of 59250 LinkedIn

Jan Verhagen

Jan Verhagen is in 1966 geboren in Beek en Donk (Noord-Brabant). Hij studeerde econometrie aan de Universiteit van Tilburg, en promoveerde in de openbare financiën van de lagere overheden aan de Universiteit van Groningen. Hij geldt als dé gemeentelijke specialist in het gemeentefonds. Hij heeft gewerkt bij de Raad voor de gemeentefinanciën, waar hij mee aan de wieg stond van de huidige Financiële-verhoudingswet, en werkt sindsdien bij de gemeente Den Haag, als beleidsmedewerker financiële verhouding. Van 2002 tot 2006 heeft hij in de gemeenteraad van Heemstede gezeten (VVD).
Zijn columns, over het geld van gemeenten en provincies, zijn op persoonlijke titel.

 • Regeerakkoordquiz

  1 reactie

  Om uw kennis van het regeerakkoord te toetsen, heb ik vier vragen over de verhouding tussen rijk en gemeenten daarin.

 • Jaloezie en ergernis

  Reageer

  Wat is de overeenkomst tussen de wet op de sociale werkvoorziening, de wet op de arbeidsongeschiktheid en de begeleiding uit de algemene wet bijzondere ziektekosten?

 • Gemeentegeld naar Griekenland

  Reageer

  Binnenkort moeten de gemeenten en provincies aan het einde van elke dag al hun geld afgeven aan de minister van Financiën. Ze krijgen het de volgende ochtend weer terug. Dat is het beruchte schatkistbankieren.

 • Kapotbezuinigen

  Reageer

  De gemakkelijkste bezuinigingsmaatregel bij de kabinetsformatie is de nullijn voor ambtenaren. Het rijk geeft ongeveer zeven miljard euro per jaar uit aan salarissen voor 120.000 rijksambtenaren. Géén loonsverhoging, in plaats van bijvoorbeeld 2 procent inflatiecompensatie, bespaart het rijk dus 140 miljoen euro per jaar.

 • Decentraal wat kan, centraal wat moet

  1 reactie

  Nu we net opnieuw zijn gekozen, kunnen we een kabinet gaan formeren. En dat is heus niet zo moeilijk, ook al moeten we veel bezuinigen. 

 • Zak snoep

  Reageer

  Wat zou u doen als u nu te horen krijgt dat u volgend jaar extra geld krijgt? U zou nu alvast een beetje extra uitgeven, u zou volgend jaar wat extra uitgeven, en u zou daarna ook nog een beetje extra uitgeven.

 • Samen

  1 reactie

  Minder dan een maand voor de verkiezingen worden we doodgegooid met het woordje ‘samen’. Op grote posters overal hangt ‘samen kunnen we meer’, ‘samen sterk’; van dat soort nietszeggende kreten.

 • Later

  Reageer

  Toen ik klein was, moest ik sparen voor ‘later, als je groot bent’. En toen ik eenmaal achttien was en begon te werken, moest ik sparen voor later, als ik oud zou zijn.

 • Zekerheid

  Reageer

  Met altijd veertien graden kun je niet meer zien of het een warme winter is of een slechte zomer. Maar uit het nieuws over de gemeenten kun je wel met zekerheid afleiden welke maand het is.

 • Een goede omgangsregeling

  2 reacties

  'Zo moeten we niet met elkaar omgaan!' Zo om de drie maanden verzucht een minster of staatssecretaris dat wanneer een of andere gemeente weer naar de rechter stapt omdat zij zich benadeeld voelt door het rijk.

 • Veilig

  Reageer

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft vorige week een folder op internet gezet, de ‘Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders’. 

 • Hofnar

  Reageer

  De VNG is een nette en beschaafde club. Altijd beleefd en welvoeglijk, nooit een onvertogen woord, nooit uit de pas lopen. Dat is niet de beste methode om veel en vrolijk van het leven te genieten, maar wel de beste methode om honderd jaar te worden. Daarbij is de manier van werken al honderd jaar dezelfde: praten en brieven schrijven. Kan de VNG op deze manier een goede vakbond voor de gemeenten zijn?

 • Bagagedragers

  Reageer

  Wat lijkt het lang geleden, mei 2007. Het kabinet-Balkenende IV was net aangetreden. De verwachting was dat het gemeentefonds dat jaar 820 miljoen euro zou groeien, ‘samen de trap op’ met de rijksuitgaven. Het nieuwe kabinet gaf de gemeenten diverse ‘suggesties’ mee hoe ze dat geld moesten besteden. 

 • Lege portemonnee

  1 reactie

  Vlak voordat het kabinet viel, hebben vier op positiepartijen in de Tweede Kamer hun plannen ontvouwd voor de bezuinigingen die in het Catshuis werden voorbereid. Die plannen hebben ze netjes laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. 

 • Stenen op de munt

  Reageer

  Kent u het spelletje ‘stenen op de munt’? Een heel simpel spelletje, maar u kunt er achterlijk veel geld mee verliezen of waanzinnig veel mee winnen.