of 59082 LinkedIn

Bezuinigen met de botte bijl

Camiel Donicie 1 reactie
Op alle ministeries circuleren deze week plannen om de economie uit het slop te trekken. Vooral groene projecten en het naar voren halen van investeringen in bouw en infrastructuur staan hoog op de verlanglijstjes die op departementen circuleren, zo blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant.

Tegelijkertijd is het kabinet hard op zoek naar geld om te voorkomen dat het financieringstekort verder oploopt. Daar dreigt met de botte bijl gehakt te worden.

 

Als het kabinet vasthoudt aan de door zichzelf en de vanuit Brussel opgelegde begrotingsdiscipline betekent het naar voren halen van investeringen onvermijdelijk dat er elders bezuinigd moet worden. Veelgenoemd de afgelopen tijd is verhoging van de AOW-leeftijd, al zijn de kortetermijneffecten daarvan niet duidelijk en lijkt de crisis alleen maar een handzaam excuus om een omstreden maatregel door te drukken.

 

Ook korten op het budget voor ontwikkelingssamenwerking staat weer op de agenda. Vooral vanuit het CDA worden de geesten daarvoor rijp gemaakt, een pleidooi dat aansluit bij de bevindingen uit het laatste kwartaalbericht Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Daarin concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau dat 39 procent van de Nederlanders vindt dat er minder geld naar ontwikkelingshulp moet. Wat zestig procent van de ondervraagden betreft wordt er bovendien beknibbeld op het budget voor internationale militaire missies en conflictbeheersing.

 

Het is te hopen dat het kabinet zich niet laat leiden door deze kleingeestige gedachtegang. Juist in tijden van economische nood is internationale solidariteit geboden. De crisis zal de komende jaren in het zuiden veel harder om zich heen slaan dan in het rijke Nederland. De bijl zetten in ontwikkelingshulp is bovendien fnuikend voor de continuïteit ervan. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat de Nederlandse economie internationaal geen eiland op zich is; we hebben baat bij internationale veiligheid en wereldwijd economisch herstel.

 

Laat het kabinet eerst eens goed kijken naar de ‘luxe-uitgaven’ waar op korte termijn het meeste geld te besparen is. Schuif de investering in de Joint Strike Fighter maar op de lange baan. Van dat project is nog lang niet duidelijk wat het uiteindelijk gaat kosten, terwijl de F16 nog jaren meekan.

 

Camiel Donicie

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.