of 64231 LinkedIn

Piet van Mourik

Piet van Mourik is afgestudeerd in sociale geografie, planologie en organisatie- en bestuurskunde. Als voormalig (top)ambtenaar en als adviseur leidt hij complexe veranderingsprocessen en daarnaast vervult Piet een groot aantal maatschappelijke (bestuurs)functies. Hij schreef het standaardwerk “De regisserende Gemeente”  en is directeur van Binnenlands Bestuur Management bv.

 • Lonely-cowboy burgemeester is brullende muis

  1 reactie

  Ondermijning. Vermenging van onder- en bovenwereld vult het nieuws. Pieter Tops en Jan Tromp hebben laten zien hoe criminelen bezit nemen van de gemeentepolitiek. Gelukkig krijgen burgemeesters nu de verplichte risicoanalyse integriteit van kandidaat bestuurders als instrument. Een piepklein druppeltje op een gloeiende plaat.

 • Weg met gelukzoekende ambtenaren

  1 reactie

  Gemeenten verjongen. De grote instroom is ergens tussen 20 tot 35 jaar. Een op de drie hiervan heeft het binnen vijf jaar wel gezien bij de overheid. Uit een enquête onder hen blijkt het vooral om geen carrièremogelijkheid te draaien. Van alles wordt uit de kast gehaald om het ‘leuker’ te maken zonder te beseffen wat jongeren beweegt om binnen een paar jaar op te stappen.

 • Gemeenteraadsverkiezingen, ze komen er weer aan

  5 reacties

  Het lijkt nog ver weg maar 16 maart 2022 is vlakbij. Gemeenteraadsverkiezingen. Politici poetsen hun ideeën op zodat inwoners de macht in hun handen kunnen leggen. De leuzen zijn saai voorspelbaar. Elke partij gaat voor ‘veranderen’ met iedereen gelijke toegang tot onderwijs, zorg, kinderopvang, schone buurt en betaalbare huizen.

 • Dualisme zou toch voor tegenmacht zorgen?

  11 reacties

  De Ollongren-papers hebben gezorgd voor een welkome hype tijdens alle corona aandacht. Amusante stennis over gebrek aan tegenmacht. Gek wel. Tegenmacht is voor de Staten Generaal via het dualismebeginsel al in 1815 geregeld. Wel is na 1917 het puntje dat een volksvertegenwoordiger stemt ‘zonder last of ruggespraak’ sleets geworden.

 • Stop gemeentelijk herindelingspopulisme

  10 reacties

  Herindelen, fuseren, samenvoegen. Een zoveelste oprisping. Dit keer pleit de Raad van State  voor dwang door Rijk en Provincie. Het doet denken aan Statler en Waldorf. De twee oude mannetjes uit de Muppetshow. Samen symbolisch verheven in hun hoge loge goeiig bedoeld zonder kennis van zaken roepend wat in ze opkomt.

 • Gemeenten kunnen wantrouwen in overheid wegnemen

  1 reactie

  Veel mensen voelen zich door de overheid aan hun lot overgelaten. Iedereen kent de cyclus van machteloosheid, woede tot eenzaamheid. Al lijkt het vaak de woede, in wezen draait het om eenzaamheid. De heksenjacht door de leuker-kunnen-we-het-niet-maken firma, de genadeloze Groninger tragiek, lozen van een kritisch en onafhankelijk Kamerlid waarvan we mochten hopen er 150 van hadden, zwalkend coronabeleid met onbegrijpelijke financiële steun aan grove bonus betalende grote bedrijven hebben de zaak flink aangewakkerd. Zo gek is het niet dat in plaats van participeren de kloof met de overheid dieper wordt.

 • Verkiezingsbeloften vergroten wantrouwen

  Reageer

  Verkiezingen. Het moet. Uitstel kan niet. Miljoenen mensen samenklonterend in de rij voor de stemhokjes. Slim om dit te koppelen aan de derde coronagolf half maart. Zo blijft de demografisch grootste kiezersgroep uit covidangst thuis. Formeel argument is gemis aan slagvaardigheid bij demissionair zijn. Deze onzin is het kabinet wel ingesmeerd. Met Groningers en belastingdienstslachtoffers gebeurt weinig. Wel blijkt het demissionaire kabinet de rechterlijke macht binnen een paar uur naar haar hand te kunnen zetten.

 • De meeste crises komen van binnenuit

  Reageer

  De coronacrisis trekt alle aandacht. Er is immers sprake van een verstoorde situatie van buiten. Onbeheersbaar met massale levensbedreiging. In dit geval kunnen organisaties dit niet met hun eigen middelen oplossen. Zo ziet de samenleving een bungelende minister met een ministerie van VWS dat er zich geen raad mee weet.

 • Voorstelbaar het nieuwe jaar in

  Reageer

  Niet echt een vrolijk jaartje. Een overbelaste zorgsector, artsen en verpleegkundigen die als helden worden toe geklapt en wegrennende politici als het om belonen gaat. Mensen zwaaiend door het raam naar opa en oma als laatste afscheid. Bloeiende Lucky Luke achtige tijd waar de begrafenisondernemer de eeuwige winnaar is. Niet te vergeten de overheidsmaatregelen die serieuze sociale wetenschappers de rillingen over het lijf doen lopen. 

 • Hoe de gemeente de lerende organisatie ziet

  2 reacties

  Al jaren wordt er gepraat over de lerende organisatie. Deze gaat uit van de inwoners. Leren draait om beter laten werken van het overheidsbedrijf. Zo worden werkprocessen, procedures en organisatiestructuren hierop ingericht. Leidinggevenden zijn vanuit hier continu in de weer te ordenen en prioriteiten te stellen. Zij zorgen dat taken, rollen en verantwoordelijkheden zijn afgebakend en een gezonde check & balance bestaat. Emoties mogen worden geuit. Veiligheid is voorwaarde. Het adagium ‘fouten maken mag’ viert hoogtij. Tot hier de theorie.

 • Du musst dein Leben ändern

  Reageer

  ‘Du musst dein Leben ändern’ schrijft Harry Mulisch twintig jaar geleden in 'De Ontdekking van de Hemel'. Door corona zijn gemeenten op hol geslagen. Vijftigplusambtenaren worstelen met ’anytime-anywhere’ gedoe rond ZOOM of Teams, dertigersambtenaren balen van het thuiswerken tussen jengelende kinderen in hun te kleine huis. Jonge ambtenaren zien voorlopig geen florissante carrière meer. Zij beseffen dat wegsluizen van miljarden naar buitenlandse aandeelhouders bezuinigingen inluiden.  

 • Regie van coronavirus lijkt op dodenrit van drs. P

  6 reacties

  De overheid weet zich geen raad nu het virusstrijdperk iets weg heeft van de dodenrit van drs P. Pas nog waren de hordes wolven intimiderende antivirus-idioten, influence-trollen, right-to-party-studenten of 5G-gekken. De nieuwe hordes wolven bij het draagvlakonvermogen vervangen de vorige hype door de mondkapjesklucht. Ook deze zal snel haar zeggingskracht kwijt zijn.

 • De bezem door gesloten politieke en ambtelijke netwerken

  2 reacties

  Door corona horen we er weinig van. Dat neemt niet weg dat vertrouwen in de overheid zoek blijft. Inwoners snappen niet waarom op de ene plek wel gehandhaafd wordt bij overtredingen en op de andere niet, of dat zorgvoorzieningen worden uitgekleed en de premies stijgen, of waarom de openbare ruimte er steeds beroerder bij ligt.

 • Ambtenaren: let nu op je zaak

  11 reacties

  Pensioen. Corona verdringt bijna de aandacht. Het geld waar elke ambtenaar een dag per week voor werkt. Nu dreigt dit te worden gepikt. We kennen de briljante ABP-missie. Samen bouwen aan een goed pensioen met geloof in de kracht van collectiviteit en solidariteit. Aangevuld met de pracht kernwaarden ‘betrokken bij elke deelnemer’ en ‘deskundig’. Als de minister zijn zin krijgt schiet daar weinig van over.

 • Als oude waarheden wankelen

  Reageer

  Wat corona leert is dat oude waarheden wankelen. Zo worden grondrechten in a split second afgenomen, autonoom denken vervangen door verplichte nutteloze muilkorfjes en in Guernsey zitten aandeelhouders van buitenlandse concerns van onze belastingcenten likkebaardend hun nieuwe zeiljacht uit te zoeken.