of 63966 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

  • Verleiden en dwingen

    Reageer

    De discussie over het naar werk toeleiden van bijstandsgerechtigden is de afgelopen weken flink opgelaaid. De actie van de Wijchense ondernemer die geen mensen met een uitkering wil aannemen en het mislukte kassenproject in Den Haag en Rotterdam laten zien hoe weerbarstig de problematiek van bijstandsgerechtigden is.

  • Uitstel biedt ook kansen

    Reageer

    Twee van de drie decentralisaties – de Wet werken naar vermogen (Wwnv) en de begeleiding Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) – zijn geschrapt.