of 59190 LinkedIn

Mystery Burger: Nog een rondje inspraak doen jongens?

‘Ik heb zo het vermoeden dat ik niet goed hoorbaar ben’, roept burgemeester Bert Blase. Hij drukt nog maar eens op het belletje, maar de raadsleden blijven kletsend achter in de zaal staan. ‘Dat vermoeden komt omdat u doorpraat als ik wil beginnen’, vult hij zichzelf aan. Zonder enige haast nemen de raadsleden plaats, nog druk met elkaar in gesprek.

Het agendapunt Bestemmingsplan Cranenbosch is niet eerst in een commissie geagendeerd', zegt de burgemeester bij het vaststellen van de agenda. Dat komt door een fout in de voorbereiding, legt hij uit. Het rumoer in de raadsbankjes lijkt niet door deze opmerking van de raadsvoorzitter te zijn ontstaan, dus ook nu praat Blase maar door.
‘Er heeft geen ordentelijke besluitvorming plaatsgevonden', stelt Sytze van der Molen (Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij), wanneer het bestemmingsplan wordt besproken. In de raadsbankjes lijken andere raadsleden vooral met elkaar in gesprek te zijn. Hen valt het niet op dat Van der Molen zijn grote woorden niet verder toelicht. Het plan zelf vindt hij overigens een verbetering voor de wijk. ‘Wij verwachten wel dat het college in gesprek blijft met de bewoners.’
‘Het bevreemdt ons ook dat het nu in het laatste kwartiertje op tafel komt’, gaat Ad Jongenelen (Burgerbelangen Heerhugowaard) verder. ‘Het is een bizarre situatie’, meent Jongenelen — met het plan zelf heeft hij niet zo veel problemen.
‘Tot 1 november is er een overgangsrecht voor de toetsing', legt wethouder Gido Oude Kotte uit. De bestuurder wil dat vóór zijn; zo kan de ontwikkelaar één woning meer bouwen dan met de nieuwe regels. En door een foutje is dit stuk niet gemeld voor de gebruikelijke behandeling in de commissie.

‘Het is belangrijk dat inwoners er nog invloed op kunnen uitoefenen’, interrumpeert John Does (HOP). Hij vraagt of er nog inspraak mogelijk is. De vraag verbaast Oude Kotte. ‘Die is al geweest’, antwoordt hij. Ja, dank je de koekoek, want anders had het plan niet eens op de agenda van de gemeenteraad mógen staan. Inspraak is immers wettelijk geregeld. ‘O oké', zegt Does vertwijfeld. ‘Als het nodig is kom ik er nog op terug', vult hij aan, alsof er vanavond géén besluit over het plan wordt genomen.
Ad Jongenelen veert op: ‘Als er nog commentaar komt, in hoeverre kan dat de besluitvorming nog beïnvloeden?’
‘Er kwam iets bij me op wat al weer weg is', zegt Oude Kotte mysterieus terwijl hij op z’n voorhoofd wrijft. ‘Maar u neemt vanavond een besluit’, geeft hij toe.
Meer raadsleden staan nu bij de interruptiemicrofoons. ‘Ik vind het jammer dat in de communicatie alleen het minimale is gebeurd', zegt Does hangend over het gestoelte. Alleen een biertje zijn hand ontbreekt nog.

De wethouder zegt dat alle inspraakmogelijkheden blijven', vraagt Annette Valent (Senioren Heerhugowaard). ‘Maar in het stuk staat dat het al ter inspraak heeft gelegen.’ Ze wil weten of er nog inspraak mogelijk is. Het antwoord laat zich raden.
‘Het stuk heeft ter inzage gelegen', legt de wethouder nog maar eens uit. ‘Dat inspraak met voeten is getreden, is pertinent niet waar',  zegt Oude Kotte boos. ‘De rechtszekerheid is gegarandeerd.’
‘Ik wil u maar vragen, of u voldoende heeft om vanavond een besluit te nemen,’ rondt burgemeester Blase sussend af. ‘Vooral vanwege de bijzonderheid dat het niet eerst in de commissie is geagendeerd.’ Er komt nauwelijks reactie uit de raad — en het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
‘Ik wil de wethouder bedanken voor de beantwoording,’ roept John Does nog. Gemeend, aan zijn gezicht te zien. Maar aan de lichaamstaal van de wethouder is wel duidelijk dat hij zijn tijd liever anders had besteed dan met dit keuvelclubje een niet-bestaand probleem te bespreken.
Verstuur dit artikel naar Google+