of 59250 LinkedIn

John Bijl

John Bijl (1972) houdt van het debat. Ondanks dat hij als Mystery Burger anoniem moet blijven zou je hem bij een goed debat moeten kunnen herkennen aan de glundering op z’n gezicht en het aantekeningenboekje op z’n schoot.

Zo heeft hij van zijn hobby zijn beroep gemaakt (of andersom). Met het door hem opgerichte Periklesinstituut begeleidt hij gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces, traint hij fracties en individuele politici en coacht hij wethouders en andere politiek bestuurders. Hiervoor werkte hij als opleidingskundige voor ING, was manager bij de Bestuursacademie en werkte als voor debatorganisaties als het Nederlands Debat Instituut, Debatrix en de Debatacademie. Hij was zelf raadslid in Rotterdam Delfshaven. 

Geregeld duikt John als debatspecialist of opiniemaker op congressen en in de media. Hij schreef ondermeer analyses van debatten voor NRC Next, opiniestukken voor de Volkskrant en artikelen voor AD en Trouw. Op radio en tv wordt hij geregeld ingezet om commentaar te geven over actuele politiek.

John is te bereiken via:

Email johnbijl@periklesinstituut.nl
LinkedIn http://www.linkedin.com/in/johnbijl
Persoonlijke site www.johnbijl.nl
Perikles Instituut www.periklesinstituut.nl

 

 • Mystery Burger: politiek bedrijven op de tast

  Reageer

  Als Max Verstappen voor een wedstrijd in de auto stapt, is de kans groot dat hij het traject al honderden keren heeft gereden. In de simulator, en in het echt. Eigenlijk is elke bocht al doorgerekend. In de politiek is dat niet anders.

 • Mystery Burger: Vragen om moeilijkheden

  Reageer

  ‘U heeft tot half negen’ maant voorzitter Marjon van Ven. ‘En de spreektijd die u in de eerste termijn overschrijdt, gaat af van de tweede termijn.’ Ze trekt een verontschuldigende glimlach. Haar ogen fonkelen een beetje. En ook de raadsleden gniffelen onwennig bij het horen van de strenge vergaderregels. Maar ook al zullen de nieuwe afspraken de sprekers manen tot korte betogen, het raadsdebat is er in Hoorn niet beter van geworden.

 • Mystery Burger: Hamvraag voor ‘t Hambroek

  Reageer

  Het is hoog opgelopen. Niet de waterstand in de Hambroekplas, maar de gemoederen in de raad van de gemeente Berkelland. Ze is teruggekomen van reces om met de wethouder te debatteren over de bestemmingsplanwijziging in het natuurgebied.

 • Mystery Burger: Zorg voor burgers

  Reageer

  ‘Goed dat u er bent,’ zegt commissievoorzitter Jan Lobel tegen de volle zaal. ‘De raadsleden hebben uw ervaringen nodig om het werk dat zij moeten doen beter te maken.’ De raad van Zoetermeer organiseert vanavond voor het eerst Zorgpraat met de Raad, een tweejaarlijkse carrousel van hoorzittingen met zorgleveranciers en -ontvangers. Zo krijgt de raad actief informatie, in plaats van af te moeten wachten met welke cijfers het college komt.

 • Mystery Burger: Wel een pauze, maar niet déze pauze

  4 reacties

  Haast uitdrukkingsloos kijkt voorzitter Wijntuin de raadszaal in. Eén raadslid staat nors met de armen over elkaar. Een ander zwaait met z’n armen en baant met grote passen de raadszaal uit, weer een ander spreekt met een hand op de schouder van een fractiegenoot sussende woorden. Verwarring, chaos en wassende boosheid bepalen de omgangsvormen in deze Rotterdamse raadsvergadering, en niet meer de voorzitter.

 • Mystery Burger: Financiële bezigheidstherapie

  1 reactie

  ‘Volgens mij passen we de begroting aan en dan blijven we binnen de begroting,’ zegt raadslid  Maks van Middelkoop (CDA). Hij heeft zojuist gehoord dat de kosten voor het leerlingenvervoer in de gemeente Zederik het komend jaar een ton lager uitvallen. ‘Prima,’ reageert de ambtenaar die het goede nieuws zojuist vertelde. Even duurt het voordat het kwartje valt, maar dan slaat ook bij de rest van de raad de verwarring toe.

 • Mystery Burger: Hier parkeren we geen vragen

  Reageer

  Het is pas volgend jaar dat de gemeenteraad van Zwolle besluiten moet nemen over het parkeerbeleid in de binnenstad. Toch heeft de VVD de, net door het college gepubliceerde, Parkeerbalans op de raadsagenda gezet. ‘De fractie wil ondernemerswensen inventariseren om te komen tot een breed gedragen parkeerbalans,’ aldus de stukken. Die ideeën willen de raadsleden gebruiken voor het bespreken van de binnenstadsvisie. Zeven specialisten, waaronder parkeerexploitant Q-Park, vastgoedeigenaren, Koninklijke Horeca Nederland en het museum, zijn aangeschoven. ’Stel de vragen en maak duidelijk aan wie u die stelt,’ verzoekt voorzitter Michiel van Willigen uit.

 • Mystery Burger: Lofrede op het mooiste ambt op aarde

  Reageer

  ‘Het zou allemaal wel meevallen,’ zegt Bert van der Linden (D66) in zijn afscheidsrede. ‘Een paar uur per maand, zei men. Een beetje stukken lezen, een paar commissievergaderingen en dan natuurlijk tijdens de raadsvergadering e´e´n keer paar maand stemmen.’ De raad gniffelt. Die leugen is hen waarschijnlijk allemaal een keer verteld. Gelukkig wordt deze zelfde avond in Heemstede ook bewezen welk een belangwekkend en voldoening gevend werk het raadslidmaatschap is. En de uren waard.

 • Mystery Burger: Transparantie accomodaties

  Reageer

  ‘U heeft maar liefst zeven amendementen ingediend,’ begint burgemeester Roland van Schelven. Meestal is dat aantal even schrikken. Zeker bij zoiets als kadernota gemeentelijk vastgoed, zoals er vanavond in Culemborg op de agenda staat. Maar de burgervader wordt er niet nerveus van. ‘We hebben vanavond een korte vergadering,’ meent hij zelfs.

 • Mystery Burger: Egopolitics

  7 reacties

  De rapen zijn goed gaar, als je VVD-raadslid Carel Bikkers moet geloven, tenminste. De beantwoording van zijn schriftelijke vragen over het per ongeluk schrappen van een voorkeursclausule is onvoldoende gebleken. Die conclusie kun je trekken wanneer burgemeester Fons Hertog met haast bevreesde voorzichtigheid aankondigt dat Bikkers nog aanvullende opmerkingen gaat maken. De machtsstrijd in Huizen is begonnen!

 • Mystery Burger: Alle kaders op een hoopje

  Reageer

  Het is één groot braakliggend terrein in Ter Apel. Al sinds de sloop van woningen in 2010 ligt het er zo al bij. Na de raadsvergadering van de gemeente Vlagtwedde vanavond kan het eindelijk worden ingevuld. Iedereen blij, zou je zeggen. Toch is het debat voor de raadsleden een worsteling. Dat heeft niets  te maken met het voorstel zelf, maar alles met de voorbereiding.

 • Sprong in het diepe

  Reageer

  ‘We moeten als gemeenteraad niet van fundamentele keuzes weglopen,’ zegt Ommens raadslid Frans van der Mooren (CU). Maar zoals bij elke politieke keuze, gaat het niet alleen om wat je kiest, maar wat het je oplevert.

 • Mystery Burger: Raad van de raad

  Reageer

  ‘De agendapunten acht tot en met veertien zijn hamerstukken,’ benadrukt burgemeester Eric van Oosterhout (PvdA). De agenda van de raadsvergadering in de Drentse gemeente Aa en Hunze lijkt dus niet zó spannend te worden. ‘Alleen bij agendapunt veertien heeft de VVD aangegeven kort het woord te willen voeren.’

   

 • Myster Burger: wie houdt wie nou bezig?

  1 reactie

  ‘A watched pot never boils,’ zeggen de Engelsen. Blijkbaar geldt ook voor debatten waar niets gebeurt dat ze langer lijken te duren. De Mystery Burger heeft dan ook het gevoel een week lang op de publieke tribune in Drenthe te hebben gezetten.

 • Pragmatisme versus dualisme

  1 reactie

  Ze ziet er boos uit. Haar stem klinkt scherp en haar mond is gespannen. ‘De aard van de constructie is in conflict met de Wet Dualisering Gemeentebestuur, niet in de geest van de Gemeentewet en levert ongelijkheid tussen raadsleden op,’ zegt ze streng.