of 60831 LinkedIn

Jan-Henk Welink

Jan-Henk Welink is secretaris en initiator van het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer vanuit de Technische Universiteit Delft. Hij verzorgt het netwerk van onderzoekers binnen universiteiten en hogescholen voor vraagstukken op het gebied van grondstoffenbeheer en leidt onderzoeksprojecten op dat vakgebied. Welink houdt zich onder andere bezig met circulaire economie, mijnbouw, recycling, design for recycling en nieuwe businessmodellen om een langere levensduur van producten mogelijk te maken.

De columns voor binnenlandsbestuur.nl schrijft hij op persoonlijke titel.


Jan-Henk Welink is te bereiken via:

 

 

 • Afval bestaat wél!

  2 reacties

  ‘Afval bestaat niet’, claimen teksten op vuilniswagens, die het vervolgens naar de afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) te brengen. Daar wordt het verbrand, met opwekking van energie, en met de primaire doelstelling om het afval grotendeels te verwijderen.

 • Plastic Pact? Doe mee!

  Reageer

  In maart is in Nederland het Europese Plastics Pact getekend. De meer dan zeventig partijen die meedoen hebben ‘de ambitie om gezamenlijk de plasticketen te vereenvoudigen en te sluiten’. Ze fabrikanten kijken onder meer naar betere recycleerbaarheid in ontwerp van plastic producten & verpakkingen en  verantwoord gebruik van plastics door hergebruik en/of door alternatieve duurzamere materialen.

 • Afvalverbetering in coronatijd

  Reageer

  In deze tijd waarin het coronavirus rondwaart, staat ook bijna alles in het teken van corona.  In elke branche is er de invloed van te vinden. Daarbij wordt geopperd om de crisis te benutten om zaken opnieuw en vooral beter op te zetten: never waste a good crisis. Ook voor de afvalsector.

 • Recycling? Locatie, locatie, locatie!

  4 reacties

  Om mensen iets te laten kopen, is het voor winkeliers belangrijk om alles zo gemakkelijk mogelijk te maken. Gemakkelijke bereikbaarheid hoort daar bij, en in de marketing wordt dan ook vaak over winkels geroepen: ‘Locatie, locatie, locatie!'

 • Let op kleintjes in gemeentelijk afvalbeleid

  2 reacties

  Gemeentelijk afvalbeleid is vaak gericht op grootschalige verwerking, hetzij verbranden, hetzij recyclen van afval. Maar vergeet ondertussen de kleintjes niet. 

 • Gemeentelijke aandeelhouders AVI’s opgelet!

  Reageer

  Aandeelhouders van afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s), zoals gemeenten, moeten in hun taak soms oordelen over investeringsplannen als onderhoud of het opzetten en uitbreiden van warmtenetten.

 • Minder CO2: focus op afvalverbranding of recycling?

  1 reactie

  Het zal lastig worden om dit jaar de doelstelling te halen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd en 14 procent van de energievoorziening duurzaam te krijgen. In september 2019 liet het CBS zien dat in 2018 de energievoorziening 7,4 procent duurzaam was.

 • Import van afval, nu en straks

  3 reacties

  Door de recente problemen bij de AEB in Amsterdam is het importeren van afval voor de Nederlandse Afval-Verbrandings-Installaties (AVI’s) zeer actueel geworden. Een volledige stop op de import van buitenlands afval zou negatieve gevolgen hebben omdat meerdere AVI’s warmte (willen gaan) leveren aan woningen. Argument daarvoor is dat warmtelevering door een AVI een lagere CO2-impact heeft dan de aardgasgestookte HR-ketels. Ook wordt gesteld dat een stop op import van met name het afval uit het Verenigd Koninkrijk de emissie van broeikasgassen niet zou verminderen maar zelfs laten toenemen omdat het afval anders in het Verenigd Koninkrijk zou worden gestort. Daarbij zou dan naast meer CO2 ook nog eens het sterkere broeikasgas methaan vrijkomen uit rottend afval.

 • Afval Energiebedrijf zet ons voorlopig klem

  1 reactie

  Rond 22 juli waren er problemen bij de afvalverbrandingsinstallatie van het Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam. Er waren vier verbrandingslijnen stilgelegd in verband met de veiligheid en er was dringend geld nodig om dat in orde te maken en om het afval tijdelijk ergens anders te verbranden. 

 • Klimaat, afval en een bedrijfsleider

  Reageer

  Op 28 juni werd het Klimaatakkoord door de overheid gepresenteerd. Met vele partijen is gekomen tot een lijst aan maatregelen om een klimaatverandering te beteugelen. Hierbij is ook gedacht aan afval.

 • De gevolgen van een papiertje printen

  3 reacties

  Als de printjes uit de machine rollen, staan we niet altijd stil bij de hoeveelheid. Binnenlands Bestuur meldde het vorige week: 400.000.000 printjes per jaar bij gemeenten; anderhalf hectare aan bos, dagelijks 20 bomen door de printer. Maar de gevolgen zijn nog groter. 

 • Maak eens meer gebruik van studenten

  1 reactie

  Er staat ons nogal wat te wachten. Om onze maatschappij leefbaar en betaalbaar te houden, moeten we snel overschakelen naar een circulaire en klimaat neutrale economie. Als we kijken naar de doelstellingen, dan moeten bedrijven en overheden een flinke tand bijzetten.

 • Afval ‘exchange sites’ werken niet. Mensen wel.

  Reageer

  Steeds meer organisaties weten raad met waardevol materiaal dat vroeger als ‘afval’ werd gezien. Van bureaustoelen die worden opgekocht voor refurbishment tot kabelgoten die bij  sloop of renovatie worden ‘geoogst’ en bij een volgend bouwproject worden ingezet. 

 • Recyclingspercentage: een goede start

  Reageer

  Circulaire economie wordt steeds belangrijker. Met het sluiten van materiaalkringlopen voorkomen we geheel of gedeeltelijk tekorten aan schaarse materialen. Als we kijken naar de economische kant van circulaire economie, dan liggen er voor de overheden ook interessante kansen.

 • Een verkeersdienst voor bedrijfsafval

  Reageer

  Bedrijven moeten zelf zorgdragen voor het afvoeren van hun afval. Maar voor de overheid is bedrijfsafval belangrijk omdat er eisen zijn gesteld aan afvalscheiding: voor huishoudelijk en bedrijfsafval 75 procent in 2020. Bovendien staat er bij veel bedrijven in de vergunning van gemeenten of provincies hoe met het afval wordt omgegaan.