of 65101 LinkedIn

Trees van der Schoot

Trees van der Schoot heeft een bureau voor ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Ze is ex-ambtenaar, adviseur en auteur van diverse boeken, waaronder ‘Werken in de geest van de Omgevingswet’, ‘De gemeenteraad en de Omgevingswet’, Trends en Tips RO 2013-2016' en het 'Handboek RO en Bouw' (zesde druk). In 2020 deed zij de eindredactie van het boek “Toezicht en Handhaving met de Omgevingswet’ van Annemiek Tubbing. Van der Schoot werkt mee aan de implementatie van de Omgevingswet bij verschillende gemeenten en geeft presentaties en lezingen door heel Nederland.

 

Trees van der Schoot is te bereiken via:

E-mail

LinkedIn

Website

 • Participatie is meer dan het genereren van tegengas

  3 reacties

  De Omgevingswet wil naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving in plaats van een sectorale. Daardoor wordt het realiseren van doelen als gezondheid, veiligheid, omgevingskwaliteit en integrale natuurwaarden eenvoudiger. Regels voor activiteiten en functies toedelen zijn middelen om bij te dragen aan die doelen.

 • Het grote verschil tussen niet fout en goed

  Reageer

  Er is iets interessants gaande in Nederland. Onze minister van Financiën heeft - voordat hij minister werd - belasting ontweken en verdedigt zich met de stelling dat hij niets illegaals heeft gedaan. Hij heeft zich aan de regels gehouden en dus was het niet fout. Bestuursrechters vinden van zichzelf dat zij in de Toeslagenaffaire niet op de juiste manier hebben recht gesproken. Terwijl ze wel de regels hebben toegepast. Handelen volgens de regels kan dus niet fout en toch nog niet goed zijn.  

 • Ik geef de Omgevingswet het voordeel van de twijfel

  7 reacties

  De Omgevingswet roept veel negatieve reacties op. Mensen die onder een pseudoniem reageren op mijn columns vinden bijvoorbeeld de verwachtingen rondom participatie ‘grenzenloos naïef’. Maatwerk is een ander woord voor vriendjespolitiek.

 • Burgerparticipatie: burger en gemeenteraad aan zet.

  1 reactie

  Dit jaar heb ik veel bijeenkomsten gehouden voor gemeenteraden over de Omgevingswet. Altijd gingen de discussies over burgerparticipatie. Hoe kun je daar nu de raad aan zet laten en ook de burger? Hoe voorkom je dat er verkeerde verwachtingen ontstaan? Wat is de rol van de volksvertegenwoordiging nog als je aan burgerparticipatie doet?  

 • De twee werelden van de Omgevingswet

  4 reacties

  Bij de voorbereiding van bijeenkomsten over de Omgevingswet krijg ik vaak te horen dat het niet over de cultuuromslag hoeft te gaan. Dat weten ze nu wel en daar zijn ze mee bezig. Bij de bijeenkomsten zelf krijg ik dan vragen als: is inpassen van de omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit verplicht? Staat daar een sanctie op?

 • Komen we ooit van het afwijken af?

  Reageer

  Het omgevingsplan wordt gezien als uitvoeringsinstrument en niet als sturingsinstrument. Daardoor verandert het juridische werk. Mijn vorige column hierover riep wisselende reacties op. Ik zou bijvoorbeeld ten onrechte denken dat een bestemmingsplan de rechtszekerheid biedt dat er in de omgeving niets zal veranderen.

 • De Omgevingswet is even slikken voor juristen

  1 reactie

  Mijn vorige column had de titel: ‘De Omgevingswet komt eraan. Echt!’ Achteraf had ik beter een vraagteken kunnen zetten. Er is paniek uitgebroken: eerst bij de Eerste Kamer en daarna ook bij de Tweede Kamer. Een aantal wethouders ziet het niet zitten. Enkele advocaten en hoogleraren waarschuwen voor grote rampspoed. 

 • De Omgevingswet komt er snel aan. Echt

  2 reacties

  2021: het laatste jaar voor de invoering van de Omgevingswet. Op 17 december ging het ontwerpKB voor de inwerkingtredingsdatum naar het parlement: het wordt echt 1 januari 2022. Het werk is volgens de minister nog niet helemaal af, alle partijen moeten zich dit jaar nog flink inspannen, maar de wetgeving en de landelijke voorziening DSO zijn klaar genoeg.

 • Een Vlaamse Omgevingswet

  1 reactie

  De Vlaamse Ruimtelijke Planners (VRP) organiseerden op 19 en 20 november  de Werelddag voor de Stedenbouw 2020. Ook Vlaanderen moet omgaan met klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, verkeerscongestie, luchtverontreiniging en te weinig groen. Vooral de lokale overheden zijn aan zet.

 • Het juiste antwoord op de informatiebubbel

  Reageer

  In het VNG-magazine van 11 september signaleert politicoloog André Krouwel een donkere coalitie van samenzweringsgelovigen, anti-vaccinatiepropagandisten, G5-wantrouwers, radicaal-rechtse activisten, antisemieten en klimaatontkenners. Daardoor is een giftige mix ontstaan van populisme en samenzweringsgeloof.

 • Meer oog voor de kwaliteitsdenkers, graag

  2 reacties

  Wat de fysieke leefomgeving betreft, lijken er twee soorten denkers te zijn: functiedenkers en kwaliteitsdenkers. Mensen met een RO-achtergrond zijn vaak functiedenkers. Mensen die zich betrokken voelen – natuurliefhebbers, monumentenbeschermers, milieuactivisten – zijn vooral kwaliteitsdenkers.

 • Gezondheid in de leefomgeving - het wordt nog serieus ook

  Reageer

  Besluiten op basis van de Omgevingswet moeten erop gericht zijn om o.a. een ‘gezonde fysieke leefomgeving’ te bereiken. Bij het vaststellen van een omgevingsvisie geldt het voorzorgsbeginsel. Daardoor kan de overheid maatregelen nemen als er gegronde redenen zijn om te vrezen dat activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben.

 • De economie van de toekomst

  Reageer

  Het moet me van het hart: ik stoor me aan economen. Economie is vooral goed voor analyses achteraf. Maar voor de rest is economie vooral emotie. Het lijkt nu veel op oktober 2008. Wij hadden toen ons huis in de verkoop en al een ander, oud huis gekocht.

 • Coronakansen

  Reageer

  In de Volkskrant van 7 mei werd de voorzitter van het Veiligheidsberaad geïnterviewd over corona en veiligheid. Hem werd gevraagd of er een nieuwe samenleving ontstaat na de coronacrisis, met minder vliegen en meer videovergaderen. Zijn antwoord triggerde mij.

 • Uitstel maar geen afstel

  2 reacties

  Vanmorgen– ik had mijn ogen net open – kreeg ik via Whats app door dat de Omgevingswet toch niet per 1 januari 2021 in werking treedt. Uitstel, geen afstel, volgens de minister. De oorzaak is dat het DSO er niet klaar voor is. Het excuus zijn de vertragingen vanwege de coronacrisis. Gelukkig, dacht ik. Haastige spoed is zelden goed, ook bij deze wetgeving. Jammer dat er zo’n crisis voor nodig is om tot dit besluit te komen.