of 59082 LinkedIn

Tegenstrijdige regels

Het verminderen van de regeldruk voor burgers en bedrijven is een van de hoofddoelstellingen van het kabinet. Iedereen kan dit alleen maar toejuichen. Maar soms slaan bewindslieden door in hun dereguleringsdrift.
Boudewijn Warbroek 3 reacties
Het verminderen van de regeldruk voor burgers en bedrijven is een van de hoofddoelstellingen van het kabinet. Iedereen kan dit alleen maar toejuichen. Maar soms slaan bewindslieden door in hun dereguleringsdrift.
Het voorstel om de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen in achtertuinen te verruimen, is zo’n plan dat niet goed lijkt te zijn doordacht. De achterliggende gedachte is sympathiek, maar er zitten te veel haken en ogen aan.

Het kabinetsvoorstel kwam begin juni als een duveltje uit een doosje tevoorschijn. In een bijlage bij het ontwerp-besluit omgevingsrecht, een nadere uitwerking van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), werd gerept over uitbreiding van de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen. Versoepeling van de regels voor tuinen bij particuliere woningen en achtererven bij bedrijven kan volgens een berekening van het ministerie van Vrom 64.000 vergunningaanvragen per jaar schelen.

 

In de Tweede Kamer kreeg minister Cramer (Vrom, PvdA) van verscheidene kanten lof toegezwaaid voor haar voorstel. Het CDA riep haar zelfs uit tot ‘heldin van deze tijd’.

 

Toch is inmiddels duidelijk dat er bij direct betrokkenen veel zorgen zijn. De Federatie Welstand is bijvoorbeeld bang voor vergaande verommeling, burenruzies en een toenemend aantal juridische procedures.
 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest dat toezichthouders hun handen vol krijgen aan particulieren en ondernemers die zonder kennis van zaken op hun achtererf gaan bouwen. Dit kan ertoe leiden dat bouwwerken moeten worden afgebroken omdat niet wordt voldaan aan veiligheidsvoorschriften of andere bepalingen uit het Bouwbesluit, dat ook bij vergunningvrij bouwen van kracht blijft.

 

Maar er is nog iets. Gemeenten zijn sinds 1 juli verplicht om al hun adressen en gebouwen op uniforme wijze te registreren in de zogeheten Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze operatie is op zichzelf al zo ingewikkeld, dat slechts vier gemeenten er in zijn geslaagd om de boel op tijd op orde te hebben.

 

Als  burgers en bedrijven massaal zonder vergunningaanvraag gaan bouwen, kan van gemeenten niet worden verlangd dat zij hun BAG-administratie up-to-date houden. Toch is ook deze verplichting wettelijk vastgelegd. Dit leidt vanzelfsprekend tot de vraag of de ene hand bij het ministerie van Vrom wel altijd weet wat de andere hand doet.

 

Boudewijn Warbroek

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.