of 62688 LinkedIn

Jan-Henk Welink

Jan-Henk Welink is secretaris en initiator van het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer vanuit de Technische Universiteit Delft. Hij verzorgt het netwerk van onderzoekers binnen universiteiten en hogescholen voor vraagstukken op het gebied van grondstoffenbeheer en leidt onderzoeksprojecten op dat vakgebied. Welink houdt zich onder andere bezig met circulaire economie, mijnbouw, recycling, design for recycling en nieuwe businessmodellen om een langere levensduur van producten mogelijk te maken.

De columns voor binnenlandsbestuur.nl schrijft hij op persoonlijke titel.


Jan-Henk Welink is te bereiken via:

 

 

 • Afval van de bovenste plank

  Reageer

  Onlangs is het Nationaal Platform Plastics Recycling opgericht, met als doel de versnelling van innovatie en publiek-private samenwerking op het gebied van plastics recycling. Men kijkt dan naar de sleuteltechnologie voor het aanpakken van plastic afval.

 • Op naar 100 procent recyclebaar afval

  2 reacties

  Het inzameling van recyclebaar afval loopt op zich goed. Bij glas, oud papier en karton wordt 86 procent ingezameld. Hout ligt ook op de goede richting met 77 procent en bij kunststoffen (52 procent) scoren we eveneens boven het Europese gemiddelde. Mooie getallen, maar als we echt 100 procent circulair willen worden, zullen die getallen toch nog hoger moeten. Dat 14 procent van het glas en oud papier niet op de juiste plek terechtkomt, komt neer op ongeveer één van elke 7 kilo’s.

 • Goede voornemens tegen tunnelvisie op afvalbeleid

  4 reacties

  In een uitzending van het NOS journaal (NOS website 12 december 2020), stelde men dat “Doorgeschoten overheidsbeleid leidt tot vervuiling in plastic afval”. Door het moeilijke maken van het weggooien van restafval zou het verleidelijk zijn om het restafval in de plastic zak te gooien, stelde het Afvalfonds, dat namens de producenten verantwoordelijk is voor recycling. En met te veel restafval in de plastic of PMD zak, wordt het afgekeurd en verwijdt de zak in de verbrandingsoven. 

 • De plastic marathon

  Reageer

  De site van Afvalfonds Verpakkingen meldt dat het recyclingpercentage van plastics met 52% (2018) boven de Europese norm ligt. Dat klinkt goed, maar in vergelijking met andere materialen (glas: 86%, oud papier en karton: 86% en hout: 77%) is die 52% nogal laag.

 • Afvalscheiding bij hoogbouw - het kan

  Reageer

  Afgelopen mei verscheen het rapport Verbetering afvalscheiding in de hoogbouw. Meer bronscheiding van gfe in steden door gedragsverandering voor het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval. Het vierjarig onderzoek wat tot het rapport heeft geleid, had tot doel om te kijken welke instrumenten werken en welke niet. Niet om maximaal effect te bereiken. 

 • Afval bestaat wél!

  2 reacties

  ‘Afval bestaat niet’, claimen teksten op vuilniswagens, die het vervolgens naar de afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) te brengen. Daar wordt het verbrand, met opwekking van energie, en met de primaire doelstelling om het afval grotendeels te verwijderen.

 • Plastic Pact? Doe mee!

  Reageer

  In maart is in Nederland het Europese Plastics Pact getekend. De meer dan zeventig partijen die meedoen hebben ‘de ambitie om gezamenlijk de plasticketen te vereenvoudigen en te sluiten’. Ze fabrikanten kijken onder meer naar betere recycleerbaarheid in ontwerp van plastic producten & verpakkingen en  verantwoord gebruik van plastics door hergebruik en/of door alternatieve duurzamere materialen.

 • Afvalverbetering in coronatijd

  Reageer

  In deze tijd waarin het coronavirus rondwaart, staat ook bijna alles in het teken van corona.  In elke branche is er de invloed van te vinden. Daarbij wordt geopperd om de crisis te benutten om zaken opnieuw en vooral beter op te zetten: never waste a good crisis. Ook voor de afvalsector.

 • Recycling? Locatie, locatie, locatie!

  4 reacties

  Om mensen iets te laten kopen, is het voor winkeliers belangrijk om alles zo gemakkelijk mogelijk te maken. Gemakkelijke bereikbaarheid hoort daar bij, en in de marketing wordt dan ook vaak over winkels geroepen: ‘Locatie, locatie, locatie!'

 • Let op kleintjes in gemeentelijk afvalbeleid

  2 reacties

  Gemeentelijk afvalbeleid is vaak gericht op grootschalige verwerking, hetzij verbranden, hetzij recyclen van afval. Maar vergeet ondertussen de kleintjes niet. 

 • Gemeentelijke aandeelhouders AVI’s opgelet!

  Reageer

  Aandeelhouders van afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s), zoals gemeenten, moeten in hun taak soms oordelen over investeringsplannen als onderhoud of het opzetten en uitbreiden van warmtenetten.

 • Minder CO2: focus op afvalverbranding of recycling?

  2 reacties

  Het zal lastig worden om dit jaar de doelstelling te halen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd en 14 procent van de energievoorziening duurzaam te krijgen. In september 2019 liet het CBS zien dat in 2018 de energievoorziening 7,4 procent duurzaam was.

 • Import van afval, nu en straks

  3 reacties

  Door de recente problemen bij de AEB in Amsterdam is het importeren van afval voor de Nederlandse Afval-Verbrandings-Installaties (AVI’s) zeer actueel geworden. Een volledige stop op de import van buitenlands afval zou negatieve gevolgen hebben omdat meerdere AVI’s warmte (willen gaan) leveren aan woningen. Argument daarvoor is dat warmtelevering door een AVI een lagere CO2-impact heeft dan de aardgasgestookte HR-ketels. Ook wordt gesteld dat een stop op import van met name het afval uit het Verenigd Koninkrijk de emissie van broeikasgassen niet zou verminderen maar zelfs laten toenemen omdat het afval anders in het Verenigd Koninkrijk zou worden gestort. Daarbij zou dan naast meer CO2 ook nog eens het sterkere broeikasgas methaan vrijkomen uit rottend afval.

 • Afval Energiebedrijf zet ons voorlopig klem

  1 reactie

  Rond 22 juli waren er problemen bij de afvalverbrandingsinstallatie van het Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam. Er waren vier verbrandingslijnen stilgelegd in verband met de veiligheid en er was dringend geld nodig om dat in orde te maken en om het afval tijdelijk ergens anders te verbranden.