of 64231 LinkedIn

Jan van den Broek

Jan van den Broek is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag. Hij is onder meer voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant en auteur van diverse wetenschappelijke publicaties. Eind 2012 promoveerde hij op Bundeling van omgevingsrecht. De columns voor binnenlandsbestuur.nl schrijft hij op persoonlijke titel.

 • Eén Omgevingsbesluit 2.0 volstaat

  Reageer

  Op 1 juli 2015 is de Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. De wet (349 artikelen) vervangt 26 wetten (4700 artikelen). Dat is niet het gevolg van plakken en knippen of een nietje erdoor, maar van een hele nieuwe architectuur. Het is een wet aus einem GuB, zoals onze oosterburen zeggen.

 • Flexibiliteit in de Omgevingswet heeft twee kanten

  2 reacties

  Eén van de uitgangspunten van het wetsvoorstel Omgevingswet is flexibiliteit: ‘de afwegingsruimte die een actor binnen het wettelijk kader heeft om zelf keuzen over zijn activiteit te maken, waaronder de mogelijkheden voor maatwerk.’ Dat is geen vrijbrief voor de overheid.

 • Overheden, laat techniek aan ondernemers over!

  1 reactie

  Deze week haalde de Eerste Kamer het wetsvoorstel ter omzetting van de Richtlijn industriële emissies (IED) terecht van de lijst van hamerstukken. Reparatie is dringend gewenst. Wat deugt er dan niet?

 • We gaan toch niet over vijf jaar weer een Omgevingswet maken?

  3 reacties

  De ambtenaren die zitten te zwoegen op de omgevingswet zetten de tijd eigenlijk even stil. Want je zal net zien: Als zij er straks in zijn geslaagd om veertig wetten over milieu, ruimtelijke ordening, water en natuur in één wet te persen, komt Europa met een nieuwe richtlijn of doemen onvoorziene problemen op. De Pavlov-reactie is dan een nieuwe wet. Als we niet uitkijken, kunnen die ambtenaren over vijf of tien jaar opnieuw beginnen met bundelen. Hoe kunnen we dat voorkomen? Met andere woorden: kunnen we de Omgevingswet toekomstbestendig maken? Ja, dat kan.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures