of 60156 LinkedIn

Paul van der Velpen

Drs Paul van der Velpen (Amsterdam, 1951) is sinds maart 2009 directeur van de GGD Amsterdam. Sinds 1 januari 2012 vervult hij tevens de functie van Directeur Publieke Gezondheid.

 

Van 2001 tot 2009 was hij directeur van de GGD Hart voor Brabant en tevens regionaal geneeskundig functionaris, lid van de directie van de Ambulancedienst Midden-west-Noord Brabant en directiebestuurder van de Stichting Medische Opvang Asielzoekers Brabant/Zeeland. Naast een opleiding tot journalist, een studie Arbeids- en organisatiesociologie (UvA) en een bedrijfskundige opleiding heeft hij ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan op uiteenlopende gebieden als organisatie-adviseur en interimmanager in de nonprofitsector. Hij heeft diverse publicaties, en boeken op zijn naam staan.

 • De lijkschouwer sterft uit?

  Reageer

  Heeft u wel eens naar series als Crime Scene Investigation, Bones en the Profiler gekeken? Die kans is groot, want  forensische geneeskunde is ‘hot’. De arts die zijn medische kennis en expertise inzet om samen met de politie een moord op te lossen.

 • 50-plussers: luister naar je kids!

  3 reacties

  Wist u dat wereldwijd het aantal 50-plussers met een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) enorm stijgt (Brits onderzoek). Over het algemeen denken we volgens mij allemaal aan 50-plussers als mensen met een vaste relatie, (jarenlang) getrouwd en met volwassen kinderen.

 • Vragen naar seks is soms nodig

  3 reacties

  Onlangs nog in het nieuws. Diverse politieke partijen en ouders willen dat de GGD stopt met het afnemen van vragenlijsten aan jongeren van 13, 14 jaar oud over hun seksuele gedrag. Volgens deze partijen moeten jongeren op deze leeftijd helemaal niet lastig gevallen worden met dit soort vragen.

 • Het stemadvies van Paul

  Reageer

  19 maart brengt u, als het goed is, uw stem uit voor een nieuwe gemeenteraad. En u heeft het overal al gehoord: deze verkiezingen zijn belangrijker dan ooit! Want de gemeente krijgt veel meer te zeggen. En u weet ook al wat precies natuurlijk: de drie decentralisaties! 

 • Zorg en veiligheid in een humane samenleving

  Reageer

  Recent was er veel publiciteit rondom de ‘Psycholance’, een speciale ambulance die, als pilot, per 1 april ingezet zal worden in Amsterdam om (ernstig) verwarde personen naar de spoedopvang te brengen. Aanleiding tot deze berichtgeving waren uitspraken van hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg.

 • Is jouw VOG nog oke?

  1 reactie

  De periode dat kinderen worden opgevangen in de kinderopvang, peuterspeelzaal of door een gastouder is cruciaal in hun ontwikkelingsfase. Jonge kinderen zijn kwetsbaar, vooral als ze zich nog niet zo goed verbaal kunnen uiten. Kinderopvang moet een veilige omgeving bieden en zo bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind.

 • Zelfredzaam in de schulden

  9 reacties

  In onze participatiemaatschappij gaan we uit van de zelfredzaamheid van burgers. Prima. Heeft u recht op huurtoeslag? Dan gaat het geld niet van overheid naar uw huisbaas, maar krijgt u zelf het geld in handen. U bent zelfredzaam genoeg om zelf het geld naar uw huisbaas over te maken. Zorgtoeslag? Gaan we ook snel voor u regelen. Kinderopvangtoeslag? Vraag het aan, we sturen u alvast het geld, de toets of u er recht op hebt doen we later wel.

 • De noodzaak van een dokter Corrie

  1 reactie

  Na de protestacties van een aantal ouders kent sinds kort iedereen dokter Corrie. Daarvoor waren het vooral de leerkrachten en basisschool leerlingen van groep 7 en 8 die school-tv keken. Voor diegenen die het gemist hebben: dokter Corrie geeft via school-tv seksuele voorlichting. Een zeer nobel doel zou je zeggen, zeker vanuit publieke gezondheid gezien.

 • Snelle burgers, (te) trage reactie

  5 reacties

  De laatste jaren zijn in vooral de grote steden de shisha lounges als paddenstoelen uit de grond geschoten. Een shisha lounge is een bar waar je een shisha ofwel waterpijp kan roken.

 • Toon lef: ben eerlijk, onderzoek, leer en durf te falen

  3 reacties

  De komende jaren krijgt Nederland te maken met een enorme operatie in de vorm van de decentralisatie van de Awbz, de Jeugdzorg en van Werk en Inkomen. Het doel: het moet goedkoper én beter. De richting is bekend: meer zelfredzaamheid, minder onnodige zorg, meer effectieve zorg en hulp. Meer participatie is het medicijn. Gaan we die doelen halen? Natuurlijk. Papier is geduldig. Maar hoe zit het met de werkelijkheid?

 • De participatiemaatschappij gemeten

  4 reacties

  De politiek, en inmiddels half Nederland, heeft de mond vol van de participatiemaatschappij. Mensen moeten meer zelf doen en meer geholpen worden door hun omgeving. De overheid trekt zich terug. Maar wat is participatie? En hoe meet je hoeveel iemand participeert en op welke gebieden? Kan iemand überhaupt wel participeren? Hoe zelfredzaam is iemand? Dat wordt uitermate belangrijk als je daar allerlei ingrijpende consequenties aan verbindt als de hoogte van iemands de uitkering, de soort en mate van hulpverlening, etc.

 • Suiker, de gevaarlijkste drug van deze tijd

  21 reacties

  Steeds meer mensen hebben overgewicht. De obesitas-epidemie breidt zich uit en zal leiden tot steeds hogere zorgkosten. Tegelijkertijd wil de overheid de kosten voor zorg in de hand houden en waar mogelijk bezuinigen. Maar ja, hoe krijg je de obesitas-epidemie onder controle?

 • Wie betaalt voor individuele keuzes?

  11 reacties

  Moeten we het landelijke vaccinatieprogramma (RVP) verplicht stellen? Deze vraag is de afgelopen tijd veel besproken naar aanleiding van de mazelenuitbraak in de Biblebelt. Je kunt hier veel over zeggen en vinden, maar de vraag die voor mij als directeur publieke gezondheid interessant is, is wie verantwoordelijk gesteld zou moeten worden voor de gevolgen als ouders hun kind niet laten  

  vaccineren.

 • Openbare orde versus privacy?

  Reageer

  Privacy. Er zijn boeken vol over geschreven, we hebben wetgeving op dit punt en zelfs een privacywaakhond, het CBP. Privacy is veelvuldig geprezen en vervloekt door hulpverleners in de zorg. En hoe belangrijk privacy is, hebben we maar weer gezien de afgelopen weken. Ene meneer Snowden besloot een boekje open te doen over hoe de Amerikaanse regering omgaat met de privacy van niet alleen haar inwoners, maar iedereen die contact heeft met Amerikanen. Dat zijn nogal wat mensen. Maar ja, er waren toch ook een aantal aanslagen voorkomen? Dat rechtvaardigde de grootscheepse afluisterpraktijken, zo zei president Obama.