of 61441 LinkedIn

Wolfje Mijnders

Wolfje Mijnders geeft als zelfstandige privacy advies en trainingen aan gemeenten en andere overheidsinstanties. Zij helpt deze organisaties bij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wolfje Mijnders is lid van de International Organisation of Privacy Professionals. Zij schrijft de columns voor Binnenlands Bestuur op persoonlijke titel.

 

Linkedin van Wolfje Mijnders 

 • Verwerker of geen verwerker, dat is de vraag

  Reageer

  In een eerdere column beloofde ik al om in te gaan op het begrip verwerker. Dit leek mij een mooi moment, omdat de voorzieningenrechter in Noord-Nederland zich onlangs als verwerker heeft aangemerkt en de zaak met 21 belanghebbenden om die reden heeft gesplitst .

 • Inzage: dwangsom en misbruik

  Reageer

  Het stof is neergedaald en de paniek is weg. Een paar maanden na invoering van de AVG merk ik dat het iets rustiger is geworden rondom privacy. De AP is al wel diverse keren in actie gekomen.

 • Houd op met toestemming vragen!

  Reageer

  Misschien een rare oproep, zo op de valreep voor 25 mei. Ik schreef de vorige keer al over de paniek die er heerst. In die paniek zie ik twee essentiele dingen vaak misgaan: er wordt veel te vaak toestemming gevraagd terwijl dat niet nodig is en er worden onterecht verwerkersovereenkomsten afgesloten, terwijl er geen sprake is van een verwerker. Op mijn eerste stelling zal ik nu nader ingaan. Op de tweede kom ik de volgende keer terug.

 • Privacy paniek!

  1 reactie

  Op de dag dat ik deze column schrijf, duurt het nog 46 dagen voordat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt. Doe zelf de rekensom maar op welke avond ik aan het werk bent geweest. Meer privacygevoelige informatie krijgt u niet.

 • Aansprakelijk voor een datalek?

  Reageer

  Het aantal gemelde datalekken neemt gestaag toe. Volgens de cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het aantal gemelde datalekken over de eerste drie kwartalen van 2017 verdubbeld ten aanzien van dezelfde periode in het jaar daarvoor. Je kan deze cijfers vinden op de website van de AP.

 • AVG: de klok tikt

  2 reacties

  Het is druk. Heel druk. De privacy-motor draait overal op volle toeren. In de meeste gemeenten is er inmiddels wel iemand aangesteld die zich met het privacyvraagstuk bezighoudt. Er ontstaan mooie en goede ideeën. Er moet een heleboel invulling gegeven worden aan de open normen van de oude en vooral de nieuwe wetgeving. 

 • Openbare bronnen op internet en privacy

  3 reacties

  Laatst kwam ik een interessante uitspraak tegen van de Rechtbank Noord-Nederland over het gebruik van persoonsgegevens uit openbare bronnen op internet. Men bedoelt met openbare bronnen vaak registers, social media en alles wat je op internet of google kan vinden. 

 • Aftellen naar de AVG!

  1 reactie

  Over ruim een jaar is de AVG van kracht. Ik merk aan alle kanten dat er hard wordt gewerkt. Ook in onze gemeente zijn we bezig privacy nog steviger neer te zetten. Het beleid ligt er, nu de implementatie nog. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het is zo breed: variërend van alle interne bedrijfsprocessen, personeelszaken, het sociaal domein, veiligheid, vergunningen, belastingen. 

 • Wat de AVG ons gaat brengen

  1 reactie

  Vrijdag 20 januari verliep de termijn om te reageren op de conceptversie van de Uitvoeringswet van de Algemene verordening gegevensbescherming. Fijn dat de conceptversie er ligt. Dat geeft wat meer inzicht in hoe de Nederlandse wetgever een aantal open bepalingen uit de AVG inkleurt. Er staan weinig grote verrassingen in. In deze column zal ik een beknopte weergave geven. Uiteraard is het een conceptversie en zal deze nog worden voorgelegd aan allerlei instanties, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Privacy in de opsporing naar bijstandsfraude

  2 reacties

  Onlangs deed de Centrale Raad van Beroep een uitspraak waar mijn wenkbrauwen van omhoog gingen. Op 13 september 2016 heeft de CRvB namelijk bepaald dat de inzet door de sociale recherche van een videocamera gericht op de werkplek van een van bijstandsfraude verdacht persoon, in strijd was met artikel 8 lid 2 van het EVRM (het recht op privacy). 

 • 'Privacy is dead, get over it'

  Reageer

  De titel schijnt een citaat te zijn van Mark Zuckerberg, CEO en oprichter van Facebook. Een bedrijf dat inderdaad niet bekend staat als hoeder van de privacy. En wat ik dan grappig vind, is dat de Europese privacy officer een Duitser is en Duitsland staat bekend als heel streng op het gebied van privacy. Maar goed, dat is eigenlijk niet waar ik het over wilde hebben.

 • Voorkomt privacy by design Big Brother?

  1 reactie

  Onlangs heb ik op een congres geleerd waar je op moet letten als het gaat om privacy by design. Privacy by design betekent dat je bij de ontwikkeling of implementatie van software al rekening houdt met de (verwerkingen van de) persoonsgegevens in dat systeem. 

 • Datalek is vaak een menselijke fout

  Reageer

  Vorige week verscheen het bericht dat er sinds de invoering van de wet meldplicht datalekken bijna iedere dag een lek gemeld is door een gemeente. Uitgaande van in totaal ongeveer 1000 datalekken per eind mei, komt het neer op 6 tot 7 meldingen van een datalek per dag.

 • Wat is waar?

  Reageer

  Vroeger (en nu klink ik echt oud) presenteerde Henk Westbroek op 3FM een programma waarin luisteraars het spel ‘Wat is waar?’ (langzaam uitspreken met diepe basstem) speelden. De luisteraar moest raden welke van de drie vaak absurde of grappige stellingen waar was.

 • De vier belangrijkste veranderingen van de privacyverordening

  2 reacties

  Het zal de privacyliefhebbers niet zijn ontgaan: afgelopen donderdag heeft het Europees Parlement met grote meerderheid ingestemd met de Europese Privacy Verordening (EPV). Na publicatie in het Publicatieblad van de EU zal een overgangstermijn van twee jaar gelden. Ik verwacht dat de EPV vanaf mei 2018 echt in werking treedt.