of 65101 LinkedIn

Nu Fred Spijkers nog

Boudewijn Warbroek Reageer
Eindelijk is het kabinet serieus aan het werk met het schadeloosstellen van klokkenluiders. Maar uitgerekend in de langstlopende zaak is een oplossing niet in zicht: Fred Spijkers wacht nog op een doorbraak.

Vorige week werd bekend dat minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) een overeenkomst heeft gesloten met Ad Bos, die de bouwfraude aan het licht bracht. En inmiddels is ook Paul Schaap, die de veiligheidssituatie bij de kernreactor in Petten ter discussie stelde, het met de staat eens geworden over financiële genoegdoening. In de Tweede Kamer genieten Bos, Schaap en Spijkers een soort beschermde status. Geregeld wordt bij de minister geïnformeerd naar de stand van zaken op hun dossiers. Nu met twee van de drie overeenstemming is bereikt, rest alleen nog de zaak-Spijkers.

 

Fred Spijkers is inmiddels 25 jaar in conflict met Defensie, zijn ex-werkgever. In 1984 weigerde hij om als bedrijfsmaatschappelijk werker te liegen over de doodsoorzaak van een verongelukte beproevingsambtenaar. Er waren technische problemen met het type landmijn dat deze ambtenaar het leven had gekost. Daarom weigerde Spijkers om aan de weduwe vertellen dat haar echtgenoot door eigen onvoorzichtigheid om het leven was gekomen. In het vorige week verschenen boek Impressies van een boeiend leven steekt niemand minder dan Pieter van Vollenhoven Fred Spijkers een hart onder de riem. Van Vollenhoven wilde voor Spijkers gaan bemiddelen, maar dit werd hem vorig jaar door premier Balkenende belet.

 

NOS-verslaggever Jeroen de Jager schrijft in het boek dat Van Vollenhoven vol onbegrip was over de interventie van de minister-president. De kwestie zou Van Vollenhoven ‘af en toe’ zelfs ‘een vloek en een zucht’ hebben ontlokt. Van Vollenhoven belooft vervolgens dat hij zich achter de schermen voor Spijkers zal blijven inzetten: ‘stille diplomatie’. Pieter van Vollenhoven is niet de enige die zich het lot van Spijkers heeft aangetrokken.

 

Er zijn in de afgelopen jaren ook gerenommeerde wetenschappers geweest die het voor de klokkenluider hebben opgenomen. Maar de zaak sleept dus nog steeds. Ruim twee maanden geleden ging staatssecretaris Jack de Vries (Defensie, CDA) bij Spijkers op huisbezoek. Zijn woordvoerster kondigde toen aan dat er op korte termijn een brief naar de Tweede Kamer zou gaan. Inmiddels zegt Spijkers dat De Vries zich niet heeft gehouden aan de tijdens het huisbezoek gemaakte afspraken. De woordvoerster van de staatssecretaris doet er ditmaal het zwijgen toe. Dit najaar komt minister Ter Horst met nadere voorstellen over een nieuw klokkenluidersbeleid. Het kabinet zou zichzelf moeten verplichten om eerst de zaak-Spijkers op te lossen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.