of 59123 LinkedIn

Van de stabiele kracht naar de vrije geest

Hans Oostendorp, Daphne van Doornspeek, Frank van Kooten Reageer

Bij de verkiezing van de ‘Beste Bestuurder 2015’ werd de competentie ‘betrokken’ het meeste toegeschreven aan bestuurders, zowel door de bestuurders zelf als door andere bestuurders die hen beoordelen. Het minst vaak werden bestuurders het afgelopen jaar als creatief omschreven. Wij verwachten dat dit de komende jaren verandert.

Voor het tweede jaar op rij hebben Binnenlands Bestuur en Necker van Naem de handen ineen geslagen om onze meest gewaardeerde lokale bestuurders van 2015 in de schijnwerpers te zetten. Hierbij is er niet alleen gestemd op de beste bestuurder, maar is ook gekeken welke competenties goede bestuurders onderscheidend maken.

 

Wat opvalt, ten opzichte van de verkiezing Beste Bestuurder in 2014, is dat bestuurders meer uitgesproken zijn in het benoemen van de belangrijkste competenties, waardoor vier kerncompetenties er duidelijk uitspringen. Het gaat om betrokken, daadkrachtig, integer en communicatief.

 

De competentie betrokkenheid staat met stip bovenaan de lijst van belangrijkste competenties voor bestuurders en dit is goed te plaatsen in de huidige context. Het speelveld van vandaag vraagt om iemand die niet wegloopt voor problemen maar juist over moeilijke zaken het gesprek aangaat met iedereen. De decentralisaties in het sociale domein maar ook het vluchtelingenvraagstuk brachten in 2015 veel veranderingen en onvoorspelbaarheden met zich mee. Deze opgaven zijn, anders dan bijvoorbeeld de dualiseringsoperatie, direct voelbaar in de samenleving. De burger heeft er een mening over en wil gehoord worden. Dat is bestuurders niet onopgemerkt gebleven.

 

De genoemde kerncompetenties in combinatie met ervaring en een ruime mate aan dossierkennis, maken dat collega-bestuurders de beste bestuurder als deskundig ervaren. Bescheidenheid siert echter de beste bestuurders die aan het onderzoek meededen. De bestuurders zelf zijn in het onderzoek ‘Beste Bestuurder 2015’ opvallend terughoudend over hun vaardigheden. Zij mogen zich meer bewust zijn van de kwaliteiten waarmee ze zich geliefd maken bij hun collega’s.

 

Op 19 maart a.s. is de raadsperiode 2014 – 2018 precies op de helft. Tijd om de balans op te maken. Waar voor sommige gemeentebesturen het glas halfvol is, zullen andere gemeenten nog flinke slagen moeten maken. Hoe dan ook zullen er resultaten geboekt moeten worden. Daarvoor is in de eerste helft van de raadsperiode de basis gelegd met behulp van genoemde kerncompetenties. Maar om daadwerkelijk te kunnen oogsten, zullen bestuurders vanaf nu ook moeten experimenteren en niet gebaande paden verkennen.

 

Onze verwachting is dat in de tweede helft van de raadsperiode meer aandacht uitgaat naar het  realiseren van gestelde doelen. De komende jaren zijn dan andere vaardigheden nodig zoals creativiteit en ondernemerschap. Juist deze vaardigheden werden in verkiezingen van 2014 en 2015 laag gewaardeerd.. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het profiel van de ‘Beste Bestuurder’ in de komende jaren. Een betrokken, maar daarnaast vooral creatieve en ondernemende bestuurder maakt wat ons betreft een goede kans om de beste bestuurder te worden van 2016, 2017 of 2018!  

 

Hans Oostendorp, Daphne van Doornspeek, Frank van KootenNecker van Naem

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.