of 59162 LinkedIn

Mystery Burger: Mag ik deze dans van u?

‘De voorjaarsnota is belangrijker dan de begrotingsbehandeling,’ analyseert John Roland (Ons Kerkrade). ‘De raad stippelt ermee de hoofdkoers voor de begroting uit,’ verklaart hij. Precies daar zit Roland’s kritiek. De fractie voelt zich niet betrokken bij de totstandkoming van de nota. ‘Bij Ons Kerkrade is geen vraag gesteld of we wilden meedenken aan nieuw beleid. Misschien is dat omdat we tegen de begroting hebben gestemd.’ De eerste noten van het jaarlijkse kaderdebat in Kerkrade zijn gespeeld.

‘De nota is een extra strooifonds voor de verkiezingen,’ oordeelt Roland hard. Ook van Mieke van Soest (GroenLinks) krijgt het document geen goedkeuring. ‘We zijn al jaren bezig de zaken smart te krijgen,’ pliéeert ze. ‘Ik kan een uur vragen stellen, maar de antwoorden zijn mooi geformuleerde politieke antwoorden waar je van denkt: tja..’
 
‘Er staan risicodossiers opgenoemd, maar niet hoe men met ze omgaat,’ cambreert Marianne Laumann (SP). Ze maakt een arabesque over de onttrekking uit de gemeentelijke reserves. ‘Zolang er nog zulke risico’s liggen, is dat onverantwoord.’ Ook CDA’er Annemie Housen vindt de nota maar niks. ‘Er zijn in deze nota geen duidelijke beleidskeuzes gemaakt.’
 
‘Uit de voorjaarsnota blijkt als eerste dat ons college tweeënhalf miljoen euro vrijmaakt voor investeringen in onze stad,’ roemt Wim de Groot (VVD). Hij is, in tegenstelling tot de tot nu gehoorde kritiek, wel tevreden. ‘Welke stad van onze omvang kan zeggen dat ze niet kapotbezuinigd is?’ zwiert De Groot. Dat de begroting sluitend is, verdient een compliment, vindt hij.
 
Ook René van Drunen (PvdA) klinkt tevreden. ‘Financieel gezien ziet het er zelfs beter uit dan deze rapportage doet voorkomen,’ zegt hij in paddebourée. ‘In tegenstelling tot de botte bijl hanteren heeft dit college gehandeld in het belang van de stad,’ meent Betty Bremen (Lokaal Alternatief) in een vreugdedans.
 
‘Een aantal fracties geeft aan dat er niet rigoureus is bezuinigd en aan de andere kant geeft men aan dat nog geen keuzes worden gemaakt,’ tapdanst financieel wethouder Dion Schneider. ‘Er is een bedrag uit de reserve gehaald om het te investeren,’ benadrukt de bestuurder. ‘We doen dat om de aantrekkelijkheid van onze stad te vergroten,’ sluit collega Tim Weijers aan. Ook de kritiek op het niet smart-zijn wuift Weijers weg. ‘Je kunt alles tot achter de komma uitwerken, maar we merken dat bewoners en bezoekers heel positief reageren,’ poseert hij.
 
Veel behoefte aan een tweede termijn lijkt er niet te zijn. Na een paar vragen van de oppositie en complimenten van de coalitie gaat burgmeester Jos Som maar over op de stemming. ‘Ik heb begrepen dat CDA, Ons Kerkrade, GroenLinks en SP niet akkoord gaan met nota,’ concludeert Som. Hardop hebben de fractievoorzitters van de oppositiepartijen dat niet gezegd, maar blijkbaar mag de raadsvoorzitter deze aanname doen, net zo goed als dat het ook een automatisme lijkt, dat de coalitiefracties vóór zullen stemmen.
 
En dat doen ze. De muziek is gestopt met spelen. De deelnemers verlaten de balzaal. Om hoogstwaarschijnlijk volgend jaar weer terug te keren voor een volgende rituele dans.

John Bijl
Verstuur dit artikel naar Google+