of 59318 LinkedIn

Paul van der Velpen

Drs Paul van der Velpen (Amsterdam, 1951) is sinds maart 2009 directeur van de GGD Amsterdam. Sinds 1 januari 2012 vervult hij tevens de functie van Directeur Publieke Gezondheid.

 

Van 2001 tot 2009 was hij directeur van de GGD Hart voor Brabant en tevens regionaal geneeskundig functionaris, lid van de directie van de Ambulancedienst Midden-west-Noord Brabant en directiebestuurder van de Stichting Medische Opvang Asielzoekers Brabant/Zeeland. Naast een opleiding tot journalist, een studie Arbeids- en organisatiesociologie (UvA) en een bedrijfskundige opleiding heeft hij ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan op uiteenlopende gebieden als organisatie-adviseur en interimmanager in de nonprofitsector. Hij heeft diverse publicaties, en boeken op zijn naam staan.

  • Lippendienst

    Reageer

    Voor wie het nog niet weet: GGD Nederland bestaat 75 jaar. 75 jaar waarin de GGD-en veel bereikt hebben: dankzij hygiëne en vaccinatie wordt de bevolking inmiddels een stuk ouder. GGD Amsterdam doet dat nog iets langer: al ruim 100 jaar werken we in Amsterdam aan een  goede gezondheid van de Amsterdammers. GGD Nederland organiseert op 17 juni een congres om dit jubileum te vieren.

  • Gebrek aan brede blik in Den Haag

    1 reactie

    It takes a village to raise a child. Dit van oorsprong Afrikaanse gezegde geeft aan dat ouders kinderen niet alleen kunnen opvoeden maar dat de gemeenschap waarin zij wonen ook een belangrijke rol speelt.

  • Decentralisaties vragen om crowdmanagement

    Reageer

    700.000 mensen hebben zich op Koninginnedag in Amsterdam uitstekend vermaakt.

    700.000 mensen maakten op die dag hun eigen keuzes: “Zal ik naar de Dam gaan of naar het Museumplein?”

  • Onder Toezicht Stellen van hulpverleners?

    2 reacties

    15 jaar en140 kilo. Een kind met extreem overgewicht dat kampt met ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ondanks het herhaaldelijk uiten van ernstige zorgen door verschillende partijen, waaronder de casemanager, wilde de kinderarts de lichamelijke klachten niet behandelen omdat hij vond dat eerst de (in zijn ogen) oorzaak van het overgewicht (trauma) aangepakt moest worden.

  • Oplopende temperaturen?

    2 reacties

    Heel (zorg)professioneel Nederland werkt hard om mensen zoveel mogelijk binnen hun eigen woonomgeving en met hulp van hun eigen netwerk te laten participeren in de maatschappij. Vergroten van de belastbaarheid door eigen krachtconferenties, wijkgericht werken, meer mantelzorg, meer vrijwilligerswerk is het adagium. Naar mijn stellige overtuiging een heel goed streven, maar ik kan mij niet losmaken van de vraag: hoe draagkrachtig is een wijk eigenlijk?