of 59185 LinkedIn

Mystery Burger: Het debat van de toekomst

‘Ik ben blij met de warme woorden voor het hunebedcentrum’, zegt wethouder Albert Trip opgetogen. Aan het eind van deze avond spreken alle fracties van de gemeenteraad van Borger-Odoorn hun onwankelbare steun uit voor de eenmalige lening aan de permanente expositie van Neêrlands oudste geschiedenis. Maar dat betekent niet dat men het ook met elkaar eens is.

Volgens het raadsstuk stelt het college voor om het hunebedcentrum 180.000 euro te verstrekken. Als lening, want de attractie moet het wél vanaf 2020 gaan terugbetalen. Op veel verzet hoeft het voorstel niet te rekenen. ‘Wij zien absoluut het economische belang van dit voorstel’, zegt Arne Joling (VVD) rolvast. ‘Het is niet alleen een toeristische trekpleister, maar ook een punt van rust’, benadrukt Martin Hoogerkamp (D66). Daarnaast roemt hij de inzet van het museum als leer-werkplaats.

‘De binnencollectie is flink verouderd’, weet Margreet Wegman, die als fractie-assistent in plaats van de CDA-raadsleden aan de vergadering deelneemt. Volgens haar is aanpassing met vooral moderne technieken noodzakelijk om het museum aantrekkelijk te houden. Kansen genoeg, gezien de miljoen bezoekers die Stonehenge in Engeland krijgt. ‘Wij zijn er eens geweest en dachten, de stenen staan alleen een beetje anders’, grapt ze.

‘We zijn ook wel een beetje moreel verplicht om hier aan mee te doen,’ vindt Henk Bolk (Gemeentebelangen). De gemeente is niet de enige die de portemonnee trekt. Naast de lening van de gemeente stelt de provincie Drenthe bijna twee miljoen euro subsidie beschikbaar en komt er voor bijna drie-en-een-halve ton uit particuliere fondsen.

‘Wij zijn verbaasd over de krenterigheid van de gemeente’, snuift Marjoleine Schoevers (PvdA). Andere musea krijgen veel meer. ‘Het gevangenismuseum in Veenhuizen trekt ruim 100.000 bezoekers en heeft een subsidie van zeven ton,’ vertelt ze. Wat haar betreft is het geen lening die de gemeente verstrekt. ‘Als het museum het niet kan terug betalen, zal de PvdA daar geen enkel probleem mee hebben’, vindt ze.

‘Eigenlijk pleit u dus voor een gift’, scherpt Hoogerkamp die opinie aan. Schoevers knikt gelaten. ‘Er zijn ook andere organisaties die maar moeilijk het hoofd boven water houden', riposteert Bolk. ‘Het SIVO-festival subsidiëren we ook niet meer', illustreert Wegman. ‘Dat vinden we ook jammer', zegt Schoevers berustend.

‘Ik denk dat we dan een verkeerd signaal afgeven’, meent VVD’er Joling. Schoevers sluit kort haar ogen en knikt. ‘Ik kan me voorstellen dat u dat vindt.’ Joling gniffelt.

‘We zien het niet als subsidie, maar als investering', gaat de PvdA’er verder. Volgens haar zijn de economische kansen van het museum het waard het geld weg te geven. ‘Dat ondernemerschap zou dit college toch aan moeten spreken’, plaagt ze bedaard.

Henk Bolk draait wat ongemakkelijk in zijn stoel. ‘Ik denk dat wij hier voor moeilijk te overtuigen zijn', zegt hij. ‘In elk geval vanavond.’ Maar het is niet aannemelijk dat Schoevers nou juist dát hoopte te bereiken. Later deze avond gaat de raad in ieder geval unaniem akkoord met de voorgestelde lening. Met één meningsverschilletje geagendeerd zonder dat de gevraagde beslissing in gevaar is gekomen. En het idee over hoe je in de toekomst het verleden tentoonstelt, komt vast nog wel een keertje terug.


John Bijl

Verstuur dit artikel naar Google+