of 64120 LinkedIn

Paul Frissen

Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

 • Recht op vetzucht

  Reageer

  Op weg naar de feestdagen - ik wens de lezer nu al een zalig Nieuwjaar - sta ik vele uren in de keuken. Kerstmis brengt weliswaar een overstelpende hoeveelheid kitsch, maar ik compenseer dat graag met de hoge cultuur van het culinaire. Kostelijke wijnen zijn ingeslagen, het wild is royaal voorhanden. Wat is de natuur toch mooi, denk ik dan maar. Zou de ecologische hoofdstructuur garant staan voor al die smakelijke hapjes op mijn bord? 

 • Blije moeders

  Reageer

  De brief van de minister van Onderwijs bracht mij behalve nostalgische gevoelens - ooit was ik een jonge vader - met terugwerkende kracht een zekere erkenning. Ik was net aan het noodlot van de lost generation ontsnapt, werkte parttime, schreef thuis aan een proefschrift en zorgde voor onze dochter. Natuurlijk bracht ik haar naar school, informeerde naar haar vorderingen en verbood haar deel te nemen aan linksige demonstraties waartoe scholen toen opriepen. 

 • Meester in geschiedvervalsing

  Reageer

  In de feestdagen die nu naderen - als zuiderling prefereer ik uiteraard Sinterklaas - zien we veel van onze geschiedenis en volksaard terug. Niet voor niets vallen ze in de ‘donkere dagen’: daaraan herkennen we onze herkomst uit drassig land en zompig moeras. Iets van dit tranendal prangt nog immer het gemoed van de stam die zich Hollanders noemt. Het feest van Sinterklaas is dan weer een ironische kanttekening bij een al te eenduidige interpretatie van wat ons historisch bindt.

 • Politieke symboliek van windvanen

  Reageer

  In ons vakgebied zijn de feiten - voor een wetenschapper de bouwstenen van de waarheid - altijd gekker dan we ze verzonnen kunnen krijgen. 

 • Advertentiesociologie

  Reageer

  Advertenties zijn - zo weet de cultuursocioloog in mij - goudmijnen voor wie een sector wil doorgronden. Dat geldt al helemaal voor personeelsadvertenties.

 • Déjà vu

  2 reacties

  Met het klimmen der jaren - ouder worden heb ik altijd tragisch gevonden - neemt het aantal déjà-vu-momenten toe. Er zijn dan van die berichten die tot weemoed stemmen.

 • Het verhaal van de feiten

  Reageer

  Grofweg kunnen we sociale wetenschappers - zo weet ik van mijn collega Arie de Ruiter- indelen in ‘tabbelaars’ en ‘babbelaars’. De eerste categorie is verzot op tellen en meten en ziet de wereld als een verzameling feiten die naar een theorie verlangen.

 • De glimlach van het hersenonderzoek

  Reageer

  Toen ik vanochtend met hoofdpijn wakker werd – geweldig feest gehad tot diep in de nacht – moest ik opeens weer denken aan Zomergasten, en wel aan de uitzending met Dick Swaab. Ik was altijd al van de school dat de geest over het lichaam reageerde, dus hoofdpijn moet dan wel een teken zijn, maar waarvan?

 • De econoom in het theater van de voorspelling

  3 reacties

  Laatst hoorde ik op de radio - ik ben nog echt van de oude media - iemand in kennelijke staat van opwinding vragen of moderne popfestivals geen weerdeskundige in dienst hebben.

 • De toon die de muziek maakt

  1 reactie

  De noodzakelijke hervorming van de verzorgingsstaat - ik heb er jaren voor gepleit - lijkt bij dit kabinet in goede en vooral doortastende handen. Natuurlijk vragen de nauwelijks te onderschatten financiële gevolgen van kredietcrisis en Eurocrisis om forse ingrepen.

 • Lof der inconsistentie

  Reageer

  Over decentraal versus centraal - voor bestuurskundigen een klassiek thema - valt opnieuw weer hartstochtelijk van mening te verschillen.

 • Meer verstand van ...

  Reageer

  Van het Friese dorpje Achlum had ik tot vorige week - en mijn topografische kennis is toch behoorlijk - nimmer gehoord. Nu weten we dat daar een heuse Conventie heeft plaatsgevonden, waar niemand minder dan Bill Clinton de hoofdspreker was.

 • Een open samenleving

  1 reactie

  Migratie wordt in Nederland - dat zich lange tijd een tolerante samenleving waande - hardnekkig in het perspectief van integratie geplaatst.

 • Waarom historisch vergelijken moet

  Reageer

  Na deze week van herdenken en vieren – voor ons geheugen van zo groot belang – is de weerzin tegen historische vergelijking opnieuw opmerkelijk. Een lezing in een respectabele reeks door een weliswaar controversieel historicus kan vanwege broze coalitieverhoudingen niet doorgaan.

 • Less is more

  Reageer

  Met gepaste bescheidenheid - ik doe al jaren geen onderzoek meer naar ICT - heb ik in de vorige aflevering de special Digitaal Bestuur gelezen. Gevoelens van diepe nostalgie bekropen me. Veel déjà vu.