of 64120 LinkedIn

Jan-Henk Welink

Jan-Henk Welink is secretaris en initiator van het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer vanuit de Technische Universiteit Delft. Hij verzorgt het netwerk van onderzoekers binnen universiteiten en hogescholen voor vraagstukken op het gebied van grondstoffenbeheer en leidt onderzoeksprojecten op dat vakgebied. Welink houdt zich onder andere bezig met circulaire economie, mijnbouw, recycling, design for recycling en nieuwe businessmodellen om een langere levensduur van producten mogelijk te maken.

De columns voor binnenlandsbestuur.nl schrijft hij op persoonlijke titel.


Jan-Henk Welink is te bereiken via:

 

 

 • Minder CO2: focus op afvalverbranding of recycling?

  2 reacties

  Het zal lastig worden om dit jaar de doelstelling te halen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd en 14 procent van de energievoorziening duurzaam te krijgen. In september 2019 liet het CBS zien dat in 2018 de energievoorziening 7,4 procent duurzaam was.

 • Import van afval, nu en straks

  3 reacties

  Door de recente problemen bij de AEB in Amsterdam is het importeren van afval voor de Nederlandse Afval-Verbrandings-Installaties (AVI’s) zeer actueel geworden. Een volledige stop op de import van buitenlands afval zou negatieve gevolgen hebben omdat meerdere AVI’s warmte (willen gaan) leveren aan woningen. Argument daarvoor is dat warmtelevering door een AVI een lagere CO2-impact heeft dan de aardgasgestookte HR-ketels. Ook wordt gesteld dat een stop op import van met name het afval uit het Verenigd Koninkrijk de emissie van broeikasgassen niet zou verminderen maar zelfs laten toenemen omdat het afval anders in het Verenigd Koninkrijk zou worden gestort. Daarbij zou dan naast meer CO2 ook nog eens het sterkere broeikasgas methaan vrijkomen uit rottend afval.

 • Afval Energiebedrijf zet ons voorlopig klem

  1 reactie

  Rond 22 juli waren er problemen bij de afvalverbrandingsinstallatie van het Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam. Er waren vier verbrandingslijnen stilgelegd in verband met de veiligheid en er was dringend geld nodig om dat in orde te maken en om het afval tijdelijk ergens anders te verbranden. 

 • Klimaat, afval en een bedrijfsleider

  Reageer

  Op 28 juni werd het Klimaatakkoord door de overheid gepresenteerd. Met vele partijen is gekomen tot een lijst aan maatregelen om een klimaatverandering te beteugelen. Hierbij is ook gedacht aan afval.

 • De gevolgen van een papiertje printen

  3 reacties

  Als de printjes uit de machine rollen, staan we niet altijd stil bij de hoeveelheid. Binnenlands Bestuur meldde het vorige week: 400.000.000 printjes per jaar bij gemeenten; anderhalf hectare aan bos, dagelijks 20 bomen door de printer. Maar de gevolgen zijn nog groter. 

 • Maak eens meer gebruik van studenten

  1 reactie

  Er staat ons nogal wat te wachten. Om onze maatschappij leefbaar en betaalbaar te houden, moeten we snel overschakelen naar een circulaire en klimaat neutrale economie. Als we kijken naar de doelstellingen, dan moeten bedrijven en overheden een flinke tand bijzetten.

 • Afval ‘exchange sites’ werken niet. Mensen wel.

  Reageer

  Steeds meer organisaties weten raad met waardevol materiaal dat vroeger als ‘afval’ werd gezien. Van bureaustoelen die worden opgekocht voor refurbishment tot kabelgoten die bij  sloop of renovatie worden ‘geoogst’ en bij een volgend bouwproject worden ingezet. 

 • Recyclingspercentage: een goede start

  Reageer

  Circulaire economie wordt steeds belangrijker. Met het sluiten van materiaalkringlopen voorkomen we geheel of gedeeltelijk tekorten aan schaarse materialen. Als we kijken naar de economische kant van circulaire economie, dan liggen er voor de overheden ook interessante kansen.

 • Een verkeersdienst voor bedrijfsafval

  Reageer

  Bedrijven moeten zelf zorgdragen voor het afvoeren van hun afval. Maar voor de overheid is bedrijfsafval belangrijk omdat er eisen zijn gesteld aan afvalscheiding: voor huishoudelijk en bedrijfsafval 75 procent in 2020. Bovendien staat er bij veel bedrijven in de vergunning van gemeenten of provincies hoe met het afval wordt omgegaan. 

 • Afval in breed beeld

  1 reactie

  Het mooie van afval vind ik het brede aspect. In afval zit van alles, levenscyclusanalyse (met CO2-belasting), financiën, techniek, de wet, bestuur, management, psychologie en sociologie - om maar eens wat te noemen.

 • Gemeenten en bedrijfsafval?

  3 reacties

  De kop van deze column lijkt tegenstrijdig. Gemeenten hebben een zorgplicht voor huishoudelijk afval, niet voor bedrijfsafval. Vaak wordt bedrijfsafval direct door particuliere inzamelaars ingezameld. Toch zouden gemeenten en andere overheden meer oog moeten hebben voor bedrijfsafval, niet vanwege het onderwerp afval, maar vanwege het tegenovergestelde, het onderwerp van verspilling van grondstoffen, en dus geld.

 • Oppassen geblazen met nieuwe gemeentelijke afvalcontracten

  4 reacties

  De meeste afvalcontracten lopen tussen nu en 2016 af. Veel afvalcontracten worden weer vernieuwd  en daarbij is het vooral nu belangrijk om de laatste ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Zeker in het kader van de doelstelling van de staatssecretaris Mansveld om in 2020 nog maar 100 kg restafval per persoon per jaar over te hebben.

 • Exit afvalverbrandingsinstallaties?

  Reageer

  In de VANG-brief van staatsecretaris Wilma Mansveld staat de ambitie om de hoeveelheid restafval die verbrand en gestort wordt, zo’n 10 miljoen ton, te halveren in 2020. In 2012 bestond dit uit bijna 4 miljoen ton huishoudelijk afval en een dikke 3 miljoen ton bedrijfsafval dat de ovens in ging. Een ruwe 2 miljoen ton afval werd gestort; voornamelijk grondreinigingsresidu, vervuilde grond en de assen uit de ovens.

 • Circulair zetje in de rug

  1 reactie

  Afval bestaat niet, dat weten we nu wel. De voddenboer van weleer is vervangen door geavanceerde inzamelmethoden en bijpassend jargon; de circulaire economie. Voor gemeenten houdt het werk echter niet op bij een mooie milieustraat voor burgers; er is nog een wereld te winnen bij bedrijven.