of 63000 LinkedIn

Energietransitie, wir schaffen das

De energietransitie is voor veel gemeenten een beproeving. In 2021 moeten de plannen gereed zijn. Gasloos, energie- en CO2-neutraal, hoe kom je tot goede resultaten? Een kleine Duitse gemeente ten noorden van Münster heeft de Energiewende succesvol opgepakt.

Van de drie thema’s energie, warmte en mobiliteit is eerstgenoemde opvallend geslaagd. Het dorp is inmiddels niet energieneutraal, maar energiepositief: ze produceren 4,5 keer meer stroom dan ze verbruiken. Van kriebel in de bestuurlijke onderbuik tot wereldwijd voorbeeld. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? En wat betekent het voor ons? Op naar Duitsland voor een gesprek met Guido Wallraven, projectleider van Klimakommune Saerbeck.

In 2009 heeft de burgemeester een onderbuikkriebel. Een munitiedepot van 90 hectare komt vrij en hij stelt voor om gebruik te maken van het eerste recht van koop. De gemeenteraad is unaniem akkoord en daagt de inwoners van Saerbeck uit om na te denken over een goede bestemming. Het wordt een bio-energiepark. Goed voor het klimaat én de economische toekomst van de kleinkinderen. Een bewuste keuze voor lokale Wertschöpfung, zoals Guido het noemt. Krachten worden gebundeld, subsidies verstrekt en inwoners en lokale organisaties investeren. De windmolens, het zonnepark en een biogasinstallatie zorgen voor een keurig lange termijn rendement van 3,5 tot 5,5 procent. Een continue geldstroom voor de lokale economie. Inwoners worden ambassadeurs en kinderen genieten energieonderwijs. Inmiddels zijn er in nauwe samenwerking al meer dan 150 duurzame initiatieven ontwikkeld.

In 2030 is de gemeente CO2-neutraal. De aandacht verschuift nu van energie naar warmte en mobiliteit. Warmte is complexer, het raakt individuele huishoudens direct. Mensen moeten het zelf doen, maar de gemeente stimuleert en ondersteunt waar het kan. Met kennis, voorbeeldprojecten en regelingen. En vooral met zichtbaarheid van succes. Met maandelijkse bijeenkomsten, festiviteiten en informatiekraampjes bij nieuwe projecten. De technologie is er, politiek draagvlak ook. De mens is veelal het probleem, maar tevens de oplossing. Door omdenken brokkelt de macht van de energiereuzen af en ontstaan er kansen voor ontwikkeling van de lokale economie. Van korte termijn aandeelhouderswinst naar lange termijn rendement voor allen.

De Klimakommune draagt vol trots zijn kennis over aan talloze delegaties uit binnen- en buitenland. Het is inspirerend om te zien hoe mensen samenwerken aan een toekomst waarin klimaat en lokale economie hand in hand gaan. Er bestaat niet één Geheimtipp. Het is een delicaat samenspel van vele factoren. Maar met stip op één: stop met de verkoop van grond aan projectontwikkelaars. Daarmee slacht je de kip met gouden eieren. Neem als gemeente het voortouw en ontwikkel samen met inwoners voorbeeldprojecten. Initieer, stimuleer, motiveer en bied inwoners de kans om te verdienen aan duurzame projecten. Hergebruik daarbij zoveel mogelijk oude industrieterreinen. Beleg duurzaamheid hoog in je ambtelijke organisatie, sta als gemeenteraad unaniem achter je groene ambities en houd de lijnen naar kiezers zo kort mogelijk. Stop het opportunisme en kies voor de lange termijn. Verduurzaming is geen rocket science of lastige kostenpost. Het is een veilige investering met een prima rendement, voor mens én milieu. Auch wir schaffen das!

 

René Notenbomer


Lees hier meer columns van René Notenbomer

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.