of 64120 LinkedIn

De plastic marathon

De site van Afvalfonds Verpakkingen meldt dat het recyclingpercentage van plastics met 52% (2018) boven de Europese norm ligt. Dat klinkt goed, maar in vergelijking met andere materialen (glas: 86%, oud papier en karton: 86% en hout: 77%) is die 52% nogal laag.

Momenteel is er, nog steeds, een flinke discussie over de keuze voor het voor (bron)- of na-scheiden. Voorscheiding wordt goedkoper gevonden en wordt passend gevonden in de werking van het gemeentelijk beleidsinstrumentarium, zo wordt gemeld in de Verkenning bron- en nascheiding PMD van IPR Normag. Voorscheiding zou echter minder CO2-winst geven dan het verbranden van plastics in verband met de CO2-uitstoot bij de inzameling, blijkt uit een publicatie in Ecological Economics uit 2017. Daarin is echter niet gekeken naar PMD-inzameling en de pick-ups per kilometer in de stad. Eén van de Nederlandse schrijvers citeerde uit een studie van bureau CE Delft over statiegeld op kleine plastic flesjes. Hij werd gelijk op de vingers getikt door Han Schouten van CE in een opiniestuk in Het Financieele Dagblad voor onjuist citeren. Het wordt er allemaal niet duidelijk op….

 

Intussen wordt met zowel voor- en nascheiding in ieder geval druk ingezameld. Naast het vele nodige studeren en discussiëren wordt in ieder geval meer dan de helft van het kunststof wel gerecycled volgens het Afvalfonds Verpakkingen. Maar dan komt een andere aap uit de mouw. Met de lage olieprijs schijnt er voor het gerecyclede plastic de markt niet groot te zijn. De plastics van met name verpakkingen zijn vaak van meerdere soorten en zowel bij voor- en nascheiding is er een geur, zo blijkt uit de Wageningse studie 'Moleculaire verontreiniging in gerecyclede kunststoffolie uit bron- en nascheiding'. Die geur vermindert mogelijkheden voor toepassingen en verkleint dus de afzetmarkt. Veel verpakkingen zijn laminaten (meerdere soorten kunststoffen in laagjes) en een mengsel hiervan geeft niet altijd de juiste sterkte.

 

Verder blijkt uit het stuk 'Closing the loop for PET, PE and PP waste from households' in Waste Management, dat de toepassing voor de meest gebruikte soorten kunststoffen (polyethyleen en polypropyleen) voor nieuwe verpakkingen voorlopig niet mogelijk is. Dus als we uit de discussie komen over voor- en/of nascheiding, dan is die markt niet heel groot.  

 

De circulaire economie blijkt een groter beestje dan alleen het sluiten van de kringloop. Er moet worden nagedacht over behoud van kwaliteit van het materiaal. Dit pleit voor het uitbreiden van het statiegeld voor andere plastic verpakkingen (bijvoorbeeld shampooflessen). Ook moeten we nadenken over de mogelijke marktvolumes van gerecycled plastic. Die is wellicht niet heel groot en dan moet de aanvoer minder. Dit pleit dan voor het extra financieel belasten van kunststoffen, om een prikkel te geven om minder of geen kunststoffen te gebruiken. Zo neemt een ondernemer al het initiatief om shampoos als zeepblokjes in een papieren zak te verkopen.  

 

Door die prikkels te organiseren, wordt de bal neer gelegd bij diegene die het meeste verstand hebben van plastic verpakkingen; de producenten. Om dit allemaal te organiseren is stevig ingrijpen door de rijksoverheid nodig, zodat de gemeenten er niet alleen voor staan in hun afvalinzameling. Met het invoeren van statiegeld op kleine flesjes (vooral bedoeld voor minder zwerfafval) op 1 juli 2021 is er een eerste stap gezet. De marathon is gestart.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.