of 58952 LinkedIn

Kemal Rijken

Kemal Rijken (1980) is politicoloog, geschiedkundige, journalist en schrijver. Voor Binnenlands Bestuur schrijft hij over uiteenlopende onderwerpen die allen te maken hebben met politiek en het lokale bestuur. Daarnaast werkt hij voor andere landelijke media zoals dagblad Metro. Ook is hij actief als gespreksleider voor onder andere het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam (IDFA). Rijken heeft zich gespecialiseerd in onder andere minderheden. In 2012 schreef hij het boek Roma, dat gaat over geschiedenis van de Nederlandse Sinti en Roma. Twee jaar later kwam zijn boek 'De Westermoskee en de geschiedenis van de Nederlandse godsdienstvrijheid' uit. Het boek behaalde vijf sterren in de boekenbijlage van dagblad Trouw.


Mystery Burger, het boek

Kemal Rijken en John Bijl bezochten meer dan 85 gemeenteraadsvergaderingen om een oordeel te geven over de kwaliteit van het politieke debat. In dit boek hun bevindingen en wat er beter kan aan het functioneren van de lokale democratie. Bestel nu.

 

Zijn boek 'Roma' is op 1 oktober 2012 verschenen. In dit boek geeft Kemal Rijken een unieke inkijk in de geschiedenis van de Nederlandse zigeuners. Hij kreeg als eerste Nederlandse journalist het vertrouwen van nagenoeg alle betrokkenen. 

 

Kemal Rijken is te bereiken op:
E-mail
LinkedIn
Site 

 • Mystery Burger: Wethouder redt schoolzwemmen

  4 reacties

  Tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Teylingen dient de oppositie een amendement over het behoud van schoolzwemmen. Dankzij één opmerking van de wethouder buigt de raad zich er opnieuw inhoudelijk over. Met alle gevolgen van dien.

 • Goed uitgepolderd

  1 reactie

  Dat de nieuwe Wet Maatschappelijke Onderteuning (WMO) in veel gemeenten voor onrust zorgt, is duidelijk. Met grote zorg wordt gekeken naar de uitvoering van de nieuwe wet, die 1 januari ingaat en de gemeenten verantwoordelijk maakt voor een groot deel van de zorg. Maar in Hattem heerst geen onrust. Daar is maandenlang gepolderd.

 • Spookmotie in Venlo

  3 reacties

  De gemeenteraad van Venlo is er eens goed voor gaan zitten: de integrale behandeling van de programbegroting 2015-2018. Als eerste is de VVD-fractie aan de beurt. Fractievoorzitter (en tevens Statenlid) Jozanne van der Velden neemt het woord. Ze is erg te spreken over de begroting, die door VVD-wethouder Wim van der Beucken is uitgewerkt. 

 • Mystery Burger: Raad Wassenaar geeft geen eigen visie

  1 reactie

  De toekomst van het voormalige vliegveld Valkenburg in de gemeente Wassenaar wordt besproken. Wat gaat ermee gebeuren? Een voorstel van de Partij voor de Dieren in de provinciale staten krijgt onvoorwaardelijke steun van het CDA in Wassenaar.

 • Goed gelezen? Vlotter debat!

  Reageer

  De commissie Samenleven in de gemeenteraad van Beuningen praat over de ‘ingekomen stukken’. De raadsleden hebben veel helderen en scherpe vragen op stukken uit de tekst. Zo te merken hebben ze alles goed gelezen.

 • Plafond zonder kaders

  Reageer

  De Noord-Hollandse gemeente Langedijk moet opnieuw bezuinigen. In de raad ligt een besluitstuk op tafel dat voor veel beroering zorgt. Welke argumenten de tegenpartijen ook opbrengen; het stuk moet hoe dan ook worden aangenomen.

 • Mystery Burger: Een sprong in het duister

  Reageer

  De raadsvergadering over het nieuwe coalitieakkoord in Wageningen begint rommelig. Het is onduidelijk hoe de vergadering procedureel zal verlopen. De burgemeester waagt een sprong in het duister.

 • Mystery Burger: Scherpe vragen in Kampen

  Reageer

  De raadsleden van de gemeente Kampen worden tijdens een informatieavond volledig bijgepraat over de grondprijzenpolitiek van het college. Bijna niemand verzaakt en er zijn inhoudelijk goede vragen. Van grote egotripperij is vanavond geen sprake.

 • Mystery Burger: Een goed begin met ‘shock and awe’

  Reageer

  Elke gemeenteraad heeft zijn startritueel. In sommige raden wordt er geloot om wie als eerste mag spreken en in andere raden gaat er een schaal met snoepjes rond. In Goeree-Overflakkee is er het ambtsgebed door de burgemeester, maar dit keer steelt een wethouder de show.

 • Raad wil niet overdenken

  Reageer

  Het in gang zetten van een bestemmingsplan voor de uitbreiding van een hotel staat in Steenwijkerland op de agenda. Een inspreker komt met een uitgebreid betoog, maar de raad wil niet nadenken over haar te nemen besluit.

 • Emotie wint van inhoudelijke verdieping

  Reageer

  Tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen in de gemeente Berkelland zit de raad niet stil. Een allerlaatste ‘motie vreemd’ wordt van alle kanten gekraakt.

 • Mystery Burger: Smalle bruggen en brede tunnelvisie

  Reageer

  Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen staat de raadsvergadering van het Friese Franekeradeel in het teken van het plan Kanaalzone. Met het plan wil de gemeente 20,2 miljoen euro investeren in een betere bereikbaarheid van het stadje Franeker. Ook moet dit werkgelegenheid en het watersporttoerisme bevorderen.

 • Mystery Burger: wantrouwen en vertrouwen in één vergadering

  Reageer

  Het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied wordt in de komende jaren opgeheven omdat de tien samenwerkende gemeenten moeten bezuinigen. Maar dapper blijft de gemeente Utrechtse Heuvelrug zich verzetten tegen deze liquidatie. De raadscommissie debatteert daarom over een brief die wethouder Tim Verhoef (GroenLinks/PvdA) naar de andere gemeenten gaat sturen. Hij heeft de raadsleden alvast een concept gegeven, waarmee ze zouden moeten instemmen