of 62812 LinkedIn

John Bijl

John Bijl (1972) houdt van het debat. Ondanks dat hij als Mystery Burger anoniem moet blijven zou je hem bij een goed debat moeten kunnen herkennen aan de glundering op z’n gezicht en het aantekeningenboekje op z’n schoot.

Zo heeft hij van zijn hobby zijn beroep gemaakt (of andersom). Met het door hem opgerichte Periklesinstituut begeleidt hij gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces, traint hij fracties en individuele politici en coacht hij wethouders en andere politiek bestuurders. Hiervoor werkte hij als opleidingskundige voor ING, was manager bij de Bestuursacademie en werkte als voor debatorganisaties als het Nederlands Debat Instituut, Debatrix en de Debatacademie. Hij was zelf raadslid in Rotterdam Delfshaven. 

Geregeld duikt John als debatspecialist of opiniemaker op congressen en in de media. Hij schreef ondermeer analyses van debatten voor NRC Next, opiniestukken voor de Volkskrant en artikelen voor AD en Trouw. Op radio en tv wordt hij geregeld ingezet om commentaar te geven over actuele politiek.

John is te bereiken via:

Email johnbijl@periklesinstituut.nl
LinkedIn http://www.linkedin.com/in/johnbijl
Persoonlijke site www.johnbijl.nl
Perikles Instituut www.periklesinstituut.nl

 

 • Mystery Burger: weggooimotie

  Reageer

  ‘Door het digitaal vergaderen moet ik het samenvatten iets langer voorbereiden', zegt burgemeester Rob Metz. In de eerste termijn heeft de gemeenteraad van Soest gesproken over de bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling. 

 • Mystery Burger: virtueel dualisme

  Reageer

  ‘Ik dacht, ik maak u opmerkzaam op mijn handje.’ Een zin die ruim een jaar geleden in de raadzaal tot verwarde blikken had geleid maar in een virtuele vergadering doodnormaal is geworden. Dat je in het Limburgse Bergen toch onthutst bent, komt door wat er daarna gebeurt.

 • Kamer moet nú de regie van de formatie pakken

  5 reacties

  Het behoeft weinig uitleg dat het vormen van een nieuwe regering momenteel een zeldzame puinhoop is. Maar zoals bij elk moeras is de vraag hoe er uit te komen belangrijker dan terugkijken hoe je er in bent gekomen. De oplossing lijkt mij eenvoudig — en te liggen bij precies degene aan wie de kiezer het vertrouwen heeft gegeven: de Tweede Kamer.

 • Moedig besluit, my ass

  Reageer

  ‘Integriteit weegt bij mij heel zwaar.’ En enkele zinnen later kondigt Geert Post zijn aftreden aan.

 • Waar er twee kijven hebben er drie schuld

  3 reacties

  Het gaat nog wel een tijdje over de #wegloopparlementariërs van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie. Ik snap dat wel. In meer dan tien jaar tijd zo goed als wekelijks een gemeenteraadsvergadering bijwonen heb ik wel eens raadsleden een zaal zien verlaten. Maar altijd omdat men boos was, soms echt woest, maar nooit om slinks een stemming te blokkeren.

 • Mystery Burger: Inner circle

  Reageer

  ‘Misschien is het goed om eerst even stil te staan bij de ontwikkelingen van vandaag,’ zegt burgemeester Karel Loohuis. Maar liefst 11 minuten – inclusief een toelichtende vraag van 33 seconden – heeft hij nodig voor zijn eigen ‘corona-journaal’. Hij gaat er eens goed voor zitten. Ellebogen comfortabel op tafel, aantekeningen voor z’n neus. Het énige dat ontbeert is een goed zicht op het publiek, maar dat heeft alles te maken met de maffe inrichting van de raadszaal van Hoogeveen.

 • Mystery Burger: Wethouder waar je op kunt bouwen

  Reageer

  ‘Er is niet zo’n grote koersverandering,’ zegt wethouder Johan Coes. Vol glas water in de rechterhand, linkerhand rondzwaaiend om zijn woorden te onderstrepen en een afstand tot het spreekgestoelte die duidt op zelfvertrouwen. De wethouder licht vanavond zijn aanscherping van de lokale woonagenda toe. Het gaat hem goed af — maar de vraag of hij met deze lofrede op zijn eigen beleid de raad van Wierden wel bedient, mag ook wel eens worden gesteld.

 • Mystery Burger: Snakken naar het monisme

  1 reactie

  ‘En dan zijn er nog drie moties die eerder behandeld zijn in de commissie’, zegt burgemeester Bouke Arends bij het vaststellen van de agenda. ‘De motie Oud papier hebben we van een andere inhoud voorzien,’ licht indiener Peter Duijsens (Westland Verstandig) toe.

 • Mystery Burger: Zinloos geluld

  Reageer

  ‘Dames en heren wilt u gaan zitten,’ zegt gouverneur Theo Bovens op zachte toon door de microfoon. Het lijkt weinig indruk te maken. Statenleden blijven ongeroerd met elkaar en met de gedeputeerden kwebbelen, de handen nog in de zakken. Je zou zeggen dat na een twee uur durende behandeling van slechts de éérste termijn van het éérste agendapunt de Limburgse volksvertegenwoordigers meer haast zouden maken.

 • Mystery Burger: Verborgen agenda

  Reageer

  ‘Ik had het bijzonder op prijs gesteld als we de informatie een week eerder hadden,’ moppert Wim Lobs (IBGB) tegen een inspreker. Deze vertegenwoordiger van de wijkraad had pas vandaag via de mail extra informatie gestuurd. Wrang, want het was juist deze gemeenteraad die welbewust stukken voor deze vergadering achterhield. Waarmee de gemeenteraad van Brielle de fatsoensregels voor de openbaarheid van bestuur, het eigen Reglement van Orde én de Gemeentewet overtreedt.

 • Mystery Burger: Veel drukte om niks

  1 reactie

  Eerlijk is eerlijk, echt druk bezet zijn raadsvergaderingen doorgaans niet. In Westerwolde zijn er vanavond wél veel mensen. Zó veel dat de bode zelfs klapstoeltjes in de deuropening van de raadzaal moet zetten om de laatste mensen nog een plekje te geven.

 • Schending der scheidingen

  Reageer

  De distantie tussen politiek en ambtelijk apparaat is een voorwaarde van democratisch bestel. Maar gemeentelijke websites blijken deze scheiding der machten zelf heel vaak met voeten te treden.

 • Mystery Burger: Borstklopgesprek

  Reageer

  Al achttien jaar staat de huisvesting van turnclub SGS op de agenda van de raad van Lingewaard. En eerlijk gezegd, echt hun best om dit complexe en ingewikkelde dossier nu eens tot een goed einde te brengen, doen de raadsleden niet.

 • Mystery Burger: Impulsbesluit

  Reageer

  ‘Ik geloof dat ik mag constateren…’ Burgemeester Sander Schelberg laat even een stilte vallen om verbaasd op de klok te kijken. ‘…dat we alle agendapunten gehad hebben.’ In nog geen halfuur heeft de gemeenteraad van Hengelo álles dat op de agenda staat behandeld.

 • Mystery Burger: Dreigen, drammen, draaien

  Reageer

  ‘Er worden u twee agendapunten voorgelegd', zegt burgemeester Nanning Mol. Het eerste vraagt de gemeenteraad van Laren ‘gevoelens en meningen te geven’ over het laten uitrekenen of de belastingtaken van de gemeente niet bij buurgemeente Baarn kunnen worden ondergebracht.