of 59250 LinkedIn

John Bijl

John Bijl (1972) houdt van het debat. Ondanks dat hij als Mystery Burger anoniem moet blijven zou je hem bij een goed debat moeten kunnen herkennen aan de glundering op z’n gezicht en het aantekeningenboekje op z’n schoot.

Zo heeft hij van zijn hobby zijn beroep gemaakt (of andersom). Met het door hem opgerichte Periklesinstituut begeleidt hij gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces, traint hij fracties en individuele politici en coacht hij wethouders en andere politiek bestuurders. Hiervoor werkte hij als opleidingskundige voor ING, was manager bij de Bestuursacademie en werkte als voor debatorganisaties als het Nederlands Debat Instituut, Debatrix en de Debatacademie. Hij was zelf raadslid in Rotterdam Delfshaven. 

Geregeld duikt John als debatspecialist of opiniemaker op congressen en in de media. Hij schreef ondermeer analyses van debatten voor NRC Next, opiniestukken voor de Volkskrant en artikelen voor AD en Trouw. Op radio en tv wordt hij geregeld ingezet om commentaar te geven over actuele politiek.

John is te bereiken via:

Email johnbijl@periklesinstituut.nl
LinkedIn http://www.linkedin.com/in/johnbijl
Persoonlijke site www.johnbijl.nl
Perikles Instituut www.periklesinstituut.nl

 

 • Mystery Burger: Zondagswerk

  4 reacties

  ‘Er zijn wat mensen op de publieke tribune voor agendapunt vijftien. Ik stel voor dat naar voren te halen’, zegt burgemeester Bas Eenhoorn. Niet dat het heel vol is hier in Vlaardingen, maar de sfeer is wél drukkend. Dat agendapunt, de verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels, heeft de raad al weken diep en diep verdeeld.

 • Examen-politiek

  Reageer

  Met een politiek besluit is het net als met een zware verhuisdoos. Je moet eerst grip vinden en een beetje proberen houvast te krijgen en pas dan heb je het vertrouwen dat je je niet vertilt aan de situatie. Gelukkig heeft ook het Limburgse Landgraaf daarom vanavond eerst een oordeelsvormende vergadering waar de raadsleden de politieke kwesties bloot kunnen leggen alvorens er een besluit over te nemen.

 • Mystery Burger: inhoud en intentie

  3 reacties

  Voor de verandering is de Mystery Burger eens neergestreken op de tribune van de provincie Gelderland. Nu zijn provincie-debatten wel van een andere orde dan de meeste gemeenteraadsvergaderingen. Statenleden zijn vaker inhoudelijk specialist en hun debatten zijn meer technisch, vaker conceptueel en aanzienlijk meer bestuurlijk.

 • Mystery Burger: 'Lachen moet je leren...'

  Reageer

  Politiek moet je ook weer niet té serieus nemen. Immers, humor relativeert en houdt de geest scherp. Maar je kán doorslaan. En het jezelf alleen maar moeilijk maken.

 • Mysteryburger: Interregnum

  Reageer

  Het stemmen hebben we dan wel gehad, maar dat wil niet zeggen dat de verkiezingen ook over zijn. Overal in het land zijn de raadsleden geïnstalleerd, maar moet een nieuw college nog beginnen. De gemeenteraad van Boxtel worstelt vanavond openhartig met het ontstane interregnum tussen het oude en het nieuwe college.

 • Politiek voor ingewijden

  Reageer

  Ondanks dat de gemeente Bernisse de verkiezingsperikelen moet missen, heeft ze tóch een mazzeltje. Door de komende herindeling moeten een paar dingen worden afgerond. Bij één van die acties blijft er zowaar geld over! Bijna anderhalf miljoen euro mag er extra worden uitgegeven. Maar als je het van deze vergadering moet hebben, zal nooit iemand weten waar dat geld naar toe gaat.

 • Orde, orde

  Reageer

  Bouwplannen van gemeenten zijn niet altijd een complexe opgave. Zeker in een druk centrum heeft bouwen niet alleen ruimtelijke consequenties; ook de leefbaarheid, toegankelijkheid en economische aantrekkelijkheid worden direct met heipalen en bestemmingsplannen beïnvloed. 

 • Niets populistisch is ons vreemd

  4 reacties

  Dat de gemeenteraadscampagnes in volle gang zijn, is in iedere gemeente te merken. Je rijdt de gemeentegrens nog niet over en de verkiezingsborden staren je fier tegemoet. Zo ook in Noordwijk. Al lijken de gestarte campagnes daar de politiek niet helpen, maar juist in de weg te staan.


 • Mystery Burger: Sfeer en orde

  1 reactie

  ‘De wethouder kan nog wel even blijven zitten,’ zegt Ruud Geerders (Gewoon Uden) aan het eind van de rondvraag. ‘Een dag of tien geleden meldde zich iemand aan de balie van het gemeentehuis voor parkeerkaarten voor bezoek.’ Volgens het raadslid klopte er weinig van de service. ‘In de eerste plaats kreeg deze burger te horen dat hij maar een afspraak moest maken. Dat is te gek voor woorden,’ oordeelt Geerders.

 • Mystery Burger: Luisteren naar de baas

  Reageer

  Volgens sommigen zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten onontkoombaar. Dat wil niet zeggen dat een raadsdebat over zo’n samenwerking vanzelf gaat. Ook in Noordenveld begint de raadsvergadering vanavond met onvrede.

 • Mystery Burger: Eerst luisteren, dan vinden

  Reageer

  Eén ding moet je de inwoners van Roosendaal nageven. Want ondanks dat burgemeester Jacques Niederer in zijn nieuwjaarstoespraak zich nog af vroeg of de gemeenteraad er nog wel toe doet, lijken de burgers van de Brabantse gemeente het vertrouwen in de gemeenteraad niet verloren.

 • Dag Kader! Tot de volgende keer!

  Reageer

  Met negen leden, drie partijen en twee wethouders is politiek bedrijven in de Gelderse gemeente Rozendaal lekker overzichtelijk. Zelfs bij een ingewikkelde behandeling van zoiets als een Kadernota Sociaal Domein zou een kort rondje genoeg moeten zijn om een raad uit te laten leggen wat ze van het beleid verwacht.

 • Mystery Burger: Een uitzonderlijke uitzondering

  Reageer

  Dat politiek alleen over hoofdlijnen zou gaan, is een te gemakkelijke waarheid. De gemeenteraad van Lansingerland merkt vanavond dat politiek over mensen gaat. Zij bespreekt een bestemmingsplanaanpassing waardoor een lokale kasbouwer in staat wordt gesteld een woonhuis op zijn terrein te bouwen.

   

 • Mystery Burger: nonchalante ramkoers

  Reageer

  In Voorschoten staat vanavond de Visie op de Jeugdhulp op de agenda. Geen onbelangrijke zaak, want met alle decentralisaties in het sociaal domein is het noodzakelijk dat een gemeente zelf ook weet hoe dat moet worden ingevuld. Voor het proces is duidelijk de tijd genomen. De eerste conceptnota is al eens door de raad besproken en is daarna voorzien van verschillende zienswijzen van burgers en organisaties. Ook daar heeft de gemeenteraad in commissieverband al over kunnen spreken.

 • Mystery Burger: Politieke ideeënmarkt

  Reageer

  ‘Ik wijs er maar op dat dit onderwerp zéér uitvoerig in de commissie besproken is’, begint burgemeester Frans Backhuijs in Nieuwegein. ‘Ik zou u willen vragen de commissie hier niet over te doen, maar u toe te spitsen op de politieke discussie.’ Die waarschuwing is niet alleen niet overbodig — maar ook niet effectief.