of 59281 LinkedIn

Mark van Ostaijen

Mark M.A.C. van Ostaijen (1984) studeerde Leisure Studies en filosofie aan de Universiteit van Tilburg (Tilburg University) en European Urban Cultures aan de Vrije Universiteit Brussel, University of Art & Design Helsinki en Manchester Metropolitan University.
 

Direct na zijn studie werkte Mark bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag en vervolgens als wetenschappelijk docent aan het Departement Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In die hoedanigheid ontving hij, samen met prof.dr. Godfried Engbersen en dr. Peter Scholten, een NWO Urban Europe onderzoeksfinanciering om de stedelijke consequenties van Midden- en Oost-Europese migratie te bestuderen (IMAGINATION).
 

In zijn periode (2013-2017) als promovendus aan de vakgroep Bestuurskunde en Sociologie (EUR) was hij onder meer voorzitter en medeoprichter van het IMISCOE PhD netwerk, ontwikkelde hij een jaarlijkse reeks Masterclasses Bestuurskunde met topambtenaren en bestuurders, volgde hij een  summerschool aan Princeton University en was hij in het najaar 2016 als visiting doctoral research fellow werkzaam aan De Montfort University in Leicester (UK). Daarnaast neemt hij zitting in de Thorbecke leerkring van het Ministerie van BZK en in de redactieraad van de Van Mierlo Stichting.
 

Vanaf april 2017 is Mark verbonden als postdoc onderzoeker aan Tilburg University, alwaar hij in een internationaal vergelijkend project onderzoek doet naar het belang van slimme stedelijke intermediairs (SmartUrbI). Hij publiceert academische en populair (-wetenschappelijke) artikelen op het gebied van migratie, populisme, lokaal bestuur en stedelijke politiek. Zo publiceerde hij zowel in Comparative Migration Studies, Critical Policy Studies, Comparative European Politics als in De Volkskrant, Idee, TSS Magazine, Platform O, NRC Handelsblad en Trouw. Zie voor meer informatie en publicaties zijn professionele en persoonlijke webpagina.

 • Eigen verschil eerst

  Reageer

  Lokale bestuurders moesten het ontgelden bij een inspraakavond in Steenbergen. In Heesch werden twee dode varkens gedumpt op de plek waar een azc zou komen. In het Drentse Oranje blokkeerden bewoners de bussen met asielzoekers en belaagden ze de dienstauto van toenmalig staatssecretaris Dijkhoff. In Geldermalsen werd tijdens een raadsvergadering de raadzaal ontruimd, toen relschoppers hekken omver duwden en de politie met bakstenen bekogelden.

 • Voetbalfeodalisme

  Reageer

  Nu de Champions League wederom is gewonnen door grootmacht Real Madrid, de Achterhoek en Emmen Eredivisie gaan spelen en men zich in Kerkrade en Enschede voorbereidt op minstens één seizoen Eerste Divisie, is het tijd om de balans op te maken van ‘de belangrijkste bijzaak van het leven’: voetbal.

 • Staat en stad

  Reageer

  ‘De stad’ staat weer in het middelpunt van de belangstelling. Het is nauwelijks iemand ontgaan dat volgens de Verenigde Naties nu ‘meer dan de helft van de wereldbevolking in steden leeft’. 

 • Loze leuzen: Doen is het nieuwe denken

  Reageer

  Het is weinigen ontgaan, de gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Zodoende ontvouwt er zich één keer in de vier jaar een interessant communicatie-ritueel. Zo worden de meest vreemde plekken toegeëigend om zeer clichématige teksten in de publieke ruimte te ventileren.

 • Van der Laan reduceert politiek tot probleemmanagement

  4 reacties

  Het was een prachtig interview. Een mooi en waardig gesprek tussen twee mensen waarvan de één empatisch genoeg was om oprecht naar de ander te luisteren en waarbij de ander ook echt een verhaal wilde vertellen. Zodoende zag ik met veel waardering de Zomergasten uitzending met Amsterdams burgemeester Eberhard van der Laan. Uiteraard was er bewondering over het einde van het interview. Een aangrijpend slot dat ook mij niet onberoerd liet.

 • De formatie van migratie

  2 reacties

  En weer liep de formatie ‘stuk op migratie’. Migratie bleek een ‘te grote drempel’. Dit was de constatering van zowel Edith Schippers als Herman Tjeenk Willink. Daarmee leek de formatie ‘muurvast’ te zitten. Maar wat ís migratie eigenlijk?

 • Slachthuisconstructie

  2 reacties

  De filmbeelden van het slachthuis in Tielt gingen in maart de wereld over. Niet omdat ze zo bijzonder waren, maar vanwege het weerzinwekkende karakter. Het waren beelden, gefilmd door een infiltrant van Animal Rights, waarop te zien is dat varkens worden gemarteld, geschopt en geslagen. Kreupele varkens worden met elektrische schokken voortgeduwd, met kettingen rond de poten uit vrachtwagens gesleept en uiteindelijk worden sommigen dieren zelfs onverdoofd geslacht.

 • Het Goede Populisme

  Reageer

  Populisme. Geen woord heeft tijdens de landelijke verkiezingen meer aandacht gekregen.

  Zo wist ‘de internationale pers’ het zeker: het populisme was in Nederland overwonnen. Verder juichten zowel Mark Rutte, Jesse Klaver als Alexander Pechtold openlijk dat ‘het foute populisme’ geen voet aan Nederlandse grond had gekregen. Rutte stelde zelfs dat ‘wij ‘ho’ hadden gezegd tegen het verkeerde populisme’. Het populisme was een halt toegezegd. De term werd zo vaak gebruikt, dat Bert Wagendorp in De Volkskrant verzuchtte dat ‘de term ‘populisme’ z’n functie heeft verloren’.

   

 • De BV Nederland is een misplaatste metafoor

  3 reacties

  Daar istie weer: de ‘BV Nederland’. Waar de ‘BV Nederland’ eerst nog als een wat koddige VNO/NCW-achtige metafoor opdook om het investeringsklimaat van Nederland mee te duiden, zo lijkt het inmiddels een algemeen geaccepteerd begrip te zijn. Zo betoogde voormalig staatssecretaris Teeven dat ‘de BV Nederland moet blijven draaien’, vroeg NRC Handelsblad zich af ‘hoe de BV Nederland kan worden beschermd’, bediscussieerde het FD hoe de Koning ‘zakendoet voor de BV Nederland’ en stuitte ikzelf op een vacature van het Ministerie van Financiën, waarin ik word gevraagd of ik wil bijdragen ‘aan een financieel gezonde BV Nederland’. Zonder aanhalingstekens. In een ministeriele sollicitatietekst. Dan weet je genoeg.