of 59179 LinkedIn

Mystery Burger: Niet verdeeld

‘Het ging om een redelijk principieel punt,’ zegt Jaap de Moor (NZLokaal) haast laconiek. ‘Uit de stukken blijkt er nog geen kostenverdeling voor Service Punt Werk (SPW) te zijn.’ De voorziening maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek. Vanavond moet de gemeenteraad van Noordwijkerhout daar akkoord voor geven — voor onbepaalde tijd.

Tenminste, De Moor is voorzichtig. Dat de onderlinge verdeling van de kosten niet in de regeling is opgenomen, bevat volgens hem een risico. ‘Als we dit zo laten lopen, kunnen we er als kleine gemeente ongelukkig vanaf komen,’ vindt hij. De Moor stelt voor de gemeenschappelijke regeling nu goed te keuren tot 1 januari 2018 — en zo het dagelijks bestuur de kans te geven de kostenverdeling uit te rekenen. 
 
‘Het punt is of de raad hier nog invloed op heeft,’ begint wethouder Bert Gotink. Door de nieuwigheid van de SPW is het lastig een verdeelsleutel te bepalen. ‘Het is een organisatie in ontwikkeling,’ legt Gotink uit. Volgens de wethouder komt de duidelijkheid er vanzelf. ‘U kunt elk jaar een zienswijze geven,’ legt Gotink uit. Op die manier zou de raad haar invloed op de verdeling ook uit kunnen spreken.
 
‘Maar een zienswijze is geen zeggenschap,’ interrumpeert Koen Vermeulen (VVD). Wethouder Gotink denkt even na. ‘Nee,’ zegt hij dan. ‘Het is niet zo dat u het kunt afkeuren,’ bekent hij. ‘U moet maar van mij aannemen dat ik mijn uiterste best doe. Onze ervaring is dat er naar individuele leden geluisterd wordt.’
 
‘Ik denk dat we maar tot besluitvorming over moeten gaan,’ vindt burgemeester Gerrit Goedhardt dan ineens. ‘De argumenten zijn wel gewisseld.’ De raad is het dáár niet mee eens. ‘De bijdrage van de heer De Moor is een amendement,’ merkt Hans Knapp (VVD) op. ‘De heer De Moor heeft dat zelf nog niet aangegeven,’ vindt burgemeester Goedhardt. De Moor kijkt wat verrast om zich heen. 
 
‘Nou oké, bij deze dan,’ zegt De Moor. ‘Het houdt in dat ik voorstel de gemeenschappelijke regeling vast te stellen tot 2018,’ verklaart hij nader. ‘Kunnen wij dat wel zelf beslissen?’ vraagt Leon Floor (PvdA). ‘Het komt dan eind december 2017 gewoon terug in de raad,’ vindt De Moor. ‘Wij kunnen de regeling niet wijzigen,’ meent Marcel Wiebes (D66), al heeft De Moor dát niet voorgesteld. Het amendement heeft alleen betrekking op de gevraagde beslissing ‘De andere gemeenten zijn al akkoord gegaan,’ voegt wethouder Gotink nog toe. ‘Ik kan in ieder geval mijn best doen om uw zorgen naar voren te brengen.’
 
‘Dan vraag ik een schorsing aan,’ zegt Floor. Na terugkomst blijkt de raad er voor te kiezen de wethouder dan maar te vertrouwen. ‘Ik neem genoegen met de toezeggingen en trek mijn amendement in,’ verklaart De Moor. Raadsbreed stemt men in met de regeling — zonder einddatum en alleen met unanieme goedkeuring van alle gemeenten van een nieuwe verdeelsleutel te voorzien. Gelukkig krijgt wethouder Gotink het volste vertrouwen van de raad dat hij jaarlijks een billijke verdeelsleutel af kan spreken. Hij boft maar met deze raad en door de onbepaalde tijd van de regeling zijn opvolgers dus ook. 

John Bijl
Verstuur dit artikel naar Google+