of 59123 LinkedIn

Tom Kunzler

Tom Kunzler is directeur a.i. van Open State Foundation. Een stichting die zich inzet voor meer digitale transparantie bij overheden en publieke instellingen. Open State stimuleert het ontsluiten en het hergebruik van open data. Tom werkt sinds 2013 bij Open State en aan projecten als OpenSpending.nl, Open Raadsinformatie, Open Wob, Accountability Hack en waarismijnstemlokaal.nl.

  • Iedere overheid een Informatiecommissaris

    Reageer

    Er zit weer schot in de Wet open overheid (Woo). De indieners van GroenLinks en D66 hebben samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken de wet herzien. Hoe deze wet herzien is, valt nog te bezien. Mijn vurige wens is in ieder geval de terugkeer in de Wet van een landelijke Informatiecommissaris. Utrecht heeft er al een en Amsterdam gaat de functie deze collegeperiode invoeren. Een goed voorbeeld om te volgen voor alle lagere overheden!