of 64231 LinkedIn

Jeroen Pepers

Mr.drs. Jeroen Pepers is per 1 december 2010 directeur van het A+O fonds Gemeenten. In de periode 2005-2010 was hij als manager Werkgeverszaken werkzaam bij de brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Daarvoor was hij (senior)beleidsmedewerker bij de VGN en bij de MO-groep, brancheorganisatie voor Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg.


Jeroen Pepers is als jurist afgestudeerd in Sociaal Recht en in Internationaal Recht.

In 2014 schreef hij, als co-auteur, de boeken 'Werken in en aan Verandering' en  De Dynamische Gemeente'.

Jeroen Pepers schrijft de columns voor Binnenlands Bestuur op persoonlijke titel. 

 

 • Welk dilemma wilt u hebben?

  5 reacties

  Overheidsorganisaties zijn bezig met een transformatie. Van op uitvoering gerichte beheersorganisaties worden ze pluriforme netwerkorganisaties met een diversiteit aan rollen. Soms regisseur, facilitator, verbinder, sponsor, maar ook nog in veel gevallen uitvoerder.

 • Denkkracht organiseren

  Reageer

  Het Clay Mathematics Institute in Cambridge, Massachusetts heeft in het jaar 2000 een prijs van een miljoen dollar uitgeloofd voor de oplossing van elk van zeven grote, wiskundige problemen. Het doel van het uitloven van de prijs was om de wiskundigen van de hele wereld uit te dagen om deze problemen op te lossen. 

 • Inclusieve arbeidsorganisatie

  Reageer

  Medio april waren de slotbijeenkomsten voor het project functiecreatie. Een project waarbij drie gemeenten en twee provincies, samen met SW-bedrijven, in pilots aan de slag gingen met functiecreatie. Doel was om binnen de arbeidsorganisaties te komen tot een leerproces van het bundelen van relatief eenvoudige taken. Hiermee zou dan na de pilot een participatiebaan mee kunnen worden gevormd. De pilots hebben in de meeste gevallen geleid tot concrete plaatsingen. Belangrijk natuurlijk, maar niet de doelstelling van het project. Het ging om het leerproces.

 • Aristoteles aan de keukentafel

  Reageer

  Begin maart was het CAOP het toneel van Jaap Uijlenbroek. Hij lichte daar zijn oratie toe. In zijn oratie stelt hij een flink aantal zaken, waar ik hier op een stelling nader inga. Het is zijn verwachting dat de overheid meer op systeemniveau moet samenwerken en daarnaast meer maatwerk moet leveren. Efficiency in samenwerking/structurering in landelijke systemen en de nodige afstemming op de weerbarstige werkelijkheid middels het genoemde maatwerk. Keukentafelgesprekken zijn wat hem betreft een goed voorbeeld van dergelijk maatwerk.

 • Ambtenaar zijn, zo doen we dat!

  Reageer

  Socialisatie, zo leert Wikipedia ons, is het proces waarbij iemand, bewust of onbewust, de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd. Voor wat betreft werk gaat het dan over secundaire socialisatie (primaire socialisatie vindt plaats in gezin of intieme vriendengroep, en tertiaire socialisatie vanuit massamedia).

 • 70-20-10 en de rol van HR

  1 reactie

  Meer en meer gemeenten omarmen de 70-20-10-regel. De consequenties voor de rol van HR blijkt daarbij nog lastig.

 • Kantelen naar een nieuw paradigma

  Reageer

  Deze column gaat over het één doen en het ander niet laten. De overheid zet in zijn visie op de

  toepassing van nieuwe (digitale) technologie de burgers en bedrijven centraal. Wat ze daarmee eigenlijk bedoelen, is dat ze de burger centraal stellen binnen hun eigen processen. Dat levert nieuwe denkbeelden en toepassingen op, zoals digitale loketten etc., maar bevestigt ook de al bestaande afhankelijkheid van de burger naar de overheid toe.

 • Context creëert creativiteit

  2 reacties

  Wat voor impact heeft de context van een gemeente op haar handelen? Dat er een impact is, zal niemand ontkennen. Het verschil tussen een gemeente als Eindhoven en Sneek is groot en zeker niet enkel te vangen in het aantal inwoners. De context van een grote, stedelijke omgeving en een omgeving met tientallen kernen is vooral anders. Niet minder, niet beter, maar anders. Voor mij blijft dan de vraag wat voor een impact die eigen factoren en actoren hebben op het handelen van de ambtenaar in die context?

 • Ken je Flappies

  Reageer

  Het is vlak voor Kerst 2014 en een week voor D-day. D-day met de D van decentralisaties. In deze dagen van reflectie leek het mij een uitgelezen moment om de vraag te stellen: waarom doen we dat eigenlijk, die decentralisaties?

 • Een nieuw Nash-evenwicht voor ambtenaren

  Reageer

  We spelen allemaal spelletjes. Spelletjes die ons gedrag bepalen, overal, ook onder werktijd. Iets wat we niet altijd willen erkennen. De gemeente Boxmeer erkent dat wel. Ze hebben hun bedrijfsvoering gebaseerd op de speltheorie en sociotechniek. Met de speltheorie voorspellen ze gedrag van hun medewerkers in een bepaalde context. Een interessant concept?

 • That's another cook

  Reageer

  Louis van Gaal maakt furore in Engeland. Niet alleen vanwege zijn trainerskwaliteiten maar ook (of juist?) vanwege zijn taalgebruik. Om de moeilijkheidsgraad van komende wedstrijden aan te duiden, vertaalde hij ons “dat is andere koek” met “that’s another cook”. 

 • Leiding geven aan stilstaand water

  3 reacties

  In 2014 ‘tour’ ik langs gemeenten in Nederland. De teller staat inmiddels op 100 bezoeken. Bij een van deze bezoeken vertelde een manager mij dat hij 'leiding geeft aan stilstaand water'. Aanleiding voor deze beeldspraak was voor hem de afname van de instoom/doorstroom bij zijn mensen. Het 'stilstaande water' zorgt in zijn ogen voor stilstand van vernieuwing en verandering op zijn afdeling.

 • Future proof?

  Reageer

  Future proof klinkt me een beetje als ‘winterklaar’ in de oren. Je schuurt het wat bij, laagje nieuwe verf erover en het is klaar om winterstormen op te vangen. Helaas is de ambtenaar die future proof wil zijn, niet klaar met een beetje bijschuren en een nieuw laagje verf. Het speelveld verandert dusdanig dat een meer grondige klus nodig is. Dat is niet alleen zo bij het Sociaal domein door de 3D's maar bijvoorbeeld ook bij Fysieke leefomgeving met de komende Omgevingswet.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures