of 58952 LinkedIn

John Bijl

John Bijl (1972) houdt van het debat. Ondanks dat hij als Mystery Burger anoniem moet blijven zou je hem bij een goed debat moeten kunnen herkennen aan de glundering op z’n gezicht en het aantekeningenboekje op z’n schoot.

Zo heeft hij van zijn hobby zijn beroep gemaakt (of andersom). Met het door hem opgerichte Periklesinstituut begeleidt hij gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces, traint hij fracties en individuele politici en coacht hij wethouders en andere politiek bestuurders. Hiervoor werkte hij als opleidingskundige voor ING, was manager bij de Bestuursacademie en werkte als voor debatorganisaties als het Nederlands Debat Instituut, Debatrix en de Debatacademie. Hij was zelf raadslid in Rotterdam Delfshaven. 

Geregeld duikt John als debatspecialist of opiniemaker op congressen en in de media. Hij schreef ondermeer analyses van debatten voor NRC Next, opiniestukken voor de Volkskrant en artikelen voor AD en Trouw. Op radio en tv wordt hij geregeld ingezet om commentaar te geven over actuele politiek.

John is te bereiken via:

Email johnbijl@periklesinstituut.nl
LinkedIn http://www.linkedin.com/in/johnbijl
Persoonlijke site www.johnbijl.nl
Perikles Instituut www.periklesinstituut.nl

 

 • Mystery Burger: Borstklopgesprek

  Reageer

  Al achttien jaar staat de huisvesting van turnclub SGS op de agenda van de raad van Lingewaard. En eerlijk gezegd, echt hun best om dit complexe en ingewikkelde dossier nu eens tot een goed einde te brengen, doen de raadsleden niet.

 • Mystery Burger: Impulsbesluit

  Reageer

  ‘Ik geloof dat ik mag constateren…’ Burgemeester Sander Schelberg laat even een stilte vallen om verbaasd op de klok te kijken. ‘…dat we alle agendapunten gehad hebben.’ In nog geen halfuur heeft de gemeenteraad van Hengelo álles dat op de agenda staat behandeld.

 • Mystery Burger: Dreigen, drammen, draaien

  Reageer

  ‘Er worden u twee agendapunten voorgelegd', zegt burgemeester Nanning Mol. Het eerste vraagt de gemeenteraad van Laren ‘gevoelens en meningen te geven’ over het laten uitrekenen of de belastingtaken van de gemeente niet bij buurgemeente Baarn kunnen worden ondergebracht. 

 • Mystery Burger: De prijs van alles

  Reageer

  It is oan de rie,’ zegt boargemaster Jeroen Gebben. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel bespreekt vanavond – tweetalig, uiteraard – de uitgangspunten voor het nieuwe rioleringsplan. Opiniërend, wel te verstaan. Dat houdt in dat de raad nu geen besluiten neemt, maar het college iets mee moet geven. Iets wat de raad belangrijk vindt en terug wil zien in de uiteindelijke beleidsvoordracht.

 • Mystery Burger: Reken er niet op

  Reageer

  ‘Het college heeft opgeschreven geen zienswijze in te dienen,’ zegt Piet van de Vorst (Roerstreek Lokaal!). Lichtelijk geïrriteerd. Hij is niet de enige. Alle gemeenteraadsleden van Roerdalen ergeren zich aan de toon waar mee het college het rekenkamerrapport weg lijkt te zetten. Het ergste van alles is, dat het nog niet eens bedoeld is ook.

 • Mystery Burger: Vragen staat vrij

  2 reacties

  ‘De term vragenkwartiér moet u ook vanavond met een korrel zout nemen,’ zegt burgemeester Michiel Pijl. De raadsleden van Drechterland hebben vanavond de mogelijkheid om met politieke vragen het college mondeling een fikkie aan de schenen te leggen. ‘We hebben namelijk dertien vragen van de raad ontvangen,’ vervolgt de burgemeester.

 • Mystery Burger: Hoe smoor je goede bedoelingen?

  3 reacties

  ‘We zitten als Nederland in een impasse,’ vindt Pollie Kaal (Nieuw Links). Vanavond probeert ze haar collega’s van de gemeenteraad van Maasgouw ervan te overtuigen dat juist háár gemeente het land kan redden.

 • Mystery burger: gebroken onderbrekingen

  1 reactie

  ‘Ik weet bijna niet meer wat ik wilde zeggen,’ murmelt Saskia Borgers (PvdA/GL). Ze had eerder de voorzitter om een interruptie gevraagd. ‘Maar de wethouder bleef maar doorkletsen,’ zegt ze nu ze na het betoog van wethouder Caroline van de Pol wel het woord krijgt. Benieuwd of het haar nu wel lukt om antwoord op haar vraag te krijgen!

 • Mystery Burger: Lege hulzen

  Reageer

  ‘Zijn er nog nog meer woordmeldingen?’, vraagt burgemeester Jan Lonink. Een curieuze woordkeus. Je zou toch zeggen dat een raadsbijdrage meer is dan een ‘woordmelding’. Maar achteraf bezien, dat moet je de burgemeester nageven, blijkt het woord prima te passen bij de vergadercultuur van de gemeenteraad van Terneuzen.

 • Gun Van Haga zijn draai

  5 reacties

  Niet alleen het vertrek van Wybren is nieuws. Ook zijn oude tweet, uit 2014, is momenteel razendpopulair op sociale media.

 • Mysteryburger: zelfhulp, kameradenhulp

  Reageer

  ‘Het schaadt de taak die parlementariërs hebben om de macht te controleren,’ zegt Rob Jetten (D66). Zijn motie, samen met collega Gert-Jan Segers (ChristenUnie) moet 10 miljoen euro vrijmaken om de Tweede Kamer met meer medewerkers te ondersteunen. Terecht. De ondersteuning van Kamerleden is karig, wat onze democratie ook kwetsbaar maakt. Gelukkig wordt de motie, na een petitie van #steundekamer, ruim aangenomen.

 • Mystery Burger: Coalitie-dieren

  Reageer

  ‘Er zijn twee moties ingediend met betrekking tot de dierenambulance,’ opent de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar. Beide moties proberen vanavond het ziekendierenvervoer te behouden. ’Ik begin bij de motie van de oppositie,’ zegt de burgemeester. Meestal is dat geen goede voorspellende waarde voor een keurig debat waar fracties op elkaar ingaan.

 • Mystery Burger: Verantwoordelijk op afstand

  Reageer

  ‘We waren van plan de positieve zienswijze te accorderen,’ zegt Nico van der Palen (Lokaal Heeze-Leende). De raad van Heeze-Leende spreekt vanavond over de begroting van de gemeenschappelijke regeling A2. De raad kan in de begroting zelf niks wijzigen, maar wel een zogeheten zienswijze indienen.

 • Mystery Burger: Trefbalpolitiek

  Reageer

  ‘Ik stel voor dat we het debat op de inhoud van dit voorstel houden,’ zegt burgemeester John Joosten sober. Geen onaardige suggestie. Gezien de opmerkingen die de raadsleden van Dinkelland elkaar vanavond maken, had het debat al zeker drie keer stilgelegd moeten worden.

 • Blijf Zihni, blijf!

  Reageer

  Neemt een Kamerlid eens een authentiek, origineel en begerenswaardig standpunt in, is het wéér niet goed. GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil kondigde deze week aan zijn zetel op te geven nadat hij anders dan de partijlijn het leenstelsel voor studenten afviel. Klaarblijkelijk, zo reconstrueerde de Volkskrant, voelde de partijleider zich ‘voor het blok gezet’ en daarom gedwongen zelf ook van standpunt te veranderen.