of 63966 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

 • Pleisters plakken

  Reageer

  Pleisters plakken; daar is dit kabinet een ster in. Je jast er wetten doorheen en als die tot (uitvoerings)problemen leiden, zet je een rapid ­respons-team op, stuur je een aanjaagteam op pad, roep je een interventieteam in het leven of tuig je een helpdesk op. Alleen al de hervormingen in de zorg hebben geresulteerd in meer dan twintig teams om de problemen aan te pakken. Bij andere wetten die niet goed uitpakken, zoals de Fraudewet sociale zekerheid, worden met kunst- en vliegwerk de ergste vuiltjes weggewerkt.

 • Terughaalactie

  Reageer

  De decentralisaties zorg, jeugd en werk zijn nog niet goed op dreef of het rijk haalt op allerlei fronten de teugels al weer aan. Het begint er op te lijken dat gemeenten stiekempjes 3D-uitvoeringsloketten van het rijk worden. Dat was uitdrukkelijk niet de bedoeling.

 • Rotzooi in huishouden

  1 reactie

  Het blijft rommelen in de wereld van de huishoudelijke hulp. Tegenstrijdige gerechtelijke uitspraken, vermeende concurrentievervalsing en omvallende thuiszorgorganisaties. Of huishoudelijke hulp nu wel of geen wettelijke verplichting voor gemeenten is, blijft nog zeker maanden onduidelijk.

 • Maak einde aan hysterie

  30 reacties

  Wat gebeurt er in Nederland? ‘We’ pretenderen toch altijd zo’n open en tolerant volkje te zijn? Ik zie er de laatste tijd weinig van terug. Sterker: ik begin me steeds ongemakkelijker te voelen en schaam me voor wat er nu in Nederland gebeurt. Ja, ik heb het over vluchtelingen.

 • Weerspreek de macht

  Reageer

  ‘Den Haag’ is niet meer van deze tijd. Te traag wordt gereageerd op maatschappelijke ontwikkelingen (denk aan Airbnb en taxidienst Uber), er wordt te verkokerd gewerkt en er is te weinig oog en oor voor de wereld buiten de Haagse kaasstolp.

 • Lokaal betalen

  Reageer

  De herziening van het belastingstelsel is hét moment om het lokale belastinggebied te verruimen. Hoewel er vooralsnog weinig bekend is over de plannen van staatssecretaris Wiebes, ziet het er naar uit dat het in ieder geval op de politieke agenda staat. Het werd tijd. 

 • Beheerst

  Reageer

  De decentralisatie Wmo (lichte zorg en ondersteuning) is ‘beheerst’ verlopen, stelt verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).

 • Nu alvast aan de bak

  2 reacties

  Nu de tranen zijn gedroogd en de overwinning is gevierd, kan het nieuwe politieke speelveld met iets meer rust worden bekeken. Dat zal niet van lange duur zijn. Niet alleen omdat nu in de provincies nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten en bij de waterschappen nieuwe dagelijkse besturen moeten worden gevormd en over twee maanden de nieuwe Eerste Kamer wordt gekozen.

 • Wakker (ge)worden

  2 reacties

  De recente verontwaardiging over het democratische gat bij de vele regionale samenwerkingsverbanden zorg, jeugd en werk is opmerkelijk. Raadsleden die nu (pas) stellen dat ze geen grip hebben op de besluitvorming op de nieuwe taken in het sociaal domein en moord en brand schreeuwen omdat alles in de regio wordt besloten, hebben volgens mij zitten slapen.

 • Worstelen

  Reageer

  Gemeentesecretarissen, burgemeesters en raadsgriffiers kwamen vorige week met hun eigen beroepsgroepen bijeen. Wethouders doen dat volgende maand. Deels om het hoofd te buigen over actuele kwesties, maar vooral om na te denken over en inspiratie te krijgen voor de toekomst. En die ziet er voor alle bloedgroepen ongewis uit. Er wordt heel wat afgeworsteld in (lokaal) bestuurlijk Nederland.

 • Doordenderen

  5 reacties

  Noodklokken worden geluid, alarmbellen rinkelen en seinen staan op rood. De voorbereidingen voor de decentralisaties jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) haperen, vooral wat betreft de inkoop.

 • U.H.D.

  Reageer

  Het uur U nadert voor de eerste superprovincie. Een dezer dagen hakt de ministerraad de knoop door over het wetsvoorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen tot de Noordvleugelprovincie. Het voorstel zal alleen bij de Kamer worden ingediend als D66 en GroenLinks op voorhand het kabinetsplan zullen steunen. Het kabinet moet daarvoor flink in de buidel tasten, en niet alleen financieel.

 • Ongemakkelijke waarheid

  1 reactie

  In een week tijd verschenen twee onderzoeksrapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Nivel, en een enquête onder ouderen van seniorenbelangenbehartiger Anbo. 

 • Slimme vos

  2 reacties

  Maandenlang luidden gemeenten in politiek Den Haag de noodklok. De bezuinigingen op met name de Wmo 2015 maar ook de Jeugdzorg waren veel te fors; burgers zouden de dupe worden, gemeenten in financiële problemen raken. Op een minieme handreiking na kwam staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) toen niet met extra geld − of beter gezegd: met minder korting − over de brug. Met een naderende deadline voor de wetsbehandeling van de Wmo in zicht, bleek vorige week opeens wél veel mogelijk.

 • Ongepast Haags feestje

  2 reacties

  Nog een paar dagen en we kunnen gaan stemmen. Voor een nieuwe GEMEENTERAAD.