of 59761 LinkedIn

Ton Bestebreur

Ton Bestebreur is verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hij doceert en publiceert over overheidsmanagement, organisatie en -financiën. Eerder werkte hij op het ministerie van Financiën. In zijn onderzoek en publicaties naar budgettaire besluitvorming probeert hij steeds de spanning te beschrijven tussen besluitvorming als een proces waarbij politieke, economische en juridische invalshoeken samenkomen, botsen en toch weer worden verzoend.

 • Een nieuwe tijd

  Reageer

  Met het akkoord in wording van de Europese regeringsleiders sluiten we een tijdperk af. Europa is volwassen geworden en de openbare financiën zijn voorgoed verplaatst van Den Haag naar Brussel. Meer dan 7 jaar heb ik mijn gedachten hierover mogen laten gaan, vandaag voor het laatst. 

 • Positiever dan in 2008

  Reageer

  Het levert interessante televisie op, de verhoren van de commissie-De Wit. Ambtenaren als Financiëntopper Bernard ter Haar schitteren, gerenommeerde bankiers lijken met terugwerkende kracht bepaald niet degene te zijn aan wie je met een gerust hart je spaargeld kon toevertrouwen. Een van de meest schokkende zaken blijft dat de ambtelijke en politieke top, alsook de top van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en internationale instellingen, vrijwel volledig werd overvallen door het falend financiële systeem. 

 • Fusies en illusies

  Reageer

  Binnen de boezem van het kabinet kunnen verschillende gedachten naast elkaar bestaan. Bijvoorbeeld over de gewenste schaalgrootte van publieke instellingen. Is groter beter of is te groot verkeerd? 

 • De prijs van een reis

  Reageer

  Vertegenwoordigers van tal van bestuursorganen en overheidsorganisaties blijken peperduur te vliegen, luxe te slapen en gekke declaraties op te voeren, zoals whisky en sigaretten, pensionkosten voor de hond of gewoon de reiskosten van partners. We weten het, met dank aan RTL. Helpt deze openbaarheid over de besteding van middelen?

 • Subsidies krijg je niet weg

  1 reactie

  Bestuurswetenschappers leggen met enige regelmaat bloot dat subsidies niet werken wanneer je ze aan strikte maatstaven toetst. Misschien moet je dat toetsen dan ook maar laten.

 • Een tolerant land

  Reageer

  Al jaren staat de rijksoverheid zich er op voor dat de uitgaven goed gecontroleerd worden en in hoge mate rechtmatig worden besteed. Dat kan niet ieder land ons nazeggen, Europa al helemaal niet.

 • Een zonnige toekomst

  Reageer

  Ik ga het proberen, nu vlak voor de Miljoenennota een positieve column te schrijven over de overheidsfinanciën. Dus geen apocalyptisch verhaal vol rampspoed over Griekenland, Cyprus, Italië, Portugal, Spanje en Ierland.

 • Naiëf of dapper?

  Reageer

  Het debat over verzelfstandiging van overheidsonderdelen is vrijwel verstomd. De minister van Financiën heeft ook weinig ambities, blijkt uit een vorige week verschenen evaluatie van het agentschapmodel.

 • Falen als noodzaak

  Reageer

  Alle goede wil ten spijt komt de loop er in de campingkantine niet echt in. De optredende artiest kan de caravan- en tentbewoners niet vermurwen onder hun schaduwplekjes vandaan te komen.

 • De last van geluk

  Reageer

  Wie zich inlaat met beleggingen is van nature een optimistisch mens die rekent op mooie rendementen. Een goede schatkistbewaarder daarentegen moet in de eerste plaats de hem toevertrouwde middelen beschermen.

 • Ons Griekenland

  Reageer

  Het gaat te goed met de rijksbegroting 2011. Dat maakt het lastig echte stevige maatregelen te nemen. Het EMU-saldo is met 3,6 procent alweer bijna binnen de Europese afspraken. Natuurlijk valt Nederland nog onder het verscherpte toezicht van de EU maar die kan zijn tijd beter gebruiken om op Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje te letten, de PIGS. Geen vuiltje aan de lucht kortom?

 • De florijn terug

  Reageer

  Natuurlijk hadden we ze er nooit bij moeten laten. Het is die zuidelijke cultuur die toch anders is dan de onze. Al doe je nog zo je best, verstaan doe je ze niet. En al versta je ze, echt elkaar begrijpen zit er niet in. Zij blijven zuiderlingen, wij Hollanders.

 • Waar blijft de linkse begroting?

  Reageer

  Binnenkort presenteert het kabinet- Rutte zijn tweede budgettaire agenda, na de overhaast en slechts op beperkte schaal gewijzigde begrotingen 2011 die nog door CDA en Christen- Unie waren voorbereid.

 • VBTB poging twee

  Reageer

  Goede besluitvorming over de begroting vereist begrijpelijke begrotingsstukken. En dat blijkt al decennia lang geen sinecure.

 • Kop uit het zand

  Reageer

  Het kabinet lijkt de kans op een snelle en succesvolle sanering van de uitgaven voorbij te laten gaan. Er wordt getreuzeld met het doorvoeren van maatregelen, de PVV haakt steeds vaker af en de begrotingsdiscipline binnen het kabinet brokkelt af.