of 65101 LinkedIn

Mechtild Rietveld

Na 30 jaar bij de gemeente Amsterdam en daarna vier jaar bij de jeugdzorgorganisatie Opvoedpoli als bestuurssecretaris, is 'vanalleskunner' Mechtild Rietveld (1955) nu zelfstandig werker, vrij om in het sociaal/publiek domein haar ding te doen. Ze doet o.a. klussen voor de nieuwe (2015) zorgcoöperatie Polypartners, waaronder de teams van Familysupporters en Terminal 18 werken (zorg voor mensen 0-100 jaar).
 

Mechtild Rietveld werkte bij de gemeente Amsterdam in verschillende functies als jurist, bestuursadviseur en communicatie/voorlichting. De laatste acht jaar was ze raadsgriffier voor de stadsdeelraad Centrum. Voor Binnenlands Bestuur schreef ze tussen 1989-1995 een column in haar functie als inspecteur gemeentebelastingen (‘fiscus’) en later algemeen juridisch (‘rechtens’). Medio 2016 schreef ze haar 100e column in het sociaal domein voor Binnenlands Bestuur.

 • Algemene beginselen van behoorlijk burgerschap

  Reageer

  Toen ik afstudeerde als jurist (oma vertelt), waren de rechters druk bezig met het ontwikkelen van allerlei toen prille beginselen voor goed publiek bestuur. Dat werden de ‘abbb’ oftwel de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Er was een uitgebreide rechterswijsheid (jurisprudentie) ontstaan.

 • Die transitie is er niet voor niets

  Reageer

  Laatst werd staatssecretaris Van Rijn in Nieuwsuur aangesproken op de ‘haast’ waarmee hij de Jeugdwet er doorheen zou drukken. Niet terecht. Niet gauw is een wet zo lang voorbereid met zoveel inbreng van buiten, eerstens al ontworpen op basis van een Parlementaire Verkenning in 2008.

 • Het gezin als pakketje

  1 reactie

  Een huisarts meldt haar zorg over een kind aan bij zorgaanbieder A. Er blijkt van alles aan de hand, speelt al jaren. Moeder is verstandelijk beperkt, kan haar vier kinderen niet aan. De kinderen hebben ook een verstandelijke beperking, psychiatrische problemen of een combinatie daarvan. Een zogeheten multiprobleemgezin (MPG).

 • Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en ‘zorginkoopexpertise’

  3 reacties

  De chirurg trekt net zijn groene jas uit, als een groepje van vijf binnenkomt dat zich voorstelt als het controleteam van zorgverzekeraar ‘Zonneschijn’. Een (ex) verpleegkundige, een (ex) maatschappelijk werker, een (ex) bedrijfsarts en twee administrateurs.

 • Werken zoals iedereen wil, maar de oude hokjes spelen nog hoog op

  6 reacties

  We hebben stormachtige weken achter de rug. Er zijn geen bomen omgevallen, maar het scheelt niet veel. De publicatie op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat wij niet zouden meewerken aan controle door een zorgverzekeraar - en we kregen straf - leidde tot uhhh … commotie.

 • Macht, dwangsommen en jeugdzorg

  6 reacties

  Eergister werden we overvallen door berichten dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mijn jeugdhulp-organisatie een dwangsom oplegt van 1000 euro per dag, tenzij we onmiddellijk inzage geven in de persoonlijke dossiers van onze cliënten. Stond op hun site en het ging gelijk door naar Zorgvisie, Telegraaf, nu.nl en wat al niet. 

 • Griekse tragedie en het circus van de Jeugdzorg

  Reageer

  De wereld zit vol rampen en leed. In Griekse tragedies verzetten de helden zich tevergeefs tegen het noodlot. De burger in onze tijd houdt ook niet van rampen en eist  wat af: protocollen tegen pesten, verklaringen van goed gedrag voor zorgprofessionals, hij eist dat de tent niet wegwaait bij storm en verzekert zich tegen verregende vakanties.

 • Obesitax

  7 reacties

  Ergens in de 15e eeuw werd in de stad Utrecht voor het eerst de hondenbelasting ingevoerd. Een lokale belasting die de overlast van honden moest bestrijden. Honden vraten namelijk de warmoestuinen op die toen nog in alle steden alom aanwezig waren.

 • De nieuwe Jeugdwet. Een bevalling.

  3 reacties

  Uuuh, waar ging het ook weer over? De zorg voor jeugd was versnipperd, te veel schotten, perverse financiële prikkels en nog zowat. Dat moet anders. En zo kwam de nieuwe Jeugdwet, die alles eenvoudiger moet maken, dichter bij de burger. Gemeenten aan zet.

 • Jungle revisited

  1 reactie

  Toen ik twee jaar terug begon in de jeugdzorg, begaf ik me in een jungle. Of in, zoals ex-wethouder Asscher zei, ‘de betonnen wereld van de jeugdzorg’. Het was afgelopen decennia uitgegroeid tot een Monster van Frankenstein, aldus diezelfde Asscher. Twintig jaar terug was er een poging gedaan om het overzichtelijker te krijgen. De nieuwe ‘pedagogische huisarts’ (Bureau Jeugdzorg) deed zijn intrede en kreeg tot taak om ‘in de buurt’ de regie te nemen. BJZ werd heel groot en het bleef een jungle. Nu, zei Den Haag, dan moeten de gemeenten ‘het’ doen.