of 59250 LinkedIn

John Bijl

John Bijl (1972) houdt van het debat. Ondanks dat hij als Mystery Burger anoniem moet blijven zou je hem bij een goed debat moeten kunnen herkennen aan de glundering op z’n gezicht en het aantekeningenboekje op z’n schoot.

Zo heeft hij van zijn hobby zijn beroep gemaakt (of andersom). Met het door hem opgerichte Periklesinstituut begeleidt hij gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces, traint hij fracties en individuele politici en coacht hij wethouders en andere politiek bestuurders. Hiervoor werkte hij als opleidingskundige voor ING, was manager bij de Bestuursacademie en werkte als voor debatorganisaties als het Nederlands Debat Instituut, Debatrix en de Debatacademie. Hij was zelf raadslid in Rotterdam Delfshaven. 

Geregeld duikt John als debatspecialist of opiniemaker op congressen en in de media. Hij schreef ondermeer analyses van debatten voor NRC Next, opiniestukken voor de Volkskrant en artikelen voor AD en Trouw. Op radio en tv wordt hij geregeld ingezet om commentaar te geven over actuele politiek.

John is te bereiken via:

Email johnbijl@periklesinstituut.nl
LinkedIn http://www.linkedin.com/in/johnbijl
Persoonlijke site www.johnbijl.nl
Perikles Instituut www.periklesinstituut.nl

 

 • Mystery Burger: Haagje spelen

  1 reactie

  ‘Moties van de coalitie werden per definitie afgewezen door de oppositie — en voorstellen van de oppositie werden standaard niet gesteund door de coalitie,’ memoreert burgemeester Paul Depla van Breda een vorige periode. ‘Teleurgesteld in de samenwerking tussen oppositie en coalitie besloten jullie als tweemansfractie altijd gedeeld te stemmen.’ De zaal gniffelt een beetje, maar Vuijk blijft in een plooi. Na bijna twintig jaar neemt hij afscheid als raadslid.

 • Mystery Burger: Gewikt en ongewogen

  Reageer

  ‘Met de concentratie van vluchtelingen en kansarmen wordt ons buurtje een ghetto,’ zegt de inspreker. De inspreker is van het Bewonerscollectief Fortpad en Broereshof — en aan zijn kalme houding te zien, zijn de woorden met voorbedachte rade. ‘We kennen straks ons eigen dorp niet meer’. Het is aan de gemeenteraad van Krimpenerwaard om deze niet misverstane mening een plaats te geven in de beraadslaging.

 • Mystery Burger: Tijdloos geschenk

  Reageer

  Het is smullen op de publieke tribune van Westervoort. Letterlijk, want de jarige burgemeester Arend van Hout trakteert raad én aanwezigen op gebakjes. Maar zijn échte cadeautje aan de raad komt later in de vergadering.

 • Mystery Burger: Mosterd voor de maaltijd

  Reageer

  Spreekvaardigheid is een belangrijke politieke competentie. Maar dat is niet de reden waarom de gemeenteraad van De Ronde Venen vanavond spreekt over de dienst logopedie. Sterker nog, ook de logopedie zelf is eigenlijk niet het onderwerp van dit raadsdebat.

 • Mystery Burger: Geschil moet er zijn

  4 reacties

  ‘Het speelt niet alleen hier.’ Peter Sterrenburg (ChristenUnie) laat zijn stem er even bij zakken. ‘Het speelt in het hele land, in heel Europa en in heel de wereld.’ Sterrenburg biedt vanavond zijn collega’s in de raad van Alblasserdam het Actieprogramma Luchtkwaliteit aan.

 • Mystery Burger: mes op tafel, mes op de keel

  Reageer

  Het is bloedheet in de kleine raadzaal van Hattem. ‘Vindt u het goed als ik óók m’n jasje uitdoe?’ vraagt burgemeester Jan Willem Wiggers guitig. Dat mag, en even later hangt het ambtsketen rechtstreeks over zijn witte hemd. Later op de avond zal de burgemeester ook nog zijn voorzittershamer afgeven aan plaatsvervanger Gert Kers. Het te bespreken agendapunt over RTV Hattem valt immers ook in zijn portefeuille.

 • Mystery Burger: wel knoppen, geen kaders

  Reageer

   De gemeente Bunnik werkt aan een nieuwe Woonvisie — pardon, een Visie op Wonen. ‘Dat is iets heel anders, want wonen gebeurt in een brede context’, aldus Nick, een van de adviseurs die de eerste contouren van die Visie op Wonen van het college aan de gemeenteraad toelicht. ‘We vragen u of u zich herkent in die beelden,’ legt wethouder Rob Zakee uit.

 • Mystery Burger: Samen verdeeld

  2 reacties

  Een kleine dertig bewoners zitten klaar voor de raadsvergadering in Hellevoetsluis. ‘Ik hoop dat het u gaat bevallen,’ zegt burgemeester Milène Junius. En ja, de meeste bezoekers lijken na afloop tevreden met het raadsbesluit. Al zal een politiek meningsverschil er vanavond niet mee zijn geslecht en het debat erover slechts begonnen.

 • Mystery Burger: Mag ik deze dans van u?

  Reageer

  ‘De voorjaarsnota is belangrijker dan de begrotingsbehandeling,’ analyseert John Roland (Ons Kerkrade). ‘De raad stippelt ermee de hoofdkoers voor de begroting uit,’ verklaart hij. Precies daar zit Roland’s kritiek. De fractie voelt zich niet betrokken bij de totstandkoming van de nota. ‘Bij Ons Kerkrade is geen vraag gesteld of we wilden meedenken aan nieuw beleid. Misschien is dat omdat we tegen de begroting hebben gestemd.’ De eerste noten van het jaarlijkse kaderdebat in Kerkrade zijn gespeeld.

 • Gaat u maar rustig slapen

  2 reacties

  ‘Er is in het openbaar bestuur heel veel afgekeken van het bedrijfsleven,’ vindt Ad Los (Echt voor Ridderkerk). De raad van zijn gemeente beoordeelt vanavond de jaarstukken. ‘Neem nou de dualisering,’ vervolgt Los, ‘die is ook afgekeken van een raad van bestuur.’ Dat op dit moment niemand van het hoogste orgaan van Ridderkerk uit z’n stoel rolt is ook achteraf de beste aanwijzing van hoe de raad de jaarstukken bespreekt.

 • Mystery Burger: Koersloos bekritiseren

  2 reacties

  ‘Ondanks alle tekst en uitleg voelt het toch niet goed,’ oordeelt Will Lodesteijn (Lokaal Belang). Namens zijn fractie geeft hij in de raadsvergadering van Waalwijk vanavond commentaar op de jaarstukken van Baanbrekers, de regionale werkvoorziening. Al blijft de oorzaak van dát gevoel ook na dit debat een onuitgesproken en ongemakkelijke waarheid.

 • Mystery Burger: de portemonnee van de ander

  Reageer

  'Wij hebben forse bedenkingen bij de incidentele bijdrage aan het O&O-fonds', valt Cees Verloop (SGP) maar met de deur in huis. De gemeenteraad van Tholen bespreekt vanavond de ontwerpbegroting van het samenwerkingsverband Regio West-Brabant.

 • Mystery Burger: Last minute deals

  Reageer

  ‘Er is hier een hele discussie in de commissie over geweest,’ zegt burgemeester Han Noten bij de opening. Meestal betekent zoiets dat er voor de besluitvorming weinig debat over is. Maar de gemeenteraad van Dalfsen heeft nog van alles te zeggen over de nota Verduurzaming Gebouwen.

 • Mystery Burger: praktische bezwaren

  Reageer

  ‘Dit onderwerp is verbázend uitgebreid aan de orde geweest in de commissie,’ zegt gelegenheidsvoorzitter Dick Roodbeen. ‘Ik daag u, als raad, uit kort en puntig te zijn.’ Roodbeen laat een brede glimlach zien bij die opdracht. Hij weet immers nog niet dat het getouwtrek om een amendement zand in de spreektijdmachine van de raadsvergadering in Veenendaal zal gooien.

 • Mystery Burger: De lakens en hoe ze uit te delen

  Reageer

  ‘Volgens mij is het in meer dan tien jaar niet eerder voorgekomen,’ zegt Wilma Veldman (ChristenUnie) met lichte pretoogjes. Zij mag vanavond in de raad van Zwartewaterland haar eigen raadsinitiatief verdedigen. Ook al kon je aan het begin van deze vergadering er donder op zeggen dat dit voorstel het zou halen, tóch is dit raadsdebat belangrijk.