of 59250 LinkedIn

Jantine Kriens

Jantine Kriens is sinds mei 2013 voorzitter van de directieraad van de VNG.

Vanaf 2002  tot 2006 was Jantine Kriens raadslid voor de PvdA.  Van 2006 tot 2013 was zij wethouder in Rotterdam. Van 2006 tot 2010 van Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang en van 2010 tot mei 2013 Financiën, Bestuur en Organisatie, Volksgezondheid en Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast was zij  tot april 2013 voorzitter van het College voor Arbeidszaken.

 • Besturen is samenwerken

  2 reacties

  Het kabinet is uit de startblokken en heeft aangegeven graag samen te werken met partijen binnen en buiten de coalitie en binnen en buiten de Tweede Kamer. Dat is een goed voornemen en de gemeenten, provincies en waterschappen nodigen het kabinet uit de handen ineen te slaan.

 • Verandering van tijdperk

  Reageer

  Elke anderhalf jaar verdubbelt de kracht van onze technologie. Ouderen lijken de pc overgeslagen te hebben maar gebruiken de iPad volop. We kopen steeds meer via internet en de publieke opinie wordt voor een belangrijk deel bepaald door ons gebruik van sociale media.

 • Ons bin zuunig

  1 reactie

  Vorige maand presenteerde het COELO het rapport ‘Gemeenten in perspectief’. Dit rapport biedt mooie doorkijkjes in de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Zo zijn gemeenten verantwoordelijk voor een kwart van alle overheidsbestedingen en zijn ze in het fysieke domein vaak zelfs de grootste financier. Het rapport laat ook zien dat het Rijk 95 procent van alle belastingen heft en gemeenten slechts 3,5 procent. Het verschil tussen het aandeel van gemeenten in de uitgaven en dat in de belastinginkomsten is illustratief voor hoe zeer gemeenten financieel afhankelijk zijn van het Rijk.

 • Meerschaligheid als ideale schaal

  4 reacties

  Over een maand zakt het aantal gemeenten onder de 400-grens. Vanaf 1 januari zijn er nog 393 en een jaar later zullen het er weer wat minder zijn. Gemeentelijke herindelingen zijn er al zo lang als er gemeenten zijn. En net zo lang worden er discussies gevoerd over de ideale schaalgrootte.

 • Transformeren, monitoren en verantwoorden

  2 reacties

  Tijdens het VNG-Jaarcongres afgelopen juni vroeg voorzitter Annemarie Jorritsma zich hardop af wat het Rijk gaat doen als op 1 januari taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein aan gemeenten zijn overgedragen. Heeft het Rijk ook een transitieplan?  De rijksoverheid moet zich aanpassen aan zijn andere, kleinere rol. Dat betekent niet dat het Rijk meer wetten moet maken of gemeenten meer moet controleren. Het Rijk zal moeten loslaten en krimpen.

 • 3D-bril

  3 reacties

  Zijn gemeenten op 1 januari klaar voor hun nieuwe taken? Nee, zeggen veel zorgaanbieders, er gaat straks van alles mis. Als mijn zorgaanbieder het niet ziet zitten, dan zal dat wel kloppen, denken cliënten, bang om zorg te verliezen. Gemeenten zeggen dat er nog veel moet gebeuren. En dus staan de kranten vol zorgen over hoe gemeenten hun nieuwe taken zullen uitvoeren en zien we doemscenario’s op tv. Ik zal niet ontkennen dat gemeenten tegen knelpunten aanlopen die zij de komende maanden nog moeten oplossen, maar we moeten ook niet verwachten dat bij zo’n omvangrijke operatie alles vlekkeloos verloopt.