of 59761 LinkedIn

Paul van der Velpen

Drs Paul van der Velpen (Amsterdam, 1951) is sinds maart 2009 directeur van de GGD Amsterdam. Sinds 1 januari 2012 vervult hij tevens de functie van Directeur Publieke Gezondheid.

 

Van 2001 tot 2009 was hij directeur van de GGD Hart voor Brabant en tevens regionaal geneeskundig functionaris, lid van de directie van de Ambulancedienst Midden-west-Noord Brabant en directiebestuurder van de Stichting Medische Opvang Asielzoekers Brabant/Zeeland. Naast een opleiding tot journalist, een studie Arbeids- en organisatiesociologie (UvA) en een bedrijfskundige opleiding heeft hij ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan op uiteenlopende gebieden als organisatie-adviseur en interimmanager in de nonprofitsector. Hij heeft diverse publicaties, en boeken op zijn naam staan.

 • Obesitas-epidemie: VWS neem je verantwoordelijkheid!

  2 reacties

  Vorige week nog in het nieuws: een driejarige kleuter, in Amerika, met diabetes type 2, als gevolg van obesitas. Voor zover bekend het jongste geval ooit. Obesitas werd in het verleden nog wel eens een welvaartsziekte genoemd. De obesitas epidemie lijkt echter vooral mensen met een laag inkomen en lage opleiding te treffen. Kun je het dan nog wel een welvaartsziekte noemen?

 • Preventie: tussen dikke ik en het collectief

  1 reactie

  Als Directeur Publieke Gezondheid ben ik uiteraard voor preventieve gezondheidszorg. Ik  doe mee in allerlei discussies over nut en noodzaak, de kosten-batenanalyse en bekijk het, rationeel, wetenschappelijk en op collectief niveau.

 • Kindermarketing

  3 reacties

  Eén op de zeven Nederlandse kinderen onder de 13 jaar heeft overgewicht. Overgewicht heeft ernstige gevolgen voor zowel de lichamelijke als de psychosociale gezondheid. Wie als kind (veel) te zwaar is, heeft een verhoogd risico op problemen in zijn of haar ontwikkeling en loopt grote kans om levenslang gezondheidsproblemen te hebben.

 • GGD’en en gemeenten: Practice what you preach!

  Reageer

  De top vier van ziekteveroorzakers in Nederland zijn roken, ongezond eten, te weinig bewegen en de auto (luchtvervuiling, geluidsoverlast, ongevallen). Samen zijn ze verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle ziektelast in Nederland.

 • De wijk-GGD’er: want zó gek bent u ook weer niet

  Reageer

  Over de verwarde persoon zal het laatste woord nog niet gesproken of geschreven zijn. En terecht: het is een belangrijke doelgroep en het gaat vaak om ingrijpende incidenten. Het is dus een belangrijk probleem. Daarom is het goed dat er een maatschappelijk debat op gang komt, onder andere over de mogelijke invloed van ambulantisering en de rol van de GGZ.

 • Klanten van prostituees; signaleer misstanden!

  Reageer

  In 2000 is het bordeelverbod in Nederland opgeheven, met als doel prostituees beter te beschermen tegen misstanden. Gemeenten werden verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen, het houden van toezicht en de handhaving in de prostitutiebranche. Deze maatregelen moesten stimuleren dat de prostitutiebranche zich tot een reguliere bedrijfstak zou ontwikkelen. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Misstanden zoals gedwongen prostitutie en uitbuiting komen nog steeds voor.

 • Vuurwerk: Grootste evenement zonder advies

  2 reacties

  Eén van de taken van de GGD is het geven van advies bij evenementen. Het GHOR-bureau binnen de GGD adviseert de gemeente bij het verlenen van vergunningen voor bijzondere evenementen, waarbij we vooral een inschatting maken van de gezondheidsrisico’s. Een recent voorbeeld is het vuurwerkevenement van de gemeente Amsterdam waarbij, met een financiële bijdrage van de gemeente, op oud en nieuw een groot en feestelijk vuurwerkspektakel wordt georganiseerd. 

 • Liever pillen testen op het testkantoor

  Reageer

  Tijdens het Amsterdam Dance Event zijn drie bezoekers overleden. Het vermoeden is dat zij door drugsgebruik zijn gestorven. De discussie over het wel of niet testen van pillen is hierdoor opnieuw opgelaaid. Verschillende (politieke) partijen pleiten voor het opnieuw invoeren van het testen van de kwaliteit van XTC pillen tijdens festivals en dancefeesten.

 • Preventie is soms erger dan de kwaal

  1 reactie

  Eerst testen, dan pas toepassen. Dat is een gangbare manier van werken. Zo zou niemand het in zijn hoofd halen om een medicijn ongetest op de markt te brengen. Ja, als tegen Ebola geen kruid gewassen lijkt en mensen bij besmetting grote kans op overlijden hebben, lijkt het me logisch dat de testfase overgeslagen wordt. Maar in zijn algemeenheid geldt: eerst testen. Met testen meet je niet alleen de effectiviteit, maar leer je ook de bijwerkingen kennen. En nog belangrijker is dat je weet of het middel niet erger is dan de kwaal.

 • Meer preventie, meer veiligheid, minder kosten

  1 reactie

  Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat het veel effectiever is om geld te stoppen in preventie dan in repressie. En hoe jonger kinderen zijn die de juiste aandacht en begeleiding krijgen, hoe groter de financiële, maatschappelijke en persoonlijke winst. Mijn stelling: als we willen bezuinigen binnen het domein veiligheid, dan moeten we nu gaan investeren in preventieve zorgactiviteiten, op zo’n jong mogelijke leeftijd.

 • Jong geleerd, oud gedaan

  Reageer

  De boycot op o.a. Nederlands groente en fruit biedt een kans: een actieve gezondheidsbevordering in Nederland.

 • Mag niet van de GGD…

  1 reactie

  Twee columns geleden heb ik de stelling geponeerd dat de inspectie bij de verzorg- en verpleeghuizen, net zo als bij de kinderdagverblijven, wettelijk moet worden geregeld. Op dit moment heeft de GGD Amsterdam alleen een adviserende rol. Een lezeres van de column reageerde: “Als ik iets voor een bewoner probeer te doen, krijg ik in het verpleeghuis steeds te horen ‘het mag niet van de GGD’ ”. 

 • Ziek van geluid

  8 reacties

  De afgelopen tientallen jaren is het leven in Nederland op vele fronten er een stuk beter op geworden. We wonen in betere huizen, de levensstandaard is hoger, we leven langer en blijven langer gezond. Het milieu is ook opgeknapt. De lucht is veel minder vies, talloze bodemverontreinigingen zijn gesaneerd en het oppervlaktewater is een stuk schoner.

 • Ouderen in verpleeghuizen: kind van de rekening

  1 reactie

  Vorige week heeft de inspectie van de gezondheidszorg (IGZ) een nogal vernietigend rapport gepubliceerd over de zorg die verzorg- en verpleeghuizen leveren aan één van de meest kwetsbare groepen van ons land: ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Uiteraard en zeer terecht zijn daar vervolgens grote zorgen over.