of 64231 LinkedIn

Mystery Burger: Onoverbodig

‘We hebben vanavond twee Maashorst-moties,’ legt burgemeester Marieke Moorman van Bernheze uit. Beide moties staan niet bij een door het college voorbereid punt op de agenda, dus zijn het zogeheten moties vreemd aan de orde van de dag. Het laat maar eens zien dat gemeenteraden meer doen dan alleen besluiten nemen — en de volksvertegenwoordiging beter af is wanneer zij zich niet aan de leiband van het college legt.

‘Het gaat over de aanval van taurossen,’ begint Jack van der Dussen (VVD). Een paar dagen eerder had een kudde van de oerrundreplica’s – de taurossen zijn ontstaan uit een fokprogramma om uitgestorven oerrunderen terug te brengen in het natuurgebied – twee wandelaars aangevallen. Dankzij hulp van een ranger ontsnapten de wandelaars aan de runderen, maar liep een van hen wél een beenbreuk, enkele snijwonden en ongetwijfeld een paar blauwe plekken op.

 

‘De vrouw heeft doodsangsten uitgestaan,’ leest Van der Dussen uit de krant voor. Met de eerste van twee de Maashorst-moties wil hij onderzoeken of andere grazers de Maashorst moeten gaan bewonen. ‘Omdat het zo stil is uit deze gemeenteraad willen wij het met deze motie op de agenda zetten,’ legt de VVD’er uit, ‘om burgers te laten horen hoe de fracties hier over denken.’

 

Nou, dat is wel duidelijk. Niemand steunt Van der Dussen’s motie. ‘Wij vinden dat er op een adequate manier gehandeld is,’ begint John van den Akker (Lokaal). Ellen Neelen (Progressief Bernheze) vindt dat de natuur in de Maashorst juist goed in balans is. ‘Dit incident is geen reden om een andere aanpak te volgen,’ meent ze. Risico’s horen erbij. ‘Het is een natuurgebied, geen dierentuin,’ illustreert Marko Konings (Politieke Partijen Blanco). 

 

Blijkbaar vindt men de risico’s opwegen tegen de kwaliteit van de natuur. ‘Ik hoop dat jullie dit ook uit gaan leggen aan je achterban,’ zegt Van der Dussen tot slot. Bij deze, zou je kunnen zeggen.

 

‘Onze motie gaat over de werktitel Maashorst,’ zegt Annemieke Boellaard (D66). De tweede motie is van haar hand. ‘Maashorst’ is namelijk de voorgenomen naam van de nieuwe gemeente die moet ontstaan uit de fusie tussen buurgemeenten Uden en Landerd. ‘Daar hebben we wat vraagtekens bij,’ meldt Boellaard. Volgens haar kunnen Uden en Landerd niet zomaar de naam van het natuurgebied claimen. ‘Het ligt in vier gemeenten, waaronder de onze.’ 

 

Daarnaast is het ook nog eens de naam van het samenwerkingsverband, vult Jan Bouwman (Lokaal) aan. ‘Het is toch een beetje gek als een van de partners met díe naam verder gaat waar we jaren lang samen in geïnvesteerd hebben,’ vindt ook Jesse Jansen (Progressief Bernheze). 

 

De gemeente Bernheze moet maar snel gaan praten met Landerd en Uden, vindt ook Marko Konings ‘Er is zelfs al een logo,’ weet hij. Alleen Jan Raaimakers (SP) maakt zich minder druk. ‘De nieuwe naam mag niet verwijzen naar gebieden die ook in een andere gemeente liggen,’ leest hij uit de herindelingswet voor. ‘Die naam komt retour-afzender,’ denkt Raaimakers.

 

‘U heeft allemaal gelijk,’ zegt ook burgemeester Moorman. Als burgemeester is zij degene die de gemeente bij anderen vertegenwoordigt, dus ook de contacten met Landerd en Uden hierop onderhoudt. Zij ziet de motie als aanmoediging om met Landerd en Uden te gaan praten over de nieuwe naam. ‘Wij zijn uitgenodigd om in algemene zin met hen in gesprek te gaan,’ vertelt ze. ‘En het lijkt me heel billijk als ik uw gevoel daar aankaart.’

 

Precies datgene wat de indiener met de motie beoogde. Net zozeer een besluit nemen om formeel te protesteren of brieven te schrijven, maar gewoon eens gevoelens en afwegingen onder woorden brengen. Want ook ook als er geen besluit hoeft te worden genomen, moet de vertegenwoordigende democratie functioneren

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.