of 59345 LinkedIn

Kopzorgen om hoofddeksel

Aysel Erbudak 21 reacties
Hoofddoeken, burka’s, keppeltjes, kortom hoofddeksels. Ze blijven de gemoederen in Nederland bezig houden. De kranten staan er vol van en vrijwel iedereen heeft er een in meer of mindere mate uitgesproken mening over.

Ook in het Slotervaartziekenhuis draagt een aantal medewerksters een hoofddeksel. Over het algemeen neemt niemand daar aanstoot aan, maar zo nu en dan krijg ik een mail van een bezoeker of patiënt die zich er wel aan stoort.

 

Veel mensen willen door middel van het dragen van een bepaald hoofddeksel uiting geven aan hun geloof. Ik ben van mening dat het dragen van religieuze uitingen ieders goed recht is, maar ik wil hier wel een kanttekening bij plaatsen. Geloof is een privé-aangelegenheid. En iedereen moet zich goed bewust zijn van de impact die het dragen van een dergelijke uiting heeft op anderen. Wat door jezelf uit respect en overtuiging voor je geloof kan worden gedragen, kan door iemand anders als provocerend of onbegrijpelijk worden ervaren. Ik denk dat hierin ook de kern van de discussie over het wel of niet kunnen dragen van hoofddeksels ligt. De kloof die er ligt tussen voorstanders en tegenstanders is groot, juist omdat het een persoonlijke keuze is die niet gebaseerd is op rationele overwegingen maar op geloof.

 

Ik zei al dat geloof een privé-aangelegenheid is. Het dragen van religieuze uitingen in de privé-sfeer staat bij mij dan ook niet ter discussie. Iets anders is het als we het hebben over het dragen ervan in openbare gebouwen. Daar moet met de gevoelens en reacties van anderen rekening gehouden worden.

 

Juist omdat geloof zo persoonlijk is, betogen voorstanders van het dragen van hoofddeksels vaak dat het onmogelijk is een onderscheid te maken tussen privé en werk. Geloven doe je immers altijd en overal. Het antwoord hierop is dat zij natuurlijk gelijk hebben, maar tussen geloven in je hart en geest en het dragen van een hoofddeksel ligt een verschil. Het eerste is ook heel goed mogelijk zonder het tweede.

 

Neem nu de situatie in Turkije. Een land waar heel veel diep gelovige mensen wonen en werken. Maar door de scheiding tussen kerk en staat is daar het dragen van welk hoofddeksel dan ook, door mensen die werkzaam zijn in openbare gebouwen zoals scholen en rechtbanken, gewoonweg niet toegestaan. Ook mensen die werken voor openbare instellingen en organisaties moeten zich aan deze regel houden. Ik wil niet beweren dat deze maatregel onomstreden is in Turkije. Maar het is in ieder geval wel duidelijk.

 


Aysel Erbudak
Voorzitter Raad van Bestuur Slotervaartziekenhuis

 

Verstuur dit artikel naar Google+