of 65101 LinkedIn

Mystery Burger: Het alerte raadslid van Baarle-Nassau

De gemeenteraad van Baarle-Nassau – niet te verwarren met de direct aangrenzende Belgische enclave Baarle-Hertog – vergadert netjes en efficiënt. Waar het om de procedure gaat, is er maar één alert raadslid.

De bestuursrapportage over het eerste half jaar van 2013 is een belangrijk ijkpunt voor de gemeente Baarle-Nassau. Met het document informeert het college de raad of er in het afgelopen half jaar is afgeweken in de uitvoering van de begroting en of er wijzigingen in de begroting nodig zijn. Het stuk is goed, zo blijkt. ‘Het is een goed leesbaar verhaal met weinig afwijkingen’, aldus Ad Severeijns (VPS). VVD-raadslid Ben Wentink is ook tevreden. ‘Het is een prima leesbaar verhaal. Eén ding wel: diverse afkortingen in de tekst zijn niet te plaatsen.’ Ook andere raadsleden zijn niet ontevreden over de kwaliteit van het rapport.

 

Als laatste spreekt Cees de Jong (CDA) zich uit. ‘Het was inderdaad een goed leesbaar verslag, maar er staat ook al in wat er in 2015 gaat gebeuren. Dat hoeft niet, want dit is een rapportage over het eerste half jaar van 2013. Wat er in het eerste half jaar is gebeurd, wordt eigenlijk te summier beantwoordt.’ Hij focust op een financieel overzicht. Daaruit blijkt dat de toelichting niet helemaal klopt. ‘In de tabel staan bijvoorbeeld uitgaven voor herinrichtingen van straten en het plaatsen van een bushalte. Maar bij de inhoudelijke toelichting ervan, in de programma’s die eerder in het rapport aan bod komen, staan deze straatnamen en bushaltes nergens vermeld. Er staat ook geen uitleg over. Deze rapportage deugt dus niet.’

 

In zijn beantwoording komt wethouder Peter Antonis (Fractie Ulicoten) snel terug op De Jongs opmerkingen. 'Eigenlijk zegt u het zelf al. Alles wat hier staat heeft zich niet afgespeeld in het eerste half jaar en daardoor is het allemaal al goedgekeurd.' De Jong: 'Er wordt in het financiële overzicht nadrukkelijk verwezen naar de programma’s voor een inhoudelijke toelichting, maar dat staat er bij deze programma’s niet in. U belooft dus iets en u doet het niet.' Daarnaast heeft hij nog een procedurele opmerking. 'In het raadsvoorstel wordt gevraagd aan de raad om deze bestuursrapportage 2013 vast te stellen. Dat kan niet, want dit rapport is vastgesteld door het college. Wij kunnen daar alleen kennis van nemen.' Wethouder Antonis kan De Jong daar alleen maar gelijk in geven. De Jong concluderend: 'Wij nemen dus alleen kennis van dit rapport dat door het college is vastgesteld. Punt.'

 

De andere raadsleden zwijgen over de tekstuele en procedurele opmerkingen van De Jong. Wie zwijgt stemt toe. Het lijkt wel alsof iedereen er van uitgaat dat De Jong er altijd is om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Allemaal prima, maar eigenlijk behoort de alertheid van De Jong tot de kerntaken van álle dertien raadsleden. 


Mystery Burger weergeven op een grotere kaart

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.