of 58952 LinkedIn

Trees van der Schoot

Trees van der Schoot heeft een bureau voor ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Ze is ex-ambtenaar, adviseur en auteur van diverse boeken, waaronder ‘Werken in de geest van de Omgevingswet’, 'Trends en Tips ruimtelijke ordening 2013-2016', het 'Handboek RO en Bouw' (zesde druk) en 'RO voor raadsleden en bestuurders'. Voorjaar 2019 publiceerde zij samen met Dick Spel het boek 'De gemeenteraad en de Omgevingswet'. Van der Schoot werkt mee aan de implementatie van de Omgevingswet bij verschillende gemeenten.

 

Trees van der Schoot is te bereiken via:

E-mail

LinkedIn

Website

 • Uitstel maar geen afstel

  2 reacties

  Vanmorgen– ik had mijn ogen net open – kreeg ik via Whats app door dat de Omgevingswet toch niet per 1 januari 2021 in werking treedt. Uitstel, geen afstel, volgens de minister. De oorzaak is dat het DSO er niet klaar voor is. Het excuus zijn de vertragingen vanwege de coronacrisis. Gelukkig, dacht ik. Haastige spoed is zelden goed, ook bij deze wetgeving. Jammer dat er zo’n crisis voor nodig is om tot dit besluit te komen.

 • Over participatie in een vroeg stadium

  Reageer

  ‘Ik ben toe aan goed nieuws!' zei de radiopresentator vanmorgen. Bij deze geef ik er gehoor aan: goed nieuws voor wie participatie in een vroeg stadium een warm hart toedraagt.

 • Haagse 'spookwijk' geen gevolg Omgevingswet

  Reageer

  Onlangs berichtte het AD dat de nieuwe Haagse wijk de Binkchorst een spookstadje dreigt te worden: vijfduizend woningen, maar geen scholen, fietspaden, sportvoorzieningen en huisartsen. Zelfs geen glasbak. De alarmbellen zijn afgegaan. De wijk is een pilot voor de Omgevingswet.

 • Fundamentele vragen rondom de Omgevingswet

  1 reactie

  Treedt de Omgevingswet nu wel of niet in per 1 januari 2021? Waarschijnlijk wel, maar misschien niet. De Eerste Kamer ziet nog een aantal fundamentele bezwaren. 

 • De regels in dit land

  1 reactie

  Sinds de uitspraak van de rechters over het PAS en het gedoe over de PFAS-norm moeten regels het ontgelden. ‘We hebben veel te veel regels in ‘dit land’! ‘Dit land’ wordt daarbij misprijzend uitgesproken.

   

 • Bindend advies voor de raad moet blijven

  Reageer

  Eerste Kamerleden hebben gevraagd wat het verschil is voor de gemeenteraad bij omgevingsvergunningen waarmee afgeweken wordt van het omgevingsplan en de huidige verklaring van geen bedenkingen (EK 2018-2019, 34986, G pag. 2, MvA Iw Ow.) 

 • Het moet anders met onze ruimtelijke ordening

  Reageer

  De Omgevingswet vraagt om een samenhangende benadering. En dan moet het anders, dat weet iedereen nu wel. Maar hoe dan? De rechter heeft het nog eens op scherp gezet.

 • Waar hebben we het bij ‘duurzaam’ eigenlijk over?

  Reageer

  Duurzaam is een lastig begrip. Van oudsher betekent het ‘een lange duur hebben’ en staat het voor een bepaalde soliditeit. Sinds de jaren tachtig – de commissie Brundtland – betekent het ook geen afbreuk doen aan de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien. 

 • Boerenverstand

  Reageer

  Op 25 april wijdde Zembla een tv-documentaire aan de gezondheidsrisico’s in de bloembollenteelt. Omwonenden van een veld lelies waren bezorgd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de Nederlandse bestrijdingsmiddelen veilig zijn, maar ook dat veel informatie ontbreekt.

 • Gemeenteraad: pas op voor de regelreflex

  Reageer

  Onlangs zei een griffier niet te weten of ze wel blij was met het bindend adviesrecht voor de gemeenteraad bij buitenplanse omgevingsvergunningen: 'Straks schieten gemeenteraden weer in de regelreflex.'

 • Gemeenteraad toch aan zet bij Omgevingswet

  2 reacties

  Het college dreigde de raad te kunnen passeren bij de vergunningverlening voor activiteiten die niet in het omgevingsplan zijn opgenomen. Een amendement van de Tweede Kamer geeft de raad alsnog een grotere rol. Mits die tijdig actie onderneemt. 

 • Het tijdperk van de smoezen

  Reageer

  Artikel 1.3 Omgevingswet bevat een algemene zorgplicht. Er staat onder andere. in dat de wet met het oog op duurzame ontwikkeling moet worden toegepast. Niet alleen door de overheid, maar door iedereen, aldus de Memorie van Toelichting.

 • Omgevingswet vereist een nieuwe taal

  1 reactie

  Laatst vroeg iemand wat de grootste winst van de Omgevingswet eigenlijk is. Volgens mij zit die in het spreken van dezelfde taal en het gebruiken van dezelfde instrumenten (beleidscyclus). In de praktijk zie je ook dat mensen met elkaar het gesprek aangaan, die eerder nooit met elkaar spraken.

 • Een schoon strand

  Reageer

  Vorige week kwam ik terug uit Ierland. Wat een mooie ‘fysieke leefomgeving’. Met minder inwoners is dat wel eenvoudiger: minder huizen, minder verkeer, minder infrastructuur, minder geluidschermen, schonere lucht en volop natuur en landschap.