of 65101 LinkedIn

Mechtild Rietveld

Na 30 jaar bij de gemeente Amsterdam en daarna vier jaar bij de jeugdzorgorganisatie Opvoedpoli als bestuurssecretaris, is 'vanalleskunner' Mechtild Rietveld (1955) nu zelfstandig werker, vrij om in het sociaal/publiek domein haar ding te doen. Ze doet o.a. klussen voor de nieuwe (2015) zorgcoöperatie Polypartners, waaronder de teams van Familysupporters en Terminal 18 werken (zorg voor mensen 0-100 jaar).
 

Mechtild Rietveld werkte bij de gemeente Amsterdam in verschillende functies als jurist, bestuursadviseur en communicatie/voorlichting. De laatste acht jaar was ze raadsgriffier voor de stadsdeelraad Centrum. Voor Binnenlands Bestuur schreef ze tussen 1989-1995 een column in haar functie als inspecteur gemeentebelastingen (‘fiscus’) en later algemeen juridisch (‘rechtens’). Medio 2016 schreef ze haar 100e column in het sociaal domein voor Binnenlands Bestuur.

 • Handen af van de vrije zorgkeuze

  1 reactie

  Nou, daar gaan we weer! Een groep belanghebbenden lobby’t weer eens om onze zorgkeuzevrijheid af te schaffen. Die is verankerd in art. 13 Zorgverzekeringswet en in het zogeheten Hinderpaal-arrest van de Hoge Raad.

 • Over het ‘zien’ van een kind.

  1 reactie

  Lieve meester Mok,

  U bent allang dood. Uw naam ken ik alleen van mijn 89-jarige geweldige tante Jo.

  Maar u hebt een verhaal met mijn vader. Hij was veertien toen u langs liep bij de kleine boerderij. U zag dat hij in de moestuin aan het schoffelen was. U sprak mijn oma Pietje: goh, wat zonde dat ik jouw Piet zie schoffelen. Hij was de beste van de hele school.  

 • Borderline-samenleving

  1 reactie

  Ik ben een fan van de Vlaamse psychiater-filosoof Dirk de Wachter. Die schrijft zo mooi over zoveel echte dingen, dat ik mij in deze column gewoon een keer overgeef aan zijn gedachten. In zijn boek Borderline - Het einde van de normaliteit (2012) vergelijkt hij de in de ggz bekende borderline-persoonlijkheidsstoornissen met de stoornissen van onze samenleving.

 • Opvoeding

  3 reacties

  NRC heeft een aardige serie lopen over opvoeding. Het is een beetje taboe. Opvoeden doe je toch gewoon. En buren of vrienden mogen zich er absoluut niet mee bemoeien. De uitdrukking ‘it needs a village to raise a child’ gaat sinds de 60'er jaren van de vorige eeuw de mist in door de individualisering, zo stelt NRC.

 • Het zwellende klaag- en bezwaarcircus in de zorg

  Reageer

  ‘Jullie moeten die ex van mij kapittelen, want hij doet het niet goed met mijn kinderen’. Aan het woord is een moeder die haar man de deur wees en nu in een vervelende scheiding ligt. Als klachtfunctionaris - recentelijk ingevoerd als verplichte figuur bij zorgorganisaties in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg - krijg ik klachten van bijvoorbeeld één van gescheiden ouders.

 • Tom Poes, verzin een list

  Reageer

  In 2015 is o.a. de jeugdhulp, in al haar facetten en complexiteit, haar kokers en schotten, overgedaan aan gemeenten. Die zijn hard bezig geweest met vallen en opstaan maar hopen ‘nu écht’ in 2018 het goed te gaan doen. Weg met al die zorgaanbieders, we moeten in zee met een aantal ‘hoofdaannemers’ en die zoeken verder uit wat nodig is. Wel zo overzichtelijk. En heeft een hoofdaanemer iets niet in huis? Dan contracteren ze specialistische ‘onderaannemers’. Maatwerk. Weg met de versnippering, verkokering. Het gaat om het resultaat en hoe dat behaald wordt, moet de hoofdaannemer zelf weten. Zij zijn de professionals.

  Zucht.

 • Beste bestuurders en open deuren

  Reageer

  Ik was vorige week op een vrolijk congres waar prijzen werden uitgereikt aan goede bestuurders in ons landje. Mooie toespraken, maar ook wel open deuren, zoals:

 • Stads- en dorpsgezichten in zorg nemen

  3 reacties

  Het is bon ton in de zorg om te streven naar integrale aanpak. Je moet kijken naar het systeem rondom: het gezin, het netwerk, de buurt. In de GGZ noemen ze dat ‘systeemtherapie’ - wetenschappelijk evidence based. Een bijpassende zorgmodel heet Wrap-around care, ook evidence based (vergeef me het Engels).  Een wrap is een soort pannekoekje around eten, dat sinds jaren oprukt als alternatief voor een belegd broodje  - maar ook broodjes vouwen zich rondom het beleg, dit terzijde.

 • Maatwerk, nietwaar

  Reageer

  Ik zag laatst een Britse docu-film van een timmerman in loondienst die verdwaald raakt in de krochten van de goedbedoelende bureaucratie. Hoewel, je gaat geloven dat die juist geen goede bedoelingen heeft, al dan niet opzettelijk.

 • Wie is de baas

  Reageer

  ‘Kinderen zijn de Baas’, zeiden ze in het Land van Ooit. Democratie lijkt op het Land van Ooit. Kiezers zijn de Baas. Maar niet heus.

 • 36 zorgarrangementen - oeps.

  Reageer

  De regiogemeenten West-Brabant-West zijn overgegaan op resultaatfinanciering van de jeugdhulp. 
  Er komt een einde aan de ontelbare dbc’s (diagnose-behandelcombinaties). De zorg delen ze nu in, in 36 ‘arrangementen’. Oeps. 

 • Presentie, daar draait het om

  Reageer

  A new cup of T - social work in innovation, zo luidt de kryptische titel van een boek dat verder gewoon in het Nederlands is. T schijnt te staan voor het huidige profiel van sociaal werkers - jargon. De (vele) schrijvers van het boek willen dat onze sociale professionals ‘breder’ worden opgeleid, de T overschrijdend. Generalistisch en/of specialistisch, dat is te mager. Het gaat om moreel werken. Dat kun je leren - in de praktijk, dat wel.

 • De zorg-bv die winst maakt

  3 reacties

  ‘In heel Nederland maken kleine zorg-bv’s torenhoge winsten’. Kop in de media deze zomer. Het zou vooral gaan om nieuwe, kleinschalige psychische zorg. De Tweede Kamer furieus. Verbon (hoogleraar Openbare Financiën, Tilburg) pleit voor een verbod op bv’s in de zorg. Zorginstellingen moeten zich blijven organiseren in bijvoorbeeld stichtingsvorm. Want ‘die mogen geen winst maken’.

 • Weg met de riedel aan weigeringsgronden

  Reageer

  Nou, mooi niet, zei het Hof Arnhem-Leeuwarden in een zaak waarin een groep gemeenten de wettelijk verankerde vrije keuze in de (Wmo)zorg trachtte te ondermijnen. De groep vond dat ze voldoende zorg had ingekocht en daar moesten de inwoners het mee doen. Niks eigen regie, niks zorgkeuze.

 • 100e Column: Zorgzwaartepakketjes.

  Reageer

  Ik zou willen dat ze de ‘zorgzwaartepakketten’ waarmee je mensen indeelt naar zorgbehoefte, een beetje doorelkaar husselden. Dan houd je in de verzorgingshuizen een mix van mensen. Nu worden ze uit elkaar gehaald en alleen pakketje 4/5 kan nog naar een tehuis, dat steeds meer het karakter krijgt van een verpleeghuis.