of 59345 LinkedIn

Mystery Burger: Verantwoordelijk op afstand

‘We waren van plan de positieve zienswijze te accorderen,’ zegt Nico van der Palen (Lokaal Heeze-Leende). De raad van Heeze-Leende spreekt vanavond over de begroting van de gemeenschappelijke regeling A2. De raad kan in de begroting zelf niks wijzigen, maar wel een zogeheten zienswijze indienen.

De door het college voorbereide zienswijze – waar kort gezegd staat: ga zo door – valt niet helemaal goed. ‘Vorige keer hadden we al vraagtekens bij de positieve zienswijze,’ legt Robert Groenewoud (VVD) uit. ‘Helaas had ik toen geen tijd om dat goed voor te bereiden,' vertelt hij. Nu dus schijnbaar wel.

‘De begroting van A2 laat een grotere kostenstijging zien dan de andere gemeenschappelijke regelingen,’ zegt Groenewoud. De nu opgenomen kostenstijging is een aanbeveling geweest uit een extern adviesrapport — en daar is volgens Groenewoud iets niet goed gegaan. ‘Wij zijn als raad opdrachtgever van dat rapport, maar we hebben in de raad nog geen kans gezien het te bespreken.’ Hij vindt het niet netjes dat de aanbevelingen zonder raadsdebat toch door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is verwerkt.

 

Groenewoud dient er een amendement over in. ‘Er moet maximale druk worden gelegd op de gemeenschappelijke regelingen om bij te dragen aan de verbetering van de financiële situatie van de deelnemende gemeenten,’ leest de hij voor. Daarnaast wil hij een ‘pas op de plaats’ voor het verwerken van de aanbevelingen. ‘De gemeenteraden als opdrachtgever hebben zich hier nog niet over uitgesproken.’

 

‘Ik snap de zorg voor de kostenstijging,’ begint wethouder Pieter van der Stek gemoedelijk. ‘Daarna wordt het voor mij moeilijk.’ Ten eerste, vertelt de wethouder, is niet de raad de opdrachtgever voor het rapport, maar is het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling dat. Maar ook de timing bevalt de wethouder niet. Al op 12 december heeft de raad het adviesrapport gepresenteerd gekregen, zegt Van der Stek. ‘En op 14 maart is u een raadsinformatiebrief gestuurd waarin het bestuur zegt de aanbevelingen op hoofdlijnen uit te gaan voeren,’ legt de wethouder uit. ‘En dan komt nu deze verregaande reactie.’

 

‘Maar als raad hebben wij wel om het onderzoek gevraagd,’ meent Groenewoud. Hoewel hij niet uitlegt waarom de raad dan in december al niet dat eigenaarschap toonde. ‘We hebben het rapport meerdere malen in het presidium besproken,’ weet Harrie Scheepers (ABHL). ‘We hebben daar besloten om het vervolgonderzoek af te wachten. Blijkbaar heeft ook de raadsinformatiebrief uit maart daar niets aan veranderd.

 

‘Ik weet niks van een vervolgonderzoek,’ zegt Van der Palen. Al vindt hij ook de kritiek van de wethouder ongepast. ‘Het niet zo dat we niks met het onderzoek hebben gedaan,’ meent hij. ‘2 juli staat al een bijeenkomst gepland,’ zegt hij. Volgens Van der Palen moet het bestuur maar wachten tot de drie gezamenlijke raden er uit zijn. ‘Dat signaal willen we afgeven en daar neem ik geen woord van terug.’

Dat signaal wordt dan middels het amendement lafjes afgegeven. Veel zal er in de begroting van het samenwerkingsverband niet veranderen. Gemeenschappelijke regelingen moeten van de Wet hun begrotingen al op 15 juli hebben ingeleverd — en in die korte tijd gooi je een begroting niet overhoop.

 

‘We willen ervoor zorgen dat deze begroting ook van ons blijft,’ zei Groeneweg eerder. Dat eigenaarschap siert deze raad. Ook al heeft het algemeen bestuur de verantwoordelijkheid een begroting op te stellen — en hoewel in een gemeenschappelijke regeling de uitvoering dan wel op afstand staat, de verantwoordelijkheid van de raad staat dat geenszins. Het ìs hun begroting. En bij die verantwoordelijkheid past het niet er van uit te gaan dat je verwacht dat de rest van de wereld maar moet zitten wachten tot dat jij een keertje tijd voor ze maakt.

Verstuur dit artikel naar Google+