of 59250 LinkedIn

John Bijl

John Bijl (1972) houdt van het debat. Ondanks dat hij als Mystery Burger anoniem moet blijven zou je hem bij een goed debat moeten kunnen herkennen aan de glundering op z’n gezicht en het aantekeningenboekje op z’n schoot.

Zo heeft hij van zijn hobby zijn beroep gemaakt (of andersom). Met het door hem opgerichte Periklesinstituut begeleidt hij gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces, traint hij fracties en individuele politici en coacht hij wethouders en andere politiek bestuurders. Hiervoor werkte hij als opleidingskundige voor ING, was manager bij de Bestuursacademie en werkte als voor debatorganisaties als het Nederlands Debat Instituut, Debatrix en de Debatacademie. Hij was zelf raadslid in Rotterdam Delfshaven. 

Geregeld duikt John als debatspecialist of opiniemaker op congressen en in de media. Hij schreef ondermeer analyses van debatten voor NRC Next, opiniestukken voor de Volkskrant en artikelen voor AD en Trouw. Op radio en tv wordt hij geregeld ingezet om commentaar te geven over actuele politiek.

John is te bereiken via:

Email johnbijl@periklesinstituut.nl
LinkedIn http://www.linkedin.com/in/johnbijl
Persoonlijke site www.johnbijl.nl
Perikles Instituut www.periklesinstituut.nl

 

 • Mystery Burger: Samen verdeeld

  2 reacties

  Een kleine dertig bewoners zitten klaar voor de raadsvergadering in Hellevoetsluis. ‘Ik hoop dat het u gaat bevallen,’ zegt burgemeester Milène Junius. En ja, de meeste bezoekers lijken na afloop tevreden met het raadsbesluit. Al zal een politiek meningsverschil er vanavond niet mee zijn geslecht en het debat erover slechts begonnen.

 • Mystery Burger: Mag ik deze dans van u?

  Reageer

  ‘De voorjaarsnota is belangrijker dan de begrotingsbehandeling,’ analyseert John Roland (Ons Kerkrade). ‘De raad stippelt ermee de hoofdkoers voor de begroting uit,’ verklaart hij. Precies daar zit Roland’s kritiek. De fractie voelt zich niet betrokken bij de totstandkoming van de nota. ‘Bij Ons Kerkrade is geen vraag gesteld of we wilden meedenken aan nieuw beleid. Misschien is dat omdat we tegen de begroting hebben gestemd.’ De eerste noten van het jaarlijkse kaderdebat in Kerkrade zijn gespeeld.

 • Gaat u maar rustig slapen

  2 reacties

  ‘Er is in het openbaar bestuur heel veel afgekeken van het bedrijfsleven,’ vindt Ad Los (Echt voor Ridderkerk). De raad van zijn gemeente beoordeelt vanavond de jaarstukken. ‘Neem nou de dualisering,’ vervolgt Los, ‘die is ook afgekeken van een raad van bestuur.’ Dat op dit moment niemand van het hoogste orgaan van Ridderkerk uit z’n stoel rolt is ook achteraf de beste aanwijzing van hoe de raad de jaarstukken bespreekt.

 • Mystery Burger: Koersloos bekritiseren

  2 reacties

  ‘Ondanks alle tekst en uitleg voelt het toch niet goed,’ oordeelt Will Lodesteijn (Lokaal Belang). Namens zijn fractie geeft hij in de raadsvergadering van Waalwijk vanavond commentaar op de jaarstukken van Baanbrekers, de regionale werkvoorziening. Al blijft de oorzaak van dát gevoel ook na dit debat een onuitgesproken en ongemakkelijke waarheid.

 • Mystery Burger: de portemonnee van de ander

  Reageer

  'Wij hebben forse bedenkingen bij de incidentele bijdrage aan het O&O-fonds', valt Cees Verloop (SGP) maar met de deur in huis. De gemeenteraad van Tholen bespreekt vanavond de ontwerpbegroting van het samenwerkingsverband Regio West-Brabant.

 • Mystery Burger: Last minute deals

  Reageer

  ‘Er is hier een hele discussie in de commissie over geweest,’ zegt burgemeester Han Noten bij de opening. Meestal betekent zoiets dat er voor de besluitvorming weinig debat over is. Maar de gemeenteraad van Dalfsen heeft nog van alles te zeggen over de nota Verduurzaming Gebouwen.

 • Mystery Burger: praktische bezwaren

  Reageer

  ‘Dit onderwerp is verbázend uitgebreid aan de orde geweest in de commissie,’ zegt gelegenheidsvoorzitter Dick Roodbeen. ‘Ik daag u, als raad, uit kort en puntig te zijn.’ Roodbeen laat een brede glimlach zien bij die opdracht. Hij weet immers nog niet dat het getouwtrek om een amendement zand in de spreektijdmachine van de raadsvergadering in Veenendaal zal gooien.

 • Mystery Burger: De lakens en hoe ze uit te delen

  Reageer

  ‘Volgens mij is het in meer dan tien jaar niet eerder voorgekomen,’ zegt Wilma Veldman (ChristenUnie) met lichte pretoogjes. Zij mag vanavond in de raad van Zwartewaterland haar eigen raadsinitiatief verdedigen. Ook al kon je aan het begin van deze vergadering er donder op zeggen dat dit voorstel het zou halen, tóch is dit raadsdebat belangrijk.

 • Mystery Burger: Van wie is de visie?

  Reageer

  ‘Wie bepaalt nou wat arremoe is?’ vraagt Joute van der Meij (VVD) retorisch. De gemeenteraad van Kapelle bespreekt vanavond de startnotitie voor een gemeenschappelijk Integraal Armoedebeleid. Zo’n uitdagende vraag als die van Van der Meij leidt meestal tot een stevig onderhoud over de omstandigheden waarin de gemeente armlastigen te hulp schiet. Maar zelfs bij een richtinggevend raadsdebat als dit komt de Kapelse gemeenteraad aan het stellen van kader niet aan toe.

 • Mystery Burger: De start van een opdracht

  Reageer

   ‘Het is een ambitiedocument hè,’ tempert wethouder Annemiek de Goede. ‘Ik zou wel willen dat we alles bereikten.’ Daarbovenop krijgt De Goede van de raad in Midden-Delfland wel een duidelijk kader mee, ook al zit de kranige bestuurder daar helemaal niet op te wachten.

 • Mystery Burger: Excuusagenda

  Reageer

  'Niet iedereen weet dat, maar in 2001 was ik nog activist', zegt Peter Boeijink. Het blijft even muisstil in de raadzaal van Bloemendaal. Iedereen probeert zich heel even voor te stellen hoe de nette VVD’er er toen moet hebben uitgezien. Dat zoiets niet lukt blijkt wel uit het gelach van de raadsleden en de publieke tribune.

 • Mystery Burger: tussen de regels door

  Reageer

  Er is één ding dat een raadsdebat in ieder geval oplevert: een ‘ja’ of een ‘nee’ tegen het voorgestelde beleid. Maar de gemeenteraad van Smallingerland doet vanavond meer dan dat. En iets wat misschien wel nog veel belangrijker is.

 • Mystery Burger: Onafhankelijkheidsdebat

  Reageer

  ‘Wij zullen met tegenzin het voorstel steunen’, zegt Frank van Vliet (GroenLinks). De gemeenteraad van Delft debatteert vanavond over een referendum. Een groepje betrokken burgers heeft een verzoek daartoe ingediend. Dat referendum zou moeten gaan over een asielzoekersopvang in de Prinsenstad — en Van Vliet is niet enthousiast over zo’n volkspeiling. ‘Alle nuance gaat er uit weg wanneer je zo’n vraag in een referendum stelt,’ valt Hatte van der Woude (VVD) hem bij.

 • Mystery burger: Poepvergadering

  4 reacties

  ‘Voorzitter,’ zegt Pauline Bredt (VVD)in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. ‘Ik vind de opmerkingen van de inspreker behoorlijk ongepast. Als wij die woorden hanteren, grijpt u in. Wilt u dat hier ook doen?’ 

 • Mystery Burger: Wie is hier nou niet duidelijk?

  Reageer

  'We willen geen politieke discussies meer, maar bepalen wat werkelijk haalbaar is', zegt Suzanne Oortman Gerlings (VVD) kordaat. De gemeenteraad van Baarn debatteert vanavond over de exploitatie van de historische wintertuin. Laten we zeggen dat de lente voor deze historische kas nog niet is aangebroken.