of 60220 LinkedIn

Roel Woudstra

Roel Woudstra is directeur van Buurkracht, een zelfstandige stichting die gelooft in de kracht van buren. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen in de vorm van begeleiding en tools. Speciaal voor gemeenten en overige overheden die bezig zijn met burgerparticipatietrajecten heeft Buurkracht aanpakken op straat-, buurt- en wijkniveau.
www.stichtingbuurkracht.nl

 • De nieuwe dimensie van burgerparticipatie

  Reageer

  In rap tempo hebben we ons digitale tools eigen gemaakt en voelen we ons er inmiddels zo comfortabel mee dat we ze steeds breder en innovatiever inzetten. Beeldbellen met opa en oma is de normaalste zaak, net als de Teams- en Zoomborrels om het weekend met collega’s in te luiden.

 • Wij als het nieuwe ik

  Reageer

  Een fascinerende paradox: terwijl onze bewegingsruimte flink is ingeperkt, leven we nauwer samen dan ooit te voren. Vanwege de verbondenheid die we voelen nu we een gezamenlijke, onzichtbare  vijand hebben, maar ook omdat we ons, door die vijand, opstellen als de allerbeste buur die je je maar kan wensen.

 • Burgers denken niet in hokjes

  Reageer

  Energietransitie en klimaatadaptie: twee werelden van verschil… of toch niet? U en ik zien deze domeinen vanuit onze professies weliswaar als afzonderlijke gebieden, en dat zíjn ze feitelijk ook, maar voor de gemiddelde bewoner is de scheidslijn een stuk minder zichtbaar.

 • Wijkpioniers kunnen energietransitie vlot trekken

  Reageer

  Gemeenten hebben de taak een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de landelijke CO2-reductie. Om van een thema als energietransitie een succes te maken, is het nodig dat ook burgers zich bewust zijn van de urgentie en hun bijdrage leveren.