of 60156 LinkedIn

Jan van Zanen

Jan van Zanen is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester van Utrecht. 

 • Uitvoering is ook politiek

  Reageer

  In een interview in het jubileumnummer van Binnenlands Bestuur geeft professor Douwe Jan Elzinga een interessante visie op de lokale politiek en de rol van de gemeenten. Professor Elzinga pleit voor een lokale democratie waarin gemeenten ook daadwerkelijk eigen politieke keuzes kunnen maken, met een grotendeels vrij besteedbaar budget. Daarbij zouden gemeenten zich niet bezig moeten houden met de uitvoering, dat kunnen ze beter overlaten aan een gedeconcentreerde Rijksoverheid.

 • Het grootste rund

  6 reacties

  De brandweer moest 4380 keer uitrukken, een recordaantal hulpverleners werd belaagd en wederom vielen er dodelijke slachtoffers. Met deze trieste opsomming vatten de media de afgelopen nieuwjaarsnacht samen. Naast oliebollen, de Top-2000 en de oudejaarsconference heeft vuurwerkschade een twijfelachtige plaats in het rijtje oud en nieuw tradities.

 • Trap af

  6 reacties

  Eén stap vooruit, twee stappen achteruit. Soms lijkt het alsof al je inspanningen, en het resultaat dat je daarmee behaalde, teniet worden gedaan. Frustrerend. Bij een aantal Nederlandse gemeenten overheerst momenteel dit sentiment. De meicirculaire, het schrijven waarmee het kabinet de Nederlandse gemeenten informeert over de geldbedragen die dit jaar, en de komende jaren, uit het gemeentefonds worden uitgekeerd, bevat een aantal tegenvallers.

 • Gemeenten verdienen een grotere zelfstandigheid

  2 reacties

  Sinds de decentralisaties van 2015 is het takenpakket van gemeenten enorm toegenomen. Juist omdat gemeenten dicht bij de inwoners staan, kunnen wij maatwerk leveren en efficiënter werken. Dat doen we graag, voor onze inwoners. Maar daar moeten we wel de mogelijkheden en de middelen voor hebben. En met name de middelen zijn voor ons een blijvend discussiepunt.

 • Geef lokale partijen een eerlijke kans

  1 reactie

  Lokale partijen zijn de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen van de afgelopen jaren. Blijkbaar weten ze een snaar te raken die door landelijke partijen over het hoofd wordt gezien. Lokale partijen zetten zich in voor zaken die de inwoners direct herkennen in hun leefomgeving, zoals betere wegen, meer groen en ruimere voorzieningen. Doordat lokale partijen dichter bij de inwoners staan, voelen die inwoners zich beter door hen vertegenwoordigd.

 • Een stille vuist voor saamhorigheid

  Reageer

  Aan saamhorigheid gaat vaak iets vreselijks of zelfs een ramp vooraf. Dat realiseerde ik me toen ik, daags na het afschuwelijke schietincident op het 24 Oktoberplein, met vele duizenden deelnemers in een stille optocht door de straten van Utrecht liep.