of 59250 LinkedIn

John Bijl

John Bijl (1972) houdt van het debat. Ondanks dat hij als Mystery Burger anoniem moet blijven zou je hem bij een goed debat moeten kunnen herkennen aan de glundering op z’n gezicht en het aantekeningenboekje op z’n schoot.

Zo heeft hij van zijn hobby zijn beroep gemaakt (of andersom). Met het door hem opgerichte Periklesinstituut begeleidt hij gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces, traint hij fracties en individuele politici en coacht hij wethouders en andere politiek bestuurders. Hiervoor werkte hij als opleidingskundige voor ING, was manager bij de Bestuursacademie en werkte als voor debatorganisaties als het Nederlands Debat Instituut, Debatrix en de Debatacademie. Hij was zelf raadslid in Rotterdam Delfshaven. 

Geregeld duikt John als debatspecialist of opiniemaker op congressen en in de media. Hij schreef ondermeer analyses van debatten voor NRC Next, opiniestukken voor de Volkskrant en artikelen voor AD en Trouw. Op radio en tv wordt hij geregeld ingezet om commentaar te geven over actuele politiek.

John is te bereiken via:

Email johnbijl@periklesinstituut.nl
LinkedIn http://www.linkedin.com/in/johnbijl
Persoonlijke site www.johnbijl.nl
Perikles Instituut www.periklesinstituut.nl

 

 • Mystery Burger: Luisteren naar de baas

  Reageer

  Volgens sommigen zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten onontkoombaar. Dat wil niet zeggen dat een raadsdebat over zo’n samenwerking vanzelf gaat. Ook in Noordenveld begint de raadsvergadering vanavond met onvrede.

 • Mystery Burger: Eerst luisteren, dan vinden

  Reageer

  Eén ding moet je de inwoners van Roosendaal nageven. Want ondanks dat burgemeester Jacques Niederer in zijn nieuwjaarstoespraak zich nog af vroeg of de gemeenteraad er nog wel toe doet, lijken de burgers van de Brabantse gemeente het vertrouwen in de gemeenteraad niet verloren.

 • Dag Kader! Tot de volgende keer!

  Reageer

  Met negen leden, drie partijen en twee wethouders is politiek bedrijven in de Gelderse gemeente Rozendaal lekker overzichtelijk. Zelfs bij een ingewikkelde behandeling van zoiets als een Kadernota Sociaal Domein zou een kort rondje genoeg moeten zijn om een raad uit te laten leggen wat ze van het beleid verwacht.

 • Mystery Burger: Een uitzonderlijke uitzondering

  Reageer

  Dat politiek alleen over hoofdlijnen zou gaan, is een te gemakkelijke waarheid. De gemeenteraad van Lansingerland merkt vanavond dat politiek over mensen gaat. Zij bespreekt een bestemmingsplanaanpassing waardoor een lokale kasbouwer in staat wordt gesteld een woonhuis op zijn terrein te bouwen.

   

 • Mystery Burger: nonchalante ramkoers

  Reageer

  In Voorschoten staat vanavond de Visie op de Jeugdhulp op de agenda. Geen onbelangrijke zaak, want met alle decentralisaties in het sociaal domein is het noodzakelijk dat een gemeente zelf ook weet hoe dat moet worden ingevuld. Voor het proces is duidelijk de tijd genomen. De eerste conceptnota is al eens door de raad besproken en is daarna voorzien van verschillende zienswijzen van burgers en organisaties. Ook daar heeft de gemeenteraad in commissieverband al over kunnen spreken.

 • Mystery Burger: Politieke ideeënmarkt

  Reageer

  ‘Ik wijs er maar op dat dit onderwerp zéér uitvoerig in de commissie besproken is’, begint burgemeester Frans Backhuijs in Nieuwegein. ‘Ik zou u willen vragen de commissie hier niet over te doen, maar u toe te spitsen op de politieke discussie.’ Die waarschuwing is niet alleen niet overbodig — maar ook niet effectief.

 • Mystery Burger: armoededebat rijk aan argumenten

  1 reactie

  In deze povere tijden is het sporadisch dat gemeenten wat uit kunnen delen. Logisch dat áls er iets te verdelen valt, fracties er als de kippen bij zijn. De PvdA heeft op Texel vanavond een bestemming voor het extra kabinetsgeld voor armoedebestrijding: kinderen. Een breed onder PvdA-fracties verspreide motie, wordt vanavond ook hier ingediend.

 • Mystery Burger: Macht en argumenten

  Reageer

  Elk politiek dilemma is uiteindelijk een verdelingsvraagstuk. In Dordrecht wordt vanavond alleen niet over de verdeling van geld, maar over de verdeling van macht gesproken. Dat zal een rode lap blijken te zijn.

 • Mystery Burger: Showmotie

  Reageer

  Naast zes reeds in commissies behandelde hamerstukken heeft de raad in Sittard-Geleen vanavond alleen de ‘motie vreemd’ van Hub Lemmens (Stadspartij) te behandelen. Met zo’n motie kan een gemeenteraadslid een eigen onderwerp op de agenda zetten, maar dan moet de rest van de raad wel eerst met de behandeling ervan instemmen.

 • Mystery Burger: Bomen en bos

  2 reacties
  Bestuurders klagen vaak genoeg dat raadsleden ‘meebesturen’ en zich teveel bemoeien met details. Maar als je ziet met welke informatie ze in Almere worden overspoeld, kun je ze dat niet eens kwalijk nemen. Door de gekapte bomen van de pakken papier die ze is toegezonden, kunnen het bos van het kaderstellen niet eens meer zien.
 • Mystery Burger: besmettelijke crisis

  2 reacties

  Er is wel wat gebeurd in Montfoort. Vorige week is VVD-wethouder Harry van Beers tot ieders verrassing vertrokken. Kort door de bocht gezegd heeft de wethouder ‘s middags stante pede zijn functie neergelegd na een conflict met de rest van het college over beschikbare informatie eerder die dag. De raad van Montfoort is er krap drie weken later nog onthutst van.

 • Mystery Burger: Haast en spoed

  2 reacties

  Bij de behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied Oost in het Gelderse Heerde blijkt wel wat mis. Maar dat weerhoudt de wethouder én de coalitiepartijen er niet van het plan tóch door de raad heen te willen krijgen. Zelfs de burgermeester moet met een debattruc bijspringen om dat gedaan te krijgen.

 • Mystery Burger: De Grote Verhalen van Amsterdam

  Reageer

  Na Rotterdam moet ook Amsterdam voor een ander bestuurlijk model kiezen als volgend jaar de stadsdelen ophouden te bestaan. Op het eerste gezicht lijkt het Amsterdamse debat over de inrichting van het stadsbestuur vooral een bestuurlijke aangelegenheid. Maar het besluit kan wel degelijk grote gevolgen hebben voor de manier waarop de inwoners van de hoofdstad met de dagelijkse politiek in aanraking komen.

 • Mystery Burger: Eilandpassie

  Reageer

  In theorie heeft de gemeenteraad van Schiermonnikoog maar vijf agendapunten staan. In de praktijk zullen het er meer blijken te worden. Aan de gedrevenheid van de Schiermonnikoogse raadsleden ligt het niet. Vooral het gebrek aan bedrevenheid in het spreken in het openbaar breiden de agendapunten en sub-agendapunten zich bij elk onderdeel zienderogen uit.

 • Mystery Burger: Wethouder kent zijn plaats

  Reageer

  ‘Het is nog geen half acht, maar ik begin toch maar,’ begint raadslid en vergadervoorzitter Arthur Smith (Combinatie Algemeen Belang). ‘We hebben een lange agenda.’ Later op de avond zal blijken dat het wel meevalt. De gemeente Drimmelen heeft namelijk de mazzel een wethouder te hebben die zijn plaats in de gemeenteraadsvergadering weet. En dát vlot de vergadering.