of 59244 LinkedIn

Piet van Mourik

Piet van Mourik is afgestudeerd in sociale geografie, planologie en organisatie- en bestuurskunde. Als voormalig (top)ambtenaar en als adviseur leidt hij complexe veranderingsprocessen en daarnaast vervult Piet een groot aantal maatschappelijke (bestuurs)functies. Hij schreef het standaardwerk “De regisserende Gemeente”  en is directeur van de gelijknamige stichting.

 • Democratisch waterschap is farce

  Reageer

  Verkiezingen voorbij, stof neergedaald. Mag je je honderd jaar na invoering van algemeen kiesrecht afvragen of een waterschap wel een democratisch gestuurd orgaan is? Officieel borgt de trits ‘belang’, ‘betalen’ en ‘voor het zeggen hebben’ dit recht. Bijna de helft van de zetels van eigenaren van gebouwen, eigenaren van ongebouwde grond - meestal boeren - en eigenaren van natuurgrond zijn ‘geborgd’. Niet gekozen maar verkapt censuskiesrecht uit een vervlogen verleden.

 • Integriteitsonderzoek eist deskundigheid, geen cabaret

  3 reacties

  Als er bij een gemeente iets misgaat draait de belastingbetaler op voor de lasten en het vertrouwen krijgt een deuk. Juist daarom gelden zeer strenge regels. Fraude, belangenverstrengeling, misbruik algemene middelen, misbruik bevoegdheden, plichtsverzuim. Niet alleen misdragen op de werkvloer maar zelfs in de privésfeer is niet toegestaan. Met het bespioneren van de eigen medewerkers gaat het bevoegdhedenmisbruik over the top.

 • Slappe knieën en inhaligheid verzieken de buurt

  6 reacties

  Bouwen, bouwen, bouwen. Gemeentepolitici buitelen over elkaar. Tot soms veertien jaar wachten op een huurwoning is niet niks. De ‘inclusieve’ samenleving stelt eisen. Elke jonge, oude, rijke, hoofddoekdragende, studentikoze, werkloze, alleenstaande, lhbtiqapc,  polyamoreuse of ander type bewoner moet een passend huis kunnen vinden. Lage rente en dure stadsbouw zou de prijs opjagen.

 • De fusie-illusie

  9 reacties

  Als er na een bestuurskrachtmeting eufemistisch gesproken wordt over versterken van bestuurskracht, berg je dan maar. Met het hoofddoel 'beter functioneren van de gemeente' zijn gemeenten gedoemd met een of meer andere gemeenten samen te gaan. Dit jaar zijn er nog 355 gemeenten. Dat lijkt een hoop, maar met de huidige fusiesnelheid is er rond 2050 nog één gemeente over.  

 • Hoe de gemeente crimineel gedrag stimuleert

  1 reactie

  Zelfs een kind weet dat direct de lucifer uitblazen een brand voorkomt. Gemeenten hebben hiervoor het regie instrument Algemeen Plaatselijke Verordening. Zo regelt deze APV helder onomwonden zaken waar niemand om heeft gevraagd.