of 58952 LinkedIn

Trees van der Schoot

Trees van der Schoot heeft een bureau voor ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Ze is ex-ambtenaar, adviseur en auteur van diverse boeken, waaronder ‘Werken in de geest van de Omgevingswet’, 'Trends en Tips ruimtelijke ordening 2013-2016', het 'Handboek RO en Bouw' (zesde druk) en 'RO voor raadsleden en bestuurders'. Voorjaar 2019 publiceerde zij samen met Dick Spel het boek 'De gemeenteraad en de Omgevingswet'. Van der Schoot werkt mee aan de implementatie van de Omgevingswet bij verschillende gemeenten.

 

Trees van der Schoot is te bereiken via:

E-mail

LinkedIn

Website

 • Haagse 'spookwijk' geen gevolg Omgevingswet

  Reageer

  Onlangs berichtte het AD dat de nieuwe Haagse wijk de Binkchorst een spookstadje dreigt te worden: vijfduizend woningen, maar geen scholen, fietspaden, sportvoorzieningen en huisartsen. Zelfs geen glasbak. De alarmbellen zijn afgegaan. De wijk is een pilot voor de Omgevingswet.

 • Fundamentele vragen rondom de Omgevingswet

  1 reactie

  Treedt de Omgevingswet nu wel of niet in per 1 januari 2021? Waarschijnlijk wel, maar misschien niet. De Eerste Kamer ziet nog een aantal fundamentele bezwaren. 

 • De regels in dit land

  1 reactie

  Sinds de uitspraak van de rechters over het PAS en het gedoe over de PFAS-norm moeten regels het ontgelden. ‘We hebben veel te veel regels in ‘dit land’! ‘Dit land’ wordt daarbij misprijzend uitgesproken.

   

 • Bindend advies voor de raad moet blijven

  Reageer

  Eerste Kamerleden hebben gevraagd wat het verschil is voor de gemeenteraad bij omgevingsvergunningen waarmee afgeweken wordt van het omgevingsplan en de huidige verklaring van geen bedenkingen (EK 2018-2019, 34986, G pag. 2, MvA Iw Ow.) 

 • Het moet anders met onze ruimtelijke ordening

  Reageer

  De Omgevingswet vraagt om een samenhangende benadering. En dan moet het anders, dat weet iedereen nu wel. Maar hoe dan? De rechter heeft het nog eens op scherp gezet.

 • Waar hebben we het bij ‘duurzaam’ eigenlijk over?

  Reageer

  Duurzaam is een lastig begrip. Van oudsher betekent het ‘een lange duur hebben’ en staat het voor een bepaalde soliditeit. Sinds de jaren tachtig – de commissie Brundtland – betekent het ook geen afbreuk doen aan de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien. 

 • Boerenverstand

  Reageer

  Op 25 april wijdde Zembla een tv-documentaire aan de gezondheidsrisico’s in de bloembollenteelt. Omwonenden van een veld lelies waren bezorgd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de Nederlandse bestrijdingsmiddelen veilig zijn, maar ook dat veel informatie ontbreekt.

 • Gemeenteraad: pas op voor de regelreflex

  Reageer

  Onlangs zei een griffier niet te weten of ze wel blij was met het bindend adviesrecht voor de gemeenteraad bij buitenplanse omgevingsvergunningen: 'Straks schieten gemeenteraden weer in de regelreflex.'

 • Gemeenteraad toch aan zet bij Omgevingswet

  2 reacties

  Het college dreigde de raad te kunnen passeren bij de vergunningverlening voor activiteiten die niet in het omgevingsplan zijn opgenomen. Een amendement van de Tweede Kamer geeft de raad alsnog een grotere rol. Mits die tijdig actie onderneemt. 

 • Het tijdperk van de smoezen

  Reageer

  Artikel 1.3 Omgevingswet bevat een algemene zorgplicht. Er staat onder andere. in dat de wet met het oog op duurzame ontwikkeling moet worden toegepast. Niet alleen door de overheid, maar door iedereen, aldus de Memorie van Toelichting.

 • Omgevingswet vereist een nieuwe taal

  1 reactie

  Laatst vroeg iemand wat de grootste winst van de Omgevingswet eigenlijk is. Volgens mij zit die in het spreken van dezelfde taal en het gebruiken van dezelfde instrumenten (beleidscyclus). In de praktijk zie je ook dat mensen met elkaar het gesprek aangaan, die eerder nooit met elkaar spraken.

 • Een schoon strand

  Reageer

  Vorige week kwam ik terug uit Ierland. Wat een mooie ‘fysieke leefomgeving’. Met minder inwoners is dat wel eenvoudiger: minder huizen, minder verkeer, minder infrastructuur, minder geluidschermen, schonere lucht en volop natuur en landschap.

 • Gloeiende plaat

  2 reacties

  Het redactioneel van Binnenlands Bestuur van 25 mei jongstleden begon met de zin: ‘Dat we van het gas af moeten en moeten inzetten op alternatieven voor fossiele energie zal door vrijwel niemand meer worden betwist.’ Nou … ik heb er twee gevonden.  

 • Provada

  Reageer

  Deze week heb ik samen met een collega de Provada bezocht. Dat was een openbaring voor ons (twee dames van een zekere leeftijd). Op de eerste plaats omdat ik nu weer volledig op de hoogte ben van de laatste trends op modegebied: flitsende sokken en kleurrijke schoenen voor mannen en levensgevaarlijke hakken onder leuke jurkjes bij vrouwen. Maar daar kwam ik natuurlijk niet voor. Ik kwam om te leren waar deze wereld zich momenteel mee bezig houdt. En wat bleek? Het was de ‘natuurlijke stad’, ‘gezonde stad’, energietransitie, bouwen voor een nieuw klimaat en transformatie totaal wat de klok sloeg. De bijeenkomst over de circulaire stad was zelfs volgeboekt. Jammer voor mij.