of 64621 LinkedIn

Rik Bolhuis

Rik Bolhuis (1964) studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Hij werkte van 1989 tot en met 1998 bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als (senior) beleidsmedewerker. Zijn werkterreinen waren de sociale werkvoorziening, de Algemene bijstandswet en de Arbeidsvoorziening. Sinds 1998 werkt hij bij de gemeentelijke overheid. Eerst bij de gemeente Vriezenveen (nu: Twenterand) en sinds 2002 bij de gemeente Dalfsen. Hij is hoofd van de afdeling Sociale Zaken.

U kunt Rik Bolhuis volgen op twitter: @rikbolhuis

 • Europa

  Reageer

  Vorige week heb ik mijn steentje bijgedragen aan het Europese project. Als voorzitter van het kleinste stembureau in mijn gemeente mocht ik aan het eind van de dag precies 195 stemmen tellen. Het klusje was zo geklaard, mede omdat bijna de helft van de stemmen naar één partij zijn gegaan.

 • Halal-vuurwerk

  7 reacties

  “We hebben het weer overleefd.” Met deze zin opende ik vorig jaar mijn column met de titel Vuurwerkterreur. Mijn verbazing over het fenomeen vuurwerk is niet alleen het vuurwerk zelf, maar meer nog de hypocriete houding van de “Haagse” politiek. 

 • Regels en realiteit

  3 reacties

  Het lijkt alsof wij Nederlanders een haat-liefdeverhouding hebben met regels. Aan de ene kant hechten we veel waarde aan regels en wetten. Het geeft duidelijkheid en je weet waar je aan toe bent. Heerlijk. 

 • Hoe nu verder met de persoonlijke verzorging?

  3 reacties

  De kogel is door de kerk. De persoonlijke verzorging gaat naar de zorgverzekeraars. Dus Jos de Blok, André Rouvoet, Aad Koster, Roger van Boxtel: mannen, gefeliciteerd! De fabel van de knip in de zorg heeft gewerkt.

 • Keukentafel versus polisvoorwaarden

  1 reactie

  Stel u bent op skivakantie en u verliest uw skibril. Geen nood, u hebt een reisverzekering afgesloten en na afloop van de vakantie stuurt u de claim naar uw verzekeringsmaatschappij. Helemaal modern, via internet een declaratieformulier invullen en een paar dagen later is het geld overgemaakt.

 • Jeugdwet: decentraliseren met het zweet in de handen

  Reageer

  Een spannende week voor de nieuwe Jeugdwet. Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel. Het werd tijd. De voorbereidingen lopen al jaren. In de aanloop naar de kamerbehandeling worden de messen geslepen. Vooral uit de hoek van de jeugd-GGZ kwamen de klachten. 

 • Nederland in crisis

  Reageer

  Vorige week was het zwemdiploma in het nieuws. Wat is er aan de hand? Kinderen hebben steeds meer moeite met schoolslag. Het kost te veel tijd om het te leren. Daarom heeft de Nederlandse zwembond het voorstel gedaan om kinderen borstcrawl te leren. Dit is makkelijker voor de kinderen.

 • De gemeente heeft het weer gedaan

  2 reacties

  Begin juli presenteerde de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling haar rapport “Terugtreden is vooruitzien”.  Het rapport is gebaseerd op de wens van de terugtredende overheid en ruimte voor maatschappelijk initiatief. De overheid heeft in de afgelopen eeuw steeds meer taken naar zich toegetrokken en heeft de verzorgingstaat naar eigen inzicht gemodelleerd. Burgers zijn steeds meer eisen gaan stellen aan de overheid en deze combinatie leidt tot een ratrace aan regelgeving en bureaucratie. Samenleving en overheid leven een verstikkende onderlinge verhouding.

 • De strijd om de persoonlijke verzorging

  4 reacties

  De hervorming van de langdurige zorg gaat een beslissende fase in. Groot strijdpunt is de persoonlijke verzorging. In het regeerakkoord is bepaald dat de verantwoordelijkheid voor deze voorziening overgaat van de AWBZ naar de Wmo. De zorgaanbieders en de verzekeraars schrokken zich een hoedje. Hun handel komt in gevaar. Ze bedachten met z’n allen het argument dat er een knip dreigt te komen in de dienstverlening. Een knip tussen verzorging en verpleging. Een beetje vergezocht. Er zijn nu ook knippen en die zullen er altijd zijn. Het is gewoon een kwestie van goed organiseren van de dienstverlening.

 • Evidence based policy: niets doen is ook een optie

  1 reactie

  Vorige week maakte Binnenlands Bestuur melding van een vernietigend rapport van de noordelijke rekenkamer over innovatiesubsidies in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Kort daarvoor een bericht van een studie waarbij is aangetoond dat sociale wijkprojecten nauwelijks effect hebben. In mei jongstleden publiceerde het dagblad Trouw over subsidies voor boeren voor natuurbeheer. De titel was veelzeggend: “natuurbeheer door boer groot fiasco”.

 • 35 Regionale Werkbedrijven: hoe verzin je het! (slot)

  4 reacties

  In het sociaal akkoord hebben werkgevers en werknemers bij de uitgereikte vinger van het kabinet meteen de hele arm gepakt. Eigenlijk wel curieus dat onder het mom van hervormingen van het arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid, systemen en instituties worden bedacht uit de vorige eeuw.

 • 35 Regionale Werkbedrijven: hoe verzinnen ze het! (2)

  Reageer

  In mijn vorige column heb ik aandacht besteed aan het zogeheten sectorbeleid van werkgevers en werknemers. In de praktijk stelt dit weinig voor, maar financieel gezien is het bepaald geen klein bier.

 • 35 regionale werkbedrijven: hoe verzin je het! (1)

  1 reactie

  Eerst dacht ik dat het een grap was. Hoe kun je nu serieus iets weer gaan invoeren dat aantoonbaar niet werkt. Ik bedoel dus de regionale werkbedrijven die een plekje hebben gekregen in het sociaal akkoord dat in april tussen kabinet en sociale partners is gesloten.

 • De zorg en de hokjes

  2 reacties

  Graag uw aandacht voor de volgende tekst:

   

  'De zorg voor mensen met een licht verstandelijk handicap en (zware) gedragsproblemen blijven volledig onder de kern-AWBZ (LVG zzp 1 t/m 5 en zzp SG LVG1). Dit geldt ook voor gehandicapten met een verstandelijk handicap (VG zzp 3: verzachting van 50%) en VG zzp (verzachting van 100%). Ook de zwaardere zorg blijft voor lichamelijk, auditief en visueel gehandicapten onder de kern-AWBZ vallen3. Ten slotte zal het voornemen om GGZ zzp 3 te extramuraliseren geen doorgang vinden. Dit heeft als consequentie dat deze zorg ook overgaat naar de Zvw.'