of 59281 LinkedIn

Nadja Jungmann

Nadja Jungmann werkt twee dagen per week als lector Rechten, schulden en invordering aan de Hogeschool Utrecht. Door docenten, studenten en het werkveld bijeen te brengen in onderzoeken en projecten zoekt zij naar mogelijkheden om te komen tot effectievere werkwijzen en kwalitatief goed onderwijs aan onze toekomstige professionals. De rest van de week werkt zij als organisatieadviseur. Zij spreekt veel op congressen en is lid van de raad van advies van de NVVK en van de raad van toezicht van Versa Welzijn.

 • Beslagvrije voet respecteren is essentieel!

  1 reactie

  Woensdagavond behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel “Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving”, waarin vergaande sancties worden ingevoerd om uitkeringsfraude strenger aan te pakken. 

 • Klem in het incassosysteem

  1 reactie

  Mensen met schulden komen door een opeenstapeling van beslagen steeds vaker terecht op een inkomen dat lager is dan in de wet is vastgelegd. Dit is een probleem want in die situatie is het maken van nieuwe schulden onvermijdelijk. 

 • Voor ‘straf’ naar de private schuldhulp?

  2 reacties

  Als het aan de Christen Unie (CU) ligt, mogen voortaan alleen nog huishoudens met een verantwoord uitgavenpatroon gebruikmaken van gemeentelijke schuldhulpverlening. Degenen die er een ‘potje’ van maken zijn voortaan niet meer welkom bij de overheid. Zij moeten 'voor straf' voor schuldhulp naar private schuldeisers die de onverantwoordelijke schuldenaar krediet hebben verstrekt.  Deze retoriek past helemaal in deze tijdsgeest; we straffen wie er op los heeft geleefd. Het streven meer verantwoordelijkheid te leggen bij diegenen die de schuldenproblematiek veroorzaken is terecht. De gesuggereerde oplossing is echter geen goed antwoord op het gesignaleerde probleem.

 • Met problematische schulden is het lastig wonen

  Reageer

  Op 28 september behandelt de Tweede Kamer in een hoorzitting de Woonvisie die het Kabinet voor de zomer openbaar maakte. De Woonvisie bevat een reeks aan voorstellen om onder meer de huur- en koopmarkt weer in beweging te krijgen.

 • Vroegsignalering schulden: keiharde noodzaak!

  7 reacties

  Eén op de tien huishoudens houdt na betaling van vaste lasten en financiële verplichtingen onvoldoende geld over voor de dagelijkse boodschappen. En vooralsnog lijkt de groei niet te stoppen. Eenmaal in de schulden beland, zegt de meerderheid van de problematische schuldenaren dat voortijdige bijsturing door schuldenregistratie goed was geweest (slechts 10% is tegen).

 • Schuldhulpverlening loont!

  Reageer

  Het gevoel was er al tijden: met de inzet van schuldhulpverlening voorkomen we kosten op andere plekken. Bij de toelichting op dit gevoel volgde doorgaans de bekende opsomming van de huisuitzetting, de inzet van maatschappelijk werk of  andere hulpverlening en de kosten van de maatschappelijke opvang. Maar hoe zit het nou echt? Op welke plekken voorkomen we kosten door schuldhulpverlening in te zetten? En om welke bedragen gaat het? Dankzij onderzoek dat ik met Regioplan uitvoerde, hebben we eindelijk een beeld: schuldhulpverlening loont! De baten zijn gemiddeld twee keer zo hoog als de kosten en slaan met name neer bij de verstrekking van WWB en WW-uitkeringen en op het terrein van het wonen.

 • Schuldhulpverlening het domein van de gemeente?

  Reageer

  30 juni 2:00 s nachts. De Tweede Kamer stemt in met het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. Door het wetsvoorstel aan te nemen onderstreept de Tweede Kamer het belang van schuldhulpverlening. Door twee nieuwe instrumenten te creëren en deze alleen bij gemeenten te beleggen, ontstaat er een onevenwichtigheid in het veld die er voorheen niet was. De vraag is of die wenselijk is.

 • Wanneer keert het tij?

  1 reactie
  Al jarenlang wordt het veld van de schuldhulpverlening getekend door een toename van het aantal aanvragen. Ook in 2010 was er wederom sprake van een flinke stijging. Alleen al bij de leden van de branchevereniging NVVK vroegen vorig jaar 80.000 huishoudens om hulp. Aangezien niet alle schuldhulpverlenende organisaties bij deze vereniging lid zijn, mogen we aannemen dat we vorig jaar het magische en tragische getal van de 100.000+ zijn gepasseerd. De aanhoudende opmars van huishoudens die professionele hulp zoeken voor hun schulden, roept de vraag op wanneer het tij keert. Gezien de nieuwe groepen die bijdragen aan de toename en het perspectief dat hen kenmerkt, kon het nog wel eens lang duren voor het eb in zicht komt.
 • Vorderingen te koop!

  5 reacties

  In de wereld van invordering en incasso neemt de handel in vorderingen een enorme vlucht. Ze worden in hele pakketten verkocht maar ook per stuk. In sommige gevallen zelfs op marktplaats.

 • Een mens is geen Toyota!

  11 reacties

  In deze tijden van bezuinigingen zijn gemeenten en andere overheden op zoek naar mogelijkheden om te besparen. Onder het motto ‘meer met minder’ wordt gezocht naar een gecombineerde efficiency- en effectiviteitswinst. Een van de grote hits in dit kader is om de werkprocessen LEAN te maken. Dit is een werkwijze die ooit is ontworpen in de Toyotafabrieken. Het doel is om alle verspilling te elimineren. LEAN-trajecten leveren bij veel werkprocessen de nodige besparingen op. Maar wees alert! Een mens is geen Toyota. Als je niet alleen efficiënter maar ook effectiever wilt gaan werken, kijk dan ook naar recente inzichten uit de gedragswetenschappen.