of 62812 LinkedIn

Raf Janssen

Dr. Raf Janssen is socioloog en wethouder Sociale Zaken in de Limburgse fusiegemeente Peel en Maas. Hij promoveerde in 1990 op een studie over de verarming van mens en milieu als nieuwe sociale kwestie.

Raf Janssen was jarenlang directeur van de Stichting Sjakuus, het landelijke knooppunt van armoedebestrijding vanuit de basis. Hij is medeoprichter van de Sociale Alliantie en is in zijn vrije tijd nog steeds secretaris van dit sociale netwerk waarin zestig landelijke en provinciale organisaties in Nederland hun krachten bundelen wat betreft de strijd tegen armoede en uitsluiting. Voor BB Sociaal geeft hij regelmatig zijn kijk op werk, inkomen en participatie.

 • 15 : 85

  6 reacties

  Het kabinet bezuinigt fors op sociale zekerheid. Hoofdargument is: zorgen dat mensen aan het werk gaan. In zijn dromen ziet staatssecretaris 50 procent van de bijstanders weer werken. In de memorie van toelichting op wetsvoorstellen weet hij beter: het gaat voor 85 procent om bezuiniging!

 • Is plicht tot tegenprestatie een verborgen zegen?

  7 reacties

  De regering wil de Wet Werk en bijstand op onderdelen wijzigen. Naast het invoeren van de gezinsbijstand, een wachttijd voor aanvragers onder 27 jaar en de 110%-norm voor gemeentelijke minimavoorzieningen, is de invoering van de tegenprestatie een wijziging die weerstand oproept. Het dòòrontwikkelen van dit tegenprestatie-idee is het beste verzet ertegen.

 • Kan gemeente uitslaande schuldenbrand blussen?

  1 reactie

  Steeds meer mensen kampen met problematische schulden. De consumptiekerk staat in brand. Binnen blijven de gelovigen bidden om meer vuur. Gemeenten krijgen de plicht om te blussen. Tegelijk moeten ze de gelovigen te vriend houden.

 • Kunnen we de tijdgeest grijpen?

  1 reactie
  Enkele zondagen geleden volgde ik op tv een gesprek van Wim Brands met de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Dit eindigde met een uitdagende gedachte. Sloterdijk constateerde dat er zoiets is als een tijdgeest en dat het de kunst is die te pakken.
 • Neo-liberale geest brengt christelijke sociale leer om zeep

  3 reacties

  Ooit nam de christelijke sociale leer een sterke positie in tussen liberalisme en socialisme. Het CDA heeft geprobeerd die positie te herwinnen met een normen- en waardenoffensief. Die poging is mislukt omdat het CDA zijn eigen geschiedenis niet meer kent. De beginselen van subsidiariteit (katholiek) en soevereiniteit in eigen kring (protestant) zijn zoek geraakt in de neo-liberale verindividualisering van de eigen verantwoordelijkheid.

 • Mijn honden zijn beter gehuisvest dan deze kinderen

  6 reacties

  Er werken duizenden arbeidsmigranten in Nederland. Hele bedrijfstakken zouden inzakken als we deze mensen niet hadden. Steeds meer van hen geven aan in Nederland te willen blijven. We hebben die mensen nu en in de toekomst hard nodig. We behandelen hen echter slecht. Zo maar een bezoek aan een Pools gezin maakt dit pijnlijk duidelijk.

 • Bestuurders verliezen invoelingsvermogen

  1 reactie

  De houding van een aantal lokale bestuurders in de huidige discussie over het sociaal beleid, brengen mij tot de volgende stelling: bestuurders die hun inlevingsvermogen voor arme mensen kwijtraken, zijn mogelijk een zegen voor de BV Nederland, maar een ramp voor een fatsoenlijke samenleving.

 • De klassen- en standenmaatschappij komt terug

  Reageer

  Dankzij de collectieve regelingen van de verzorgingsstaat hebben mensen zich los kunnen maken uit de beknelling van rangen, klassen en standen. Individualisering stoelt op gezamenlijkheid. De collectieve regelingen worden nu opgeruimd omdat mensen het zelf kunnen en moeten rooien. Die collectiefloze individualisering brengt de klassen- en standenmaatschappij terug. Dit keer in de moderne variant van winnaars en verliezers.

 • Onteigen de taal!

  Reageer
  Enkele weken geleden kreeg ik een uitfoeter-telefoontje van een boze meneer die mij in krachtige bewoordingen liet weten dat ik als wethouder ervoor te zorgen had dat zijn buren hun stoep sneeuwvrij maakten. Hij had zijn eigen stoep al sneeuwvrij gemaakt. Nu nog de anderen in zijn straat.
 • Gehalveerde kordaatheid

  1 reactie
  Net als in veel andere Westerse landen zijn de overheidsschulden in Nederland sterk opgelopen, met name omdat de staat grote banken van het faillissement moest redden. De banken zijn er weer bovenop en het geld beweegt zich als vanouds vaderlandsloos over de wereldbol op zoek naar het hoogste (schijn)rendement.
 • Alle Jahre wieder

  5 reacties
  Ieder jaar als er sneeuw naar beneden ‘rieselt’ wordt in de samenleving het lied van de tegenprestatie gezongen: mensen die een uitkering krijgen moeten daar iets voor terug doen, ze moeten een tegenprestatie leveren.
 • Nederland armoedevrij!

  1 reactie

  De raadszaal was versierd met twee spandoeken. Op de ene stond ‘Peel en Maas armoedevrij!’ en op de andere ‘Campagne vòòr participatie en tégen uitsluiting’. In de zaal zaten zeventig inwoners van onze gemeente die dertig organisaties vertegenwoordigden. Ze hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging die ik als wethouder van sociaal beleid had verstuurd, mede namens de cliëntenraad Werk, Zorg en Inkomen.

 • De economie is te hard geworden

  Reageer

  Als wethouder van sociaal beleid krijg ik regelmatig bezoek van mensen die mij willen spreken, omdat ze hulp nodig hebben, omdat ze het niet eens zijn met een besluit, omdat ze last hebben van de buren, omdat ze per direct een woning nodig hebben, etc. Deze persoonlijke gesprekken sporen mij telkens opnieuw aan mijzelf de vraag te stellen of we als gemeente nog steeds een beleid voeren dat in het belang is van mensen.