of 65101 LinkedIn

Jan-Henk Welink

Jan-Henk Welink is secretaris en initiator van het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer vanuit de Technische Universiteit Delft. Hij verzorgt het netwerk van onderzoekers binnen universiteiten en hogescholen voor vraagstukken op het gebied van grondstoffenbeheer en leidt onderzoeksprojecten op dat vakgebied. Welink houdt zich onder andere bezig met circulaire economie, mijnbouw, recycling, design for recycling en nieuwe businessmodellen om een langere levensduur van producten mogelijk te maken.

De columns voor binnenlandsbestuur.nl schrijft hij op persoonlijke titel.


Jan-Henk Welink is te bereiken via:

 

 

 • Meer halen uit de AVV voor afvalstromen

  Reageer

  Onlangs is de invoering van een afvalbeheerbijdrage op matrassen geregeld. Per jaar gaat dit om 1,2 miljoen matrassen met een geschat gewicht van dertigduizend ton per jaar. In vergelijking met de dik zeven miljoen ton per jaar aan afval dat wordt verbrand, is dit wellicht niet veel, maar het is een interessante stroom waar allerlei materialen uit te halen is.

 • Die ja-sticker wordt een hit

  2 reacties

  Amsterdam en Utrecht gaan er al voor, de ja-sticker voor reclamedrukwerk. Je krijgt dan géén reclamedrukwerk meer tenzij je zelf een dergelijke sticker op de brievenbus plakt. In Amsterdam daalde de hoeveelheid reclamedrukwerk met de ja-sticker van 49 procent naar 19 procent en in Utrecht van 48 procent naar 11 procent.

 • Upcycling van afval: verrassende lessen

  Reageer

  Momenteel werk ik aan het project ‘Upcycle your waste’. Doel hierbij is om reststromen van bedrijven op een hoger niveau te recyclen, dat wil zeggen: het materiaal op een betere manier te hergebruiken. Ook hergebruik van producten valt wat ons betreft hieronder. Er zijn, ook voor gemeenten, nuttige lessen. 

 • Knellende vragen over verpakkingen

  Reageer

  Dagelijks werpen we gebruikte verpakkingen weg; blikjes, drankpakken en vooral veel kunststof verpakkingen. Het verpakkend bedrijfsleven is bij wet verantwoordelijk voor hergebruik. Daarvoor hebben de bedrijven zich verenigd in het Afvalfonds Verpakkingen dat met de VNG overeenkomsten sluit voor de inzameling van verpakkingen door gemeenten.

 • Hoe groen is afvalverbranding?

  2 reacties

  Afvalverbranding wordt gezien als een bron van groene stroom. Dit komt omdat een gedeelte van het aangevoerde afval bestaat uit papier, textiel (katoen, wol), hout en gft. Dit is biomassa, en stroom uit biomassa is groene stroom.

 • Afval van de bovenste plank

  Reageer

  Onlangs is het Nationaal Platform Plastics Recycling opgericht, met als doel de versnelling van innovatie en publiek-private samenwerking op het gebied van plastics recycling. Men kijkt dan naar de sleuteltechnologie voor het aanpakken van plastic afval.

 • Op naar 100 procent recyclebaar afval

  2 reacties

  Het inzameling van recyclebaar afval loopt op zich goed. Bij glas, oud papier en karton wordt 86 procent ingezameld. Hout ligt ook op de goede richting met 77 procent en bij kunststoffen (52 procent) scoren we eveneens boven het Europese gemiddelde. Mooie getallen, maar als we echt 100 procent circulair willen worden, zullen die getallen toch nog hoger moeten. Dat 14 procent van het glas en oud papier niet op de juiste plek terechtkomt, komt neer op ongeveer één van elke 7 kilo’s.

 • Goede voornemens tegen tunnelvisie op afvalbeleid

  4 reacties

  In een uitzending van het NOS journaal (NOS website 12 december 2020), stelde men dat “Doorgeschoten overheidsbeleid leidt tot vervuiling in plastic afval”. Door het moeilijke maken van het weggooien van restafval zou het verleidelijk zijn om het restafval in de plastic zak te gooien, stelde het Afvalfonds, dat namens de producenten verantwoordelijk is voor recycling. En met te veel restafval in de plastic of PMD zak, wordt het afgekeurd en verwijdt de zak in de verbrandingsoven. 

 • De plastic marathon

  Reageer

  De site van Afvalfonds Verpakkingen meldt dat het recyclingpercentage van plastics met 52% (2018) boven de Europese norm ligt. Dat klinkt goed, maar in vergelijking met andere materialen (glas: 86%, oud papier en karton: 86% en hout: 77%) is die 52% nogal laag.

 • Afvalscheiding bij hoogbouw - het kan

  Reageer

  Afgelopen mei verscheen het rapport Verbetering afvalscheiding in de hoogbouw. Meer bronscheiding van gfe in steden door gedragsverandering voor het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval. Het vierjarig onderzoek wat tot het rapport heeft geleid, had tot doel om te kijken welke instrumenten werken en welke niet. Niet om maximaal effect te bereiken. 

 • Afval bestaat wél!

  2 reacties

  ‘Afval bestaat niet’, claimen teksten op vuilniswagens, die het vervolgens naar de afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) te brengen. Daar wordt het verbrand, met opwekking van energie, en met de primaire doelstelling om het afval grotendeels te verwijderen.

 • Plastic Pact? Doe mee!

  Reageer

  In maart is in Nederland het Europese Plastics Pact getekend. De meer dan zeventig partijen die meedoen hebben ‘de ambitie om gezamenlijk de plasticketen te vereenvoudigen en te sluiten’. Ze fabrikanten kijken onder meer naar betere recycleerbaarheid in ontwerp van plastic producten & verpakkingen en  verantwoord gebruik van plastics door hergebruik en/of door alternatieve duurzamere materialen.

 • Afvalverbetering in coronatijd

  Reageer

  In deze tijd waarin het coronavirus rondwaart, staat ook bijna alles in het teken van corona.  In elke branche is er de invloed van te vinden. Daarbij wordt geopperd om de crisis te benutten om zaken opnieuw en vooral beter op te zetten: never waste a good crisis. Ook voor de afvalsector.

 • Recycling? Locatie, locatie, locatie!

  4 reacties

  Om mensen iets te laten kopen, is het voor winkeliers belangrijk om alles zo gemakkelijk mogelijk te maken. Gemakkelijke bereikbaarheid hoort daar bij, en in de marketing wordt dan ook vaak over winkels geroepen: ‘Locatie, locatie, locatie!'