of 63908 LinkedIn

Presentaties congres AI, Big data en Blockchain

Congres AI, Big Data en Blockchain bij de overheid

Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain. Drie grote ontwikkelingen die het publiek domein stevig gaan veranderen. Maar ook drie onderwerpen die onderhevig zijn aan hypes. Tijdens dit congres krijgt u duidelijkheid over de zin en onzin rondom de ontwikkeling van de digitale overheid.

 

Afbeelding 

Zo beheren gemeenten inmiddels enorme hoeveelheden data. Data die goed te gebruiken zijn voor de transformatie binnen het sociaal domein, voor de nieuwe omgevingswet, maar ook voor leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Welke data heeft u nodig als gemeente en hoe zet u deze in voor datagestuurd werken? Hoe wordt u een digitale overheid in een smart city?

 

En hoe kan Artificial Intelligence u als gemeente helpen de interactie met burgers en bedrijven te verbeteren? Maakt AI de dienstverlening niet onpersoonlijker? Is AI net zo goed in staat als een echte ambtenaar om belangen af te wegen? En hoe gaan zorgrobots en zelfrijdende auto’s om met ethische vraagstukken?

En dan is er nog een vraagstuk van privacy. Hoe verhouden blockchain oplossingen zich tot de privacy van de burger? Nog niet zo lang geleden werden blockchaintoepassingen gezien als dé oplossing voor vrijwel alles wat digitaal afgehandeld kan worden. Want snel, kostenefficiënt, veilig, stabiel, transparant en controleerbaar. Daarna leek het alsof blockchain een kortstondige hype was die toch niet bracht wat men dacht. Maar na de hype is blockchain terug. Er zijn wel degelijk talloze zinvolle toepassingen voor blockchain, vooral in het publiek domein. Inmiddels hebben 14 gemeenten een pilot afgerond, zoals toepassingen bij het afvalproces, bij persoonsgebonden budgetten, registratie van kavels, aanvragen van hulpmiddelen en uitgifte van stadspassen.

 

Big data AI en Blokchain, allemaal gaan ze uw werk veranderen. Maar wat komt er nu daadwerkelijk op u af en wat is de impact van technologie op de mens en de samenleving? 

 

Tijdens het congres AI, Big Data en Blockchain bij de Overheid. Impact van Technologie op de mens en samenleving, maakt u kennis met:

  • Praktische toepassingen van AI, Big Data en Blockchain bij gemeenten
  • Dilemma’s bij de digitalisering van het publiek domein
  • Data analytics: over welke data beschikt u en voor welke doelen kunt u die inzetten?
  • Blockchain in de praktijk: de werkelijkheid na de hype
  • Voorbeeldprojecten op het gebied van Smart City toepassingen van Big Data
  • Presentatie over de impact van Technologie op de mens en samenleving
  • De inzet van AI in het publieke domein. Praktijk en ethiek.
Verstuur dit artikel naar Google+

Programma

Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen


09.15 uur Inloop en registratie

 

10.00 uur Opening door wethouder André Burgwal


10.10 uur Impact van technologie op mens en samenleving.

Wat kun je als overheid met die nieuwe technologie en welke nieuwe vraagstukken en dilemma’s roept het op? 
Spreker: mr. dr. Marlies van Eck

 

10.35 uur In debat met de deelnemers


10.45 uur Big Data en de overheid.

  • Hoe ga je concreet aan de slag met data analytics en big data? En hoe schaal je experimenten op van pilot naar verankering in de organisatie en zelfs de keten? 

  • Elke data hebben de overheden zelf en hoe kunnen deze worden ingezet voor de samenleving?  

  • Combineren van verschillende data om inzichten in de omgeving te realiseren.  

Spreker: Thomas Boeschoten

 

11.10 uur In debat met de deelnemers


11.20 uur Praktijkcase:

Mensen uit de praktijk die vertellen op welke wijze binnen hun organisatie stappen zijn gemaakt , wat de tastbare resultaten zijn en welke hobbels ze tegen kwamen. 
Spreker: Ger Baron


11.30 uur Blockchain: de werkelijkheid na de hype

Dat aan blockchain momenteel bijna mythische krachten worden toegeëigend, helpt programmaleider blockchain Marloes Pomp van de Nederlandse overheid zeker wel in de uitleg dat de technologie belangrijk is voor de overheid. 
Spreker: Marloes Pomp


11.55 uur In debat met de deelnemers

 

12.00 uur Lunch


13.00 
uur Workshops - ronde 1

13.50 uur Wisselpauze

14.00 uur Workshops - ronde 2

14.50 uur Koffie/thee pauze

 

15.10 uur  Data en Ethiek

Technologisch is er veel mogelijk met data. Juridische kaders bepalen wat er mag. Daar houdt de verantwoordelijkheid van de overheid niet op: Hoe kan de overheid vanuit waarden technologische innovatie insteken?  


Tijdens deze lezing maakt u kennis met data-ethiek en data-ethische beginselen die ten grondslag liggen aan de vormgeving van verantwoordelijk data-gebruik als overheid. 

Spreker: Piek Visser-Knijff geeft advies aan private en publieke organisaties bij het ontwikkelen van een ethische visie op datagebruik. Ze begeleidt organisaties in de bewustwording van de ethische dimensie in het gebruik van persoonsgegevens. Sinds 2013 is Visser-Knijff een veel gevraagde trainer en spreker op het gebied van het gebruik van (persoons)gegevens, privacy en data-ethiek.  

 

15.50 uur Vragen

 

15.55 uur Impact van Algoritmen

Organisaties hebben jarenlang veel tijd en geld geïnvesteerd in de digitalisering van processen, wat ze vooral veel data opleverde. Maar toegevoegde waarde voor een klant, of een verschuiving binnen een businessmodel ontstaat pas als deze data op vernieuwende wijze worden ingezet. Data dus niet als bijproduct, maar als nieuw product, of als nieuwe service. Dit kan door het gebruik van algoritmen.

Algoritmen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, maar we lijken weinig van ze te weten. Toegespitst op verschillende branches beschrijft Jim Stolze op verhelderende wijze hoe algoritmen werken, welke impact ze hebben en welke kansen of bedreigingen ze met zich meebrengen. Wat betekent algoritmisering bijvoorbeeld voor een organisatie? Hoe combineer je menselijke intelligentie met machine learning? Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt? En waar ligt de grens eigenlijk? In hoeverre zorgt algoritmisering voor maatschappelijke onrust? En wat betekent dit voor ethiek, privacy, moraliteit en uiteindelijk: leiderschap?
Spreker: Jim Stolze 

16.30 uur Netwerkborrel

Workshops

1) Als het CJIB de schuldhulpverlener voor de voeten loopt… 

2015: “Hadden we het maar van elkaar geweten”, verzuchtten CJIB en wijkteam toen de cliënt met een CJIB-schuld niet op zijn eerste werkdag verscheen omdat de politie hem de dag ervoor had gegijzeld om betaling af te dwingen. Kunnen we AVG-proof informatie uitwisselen? Met Blockchain en Zero Knowledge Proof kan het. 


Spreker: Tjitske Faber werkt als Innovatiespecialist in het Innovatielab van het CJIB. In het Innovatielab werken datascientists, inhoudsdeskundigen en vakspecialisten samen aan het vinden van oplossingen voor complexe vraagstukken. Dit doen ze met behulp van data, nieuwe technologieën en wetenschappelijke inzichten. Een uitdagend vraagstuk is het zo vroeg mogelijk in het inningsproces herkennen van mensen met problematische schulden. Tjitske hoopt met haar project ‘De digitale datakluis’ hieraan een bijdrage te kunnen leveren. “Het idee lag al jaren op de planken. Door nieuwe technologieën komt de mogelijkheid om het te realiseren plotseling razendsnel dichterbij”.   2.) Workshop Dataficering en de impact op werk en personeel 

In deze workshop behandelen we de impact van digitalisering en dataficering op organisatie, werk en personeel van gemeenten. Aan de orde komt een overzicht van wat er voor de deur staat van gemeenten met nieuwe slimme technologieen en welke factoren van invloed zijn op invoering hiervan. We  gaan in op optimistische en pessimistische visies bij het wereldwijde future of work debat. We maken onderscheid in wat de impact is van robotisering en Artificial Intelligence op verschillende soorten werk en wat dit vraagt aan up- en reskilling van personeel. Dataficering vraagt ook om nieuwe leersystemen. In het kort laten we enkele perspectieven hierop zien. 


Sprekers: 
Evert-Jan Mulder van Red Plume en Renz Davits van A&O fonds Gemeenten 

 

3.) Waarde creëren met kansrijke data-pilots

Gemeenten experimenteren met pilots rond datagedreven inzichten. Maar hoe creëer je nu echt waarde voor de organisatie? BMC introduceert een systematiek voor het inschatten van  de ‘kansrijkheid’ van data-initiatieven. Belangrijk daarbij is het vroegtijdig identificeren van kansen en het toepassen van privacy en security by Design zodat deze tijdig en op de juiste wijze in het proces worden betrokken, zonder dat dit de creativiteit remt. Deelnemers maken aan de hand van hun eigen casus kennis met de systematiek.   

Sprekers: Anton Dekkers, Herman Uffen en Alex Commandeur

 

4.) Barcelona maakt inwoners eigenaar van de nutsvoorzieningen dankzij blockchain 

Blockchain: waarom is het zo een hype? En hoe werkt een blockchain nu echt? In Barcelona kopen inwoners digitale aandelen van water-, gas- en elektra-bedrijven in de vorm van cryptografische tokens. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de verschillende toepassingsgebieden van blockchain: van uitgifte van aandelen tot deelname aan coöperaties.  

Spreker: Herman Vissia, directeur van Liqwith, bedenker van de blockchaintoepassing voor Barcelona. 


5.) Big Data versus Personal Data 

Vroegsignalering bij schuldhulpverlening is een belangrijk speerpunt op de digitale agenda van veel gemeentes. Het is een goed voorbeeld hoe je door het analyseren van verschillende databronnen in combinatie met een persoonlijk profiel als organisatie pro-actief kunt helpen. Maar willen we dat? Wanneer mag het? En wat vindt de inwoner daarvan? In de workshop met InnoValor gaan we in op deze vragen en vooral ook welke keuzes u over na zou moeten denken. 


Sprekers: Wil Janssen is een van de twee oprichters van 
InnoValor, een onderzoeks- en softwarebedrijf rond digitale innovatie. In de 25 jaar heeft Wil gewerkt als adviseur, inspirator en onderzoeker op het gebied van innovatie, ICT, e-business, architectuur en innovatiebeleid. Auteur van ruim 70 publicaties en stond als adviseur en regisseur aan de wieg van van ArchiMateMijnOverheid en Digital We. Ruud Kosman is designer en adviseur bij InnoValor. Hij helpt bedrijven en overheden om digitale innovatie te realiseren. 

InnoValor geeft vorm aan digitale transformaties op het spanningsveld tussen technologische ontwikkeling en maatschappelijke relevantie. Waarde leveren door innovatie is het rode draad in de services en solutions van InnoValor met visie, focus en flow als resultaat.  

Algemene informatie

Wanneer: donderdag 20 juni 2019

Waar: Kasteel De Schaffelaar in Barneveld

Tijd: inloop vanaf 9.30 uur 


Prijzen*:

Meld u aan voor 1 mei 2019 en ontvang € 30,- vroegboekkorting!

€ 225,00               deelnametarief abonnees BB

€ 295,00               standaard deelnametarief

€ 495,00               commercieel tarief

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

 

Het congres wordt georganiseerd door:

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

 

 

 

Afbeelding 

 

 

 

 

 

Sprekers

Afbeelding

Elisabeth van den Hoogen

Dagvoorzitter

 

Afbeelding

Marlies van Eck

Universitair docent bij eLaw Instituut van Universiteit Leiden en adviseur AI en recht bij Hooghiemstra & Partners.

 

Afbeelding

Ger Baron

Chief Technology Officer gemeente Amsterdam

 

Afbeelding

Marloes Pomp

initiator en programmaleider 35 blockchainpilots bij de Nederlandse overheid.

 

Afbeelding

Tjitske Faber

Innovatiespecialist bij Innovatielab van CJIB

 

Afbeelding

Piek Visser-Knijff

Data-ethicus. Zij geeft advies aan private en publieke organisaties bij het ontwikkelen van een ethische visie op datagebruik.

 

Afbeelding

Jim Stolze

Schrijver en eigenaar Aigency.