of 58952 LinkedIn

Roel Woudstra

Roel Woudstra is directeur van Buurkracht, een zelfstandige stichting die gelooft in de kracht van buren. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen in de vorm van begeleiding en tools. Speciaal voor gemeenten en overige overheden die bezig zijn met burgerparticipatietrajecten heeft Buurkracht aanpakken op straat-, buurt- en wijkniveau.
www.stichtingbuurkracht.nl

  • Burgers denken niet in hokjes

    Reageer

    Energietransitie en klimaatadaptie: twee werelden van verschil… of toch niet? U en ik zien deze domeinen vanuit onze professies weliswaar als afzonderlijke gebieden, en dat zíjn ze feitelijk ook, maar voor de gemiddelde bewoner is de scheidslijn een stuk minder zichtbaar.

  • Wijkpioniers kunnen energietransitie vlot trekken

    Reageer

    Gemeenten hebben de taak een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de landelijke CO2-reductie. Om van een thema als energietransitie een succes te maken, is het nodig dat ook burgers zich bewust zijn van de urgentie en hun bijdrage leveren.