsluiting en netwerkborrel

Deelsessies

Er zijn tijdens het dagprogramma twee rondes met deelsessies, waarin veel ruimte is voor uitwisseling en interactie. Op de dag zelf kunt u kiezen aan welke sessie u wilt deelnemen. Hieronder de verschillende sessies:


1. Energie-transitie als sociale opgave

Door: Kayleigh Aalderink, provincie Drenthe
Duurzaamheid is niet alleen een technisch maar ook en vooral een sociaal vraagstuk. Speel de energy game van de provincie Drenthe die de belangen van alle partijen inzichtelijk maakt en het gesprek erover stimuleert.

 

2. Financiering van duurzame initiatieven

Door: Bart van der Weerd, SVn
Zonder aanvullende fondsen komen veel regionale duurzaamheidsinitiatieven niet van de grond. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) legt in samenwerking met betrokken regionale bestuurders uit hoe een succesvol fonds het verschil kan maken. 

 

3. Inspirerende praktijkcases

Door: Reinier Bos, Hezelburcht
Op zoek naar voorbeelden van hoe gemeenten, in samenwerking met bedrijven, snel concrete klimaateffecten kunnen bereiken? Subsidieadviesbureau Hezelburcht legt samen met een gemeente een aantal inspirerende praktijkcases voor.

 

4. Lessen van een duurzame pionier

Door: Arend-Jan van der Vlugt, Goeree-Overflakkee
Energy Island Goeree-Overflakkee is in 2020 energieneutraal. Het eiland is koploper op het gebied van duurzame energieopwekking en werkt aan innovatieve oplossingen voor energieopslag en -conversie, zoals bijvoorbeeld de toepassingen van waterstof. Hoe geeft Goeree-Overflakkee deze ambitie concreet vorm? Van bestuurlijke keuzes tot slimme lantarenpalen.

 

5. Juridische trends beter benutten

Door: Harm Borgers, AT Osborne

Veranderingen in de ruimtelijke regelgeving, zoals de Omgevingswet, bieden decentrale overheden de kans om de energietransitie naar hun hand te zetten. Maar hoe? Specialisten van juridisch adviesbureau AT Osborne vertellen wat juridische trends betekenen voor klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaam inkopen. 

Algemene informatie

Wanneer: donderdag 5 april 2018

Waar: Antropia, Driebergen

Tijd: vanaf 09.30


Prijzen*:

€ 225,00               als abonnee Binnenlands Bestuur

€ 295,00               als niet-abonnee Binnenlands Bestuur

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

  

Debatleider: Elisabeth van den Hoogen

Afbeelding

Elisabeth van den Hoogen (@debatdame) is inmiddels een bekend gezicht bij de evenementen van Binnenlands Bestuur. In de afgelopen zes jaar leidde ze al meer dan 30 van onze debatten en congressen.
Naast het leiden van debatten werkt 
Elisabeth onder meer als debatvoorbereider bij BNR Nieuwsradio.

Sprekers

Afbeelding

Martin Hendriksma
Redacteur Binnenlands Bestuur

 

Afbeelding 

Ans van den Bosch
Programmadirecteur Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat 

 

Afbeelding

Cora-Yfke Sikkema
Wethouder gemeente Haarlem

 

Afbeelding

Christophe van der Maat
Gedeputeerde van provincie Noord-Brabant

 

Afbeelding

Tom van den Nieuwenhuizen
Wethouder gemeente Son en Breugel

 

Afbeelding

Benno Schepers

Themaleider CE Delft

 

Afbeelding

Hans Mommaas
Directeur Planbureau voor de Leefomgeving

 

Afbeelding

Japke d-Bouma

Taaldokter en bestsellerauteur